Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 76. stava 4. i člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87 i 34/89), člana 113. i 221. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine, br. 43/83 i 2/90), Izvršni odbor Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 31. siječnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

1. Puni iznos doplatka za pomoć i njegu utvrden na dan 1. siječnja 1990. u visini 249,30 dinara, povećava se od 1 siječnja 1990. za 225% i iznosi 810,30 dinara.

2. Smanjeni iznos doplatka za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1990. u visini 187,00 dinara, povećava se od 1. siječnja 1990. godine za 225% i iznosi 607,70 dinara.

3. Slijepom korisniku porodične mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punom iznosu.

4. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz člana 76. stava 1. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju te korisniku invalidske mirovine ili starosne mirovine koji je pravo na taj doplatak stekao zbog sljepoće, doplatak za pomoć i njegu utvrđen na dan 1. siječnja 1990. godine u visini 311.70 dinara, povećava se od 1. siječnja 1990 za 225" i iznosi 1.012.90 dinara.

5. U skladu s odredbama točke 1. do 4. ove odluke, Radna zajednica Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija. ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredit će pripadajući novi iznos doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. siječnja 1990. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana, uz obračun za pomoć i njegu u godini 1990.

6. Ova udluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim nuvinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. god- ine.

Zagreb, 31. siječnja 1990.

Broj: 01-OP-466/90

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog

osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.