Odluka o verifikaciji mandata zastupnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 11/1990 (20.3.1990.), Odluka o verifikaciji mandata zastupnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

VIJEĆE UDRUŽENOG RADA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 370. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske i člana 23. Poslovnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Vijeće udruženog rada na sjednici 6. ožujka 1990. donijelo je

ODLUKU

o verifikaciji mandata zastupnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Verificira se mandat zastupnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, i to:

VALERIJA FRENC.

Broj: 013-03/90-01/01

Zagreb, 6. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r