Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1989.

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1989.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju čl. 76. stav 4. i člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87. i 34/89) i čl. 113. i 221. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90), Izvršni odbor Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 31. siječnja 1990. donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1989.

1. Puni iznos doplatka za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1989. u visini 15,50 dinara, povećava se od 1. siječnja 1989. za 1507% i iznosi 249,30 dinara

2. Smanjeni iznos doplatka za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1989. u visini 11,60 dinara, povećava se od 1. siječnja 1989. godine za 1507% i iznosi 187,00 dinara.

3. Slijepom korisniku porodične mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punom iznosu.

4. Za korisnika daplatka za pomoć i njegu iz člana 76. stava 1. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju te korisniku invalidske mirovine ili starosne mirovine koji je pravo na taj doplatak stekao zbog sljepoće, doplatak za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1989. godine u visini 19,40 dinara, povećava se od 1. siječnja 1989. za 1507% i iznosi 311,70 dinara.

5. U skladu s odredbama točke 1. do 4. ove odluke Radna zajednica Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i pr-ijevoznika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredit će pripadajući novi iznos doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. siječnja 1989. ili su to pravo ostvarili nakon tog dana, uz obr-ačun za pomoć i njegu u godini 1989.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon ubjave u ("Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1989. godine.

Broj: 01-OP-466/90

Zagreb, 31.siječnja 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja

samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.