Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Karlovac

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Karlovac

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače. 1990. donio je

ODLUKU

o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Karlovac

1. Za zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Karlovac imenuje se ĐURO IVKOVIĆ, zamjenik općinskog javnog tužioca u općinskom javnom tužilaštvu Karlovac.

2. Imenovani zamjenik okružnog javnog tužioca dužan je stupiti na novu dužnost u roku 60 dana.

Broj: 712-02/89-05/01

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac