Odluka o privremenoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

NN 3/1990 (30.1.1990.), Odluka o privremenoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 37. stava I. toćke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 4/84, 6/86, 28/86 i 4/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici 28. prosinca 1989, donosi

ODLUKU

o privremenoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

1. Minimalna mirovina od 1. siječnja 1990. iznosi 275,40 dinara mjesečno.

2. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 141-13/89-O1/3749

Urbroj : 343-99-02/1-89-1

Zagreb, 28. prosinca 1989.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

Ivan Leskovar, v. r.