Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1989. godine

NN 8/1990 (24.2.1990.), Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1989. godine

REPUBLIČKI KOORDINACIJSKI ODBOR ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA DRUŠTVENOG DOGOVORA O DOHOTKU U SR HRVATSKOJ

Na temelju člana 71. i 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka i zajedničkim osnovama i mjerilima raspor-eđivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 25/87,) Republički koordinacijski odbor za provođenja Društevog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj objavljuje

PODATKE

o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1989. godine

1. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje listopad - prosinac 1989. godine iznosi 2.037,50 dinara.

Podatak iz stava prvog ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdataka prema članu 63. i 65. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj.

2. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi SR Hrvatske za razdoblje listopad-prosinac 1989. godine iznosi 2.052,90 dinara.

Podatak iz stava prvog ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplata odnosno izdataka prema članu 54, 55, 56, 57, 59, 60, 67, i 70. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj.

Broj: 013-339/1990

Zagreb, 20. veljače 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r.