Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-291/1989 od 15. veljače 1990.

NN 11/1990 (20.3.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-291/1989 od 15. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 15. veljače. 1990. godine, donio je

ODLUKU

1. Ukida se Odluka Skupštine općine Rab o utvrđivanju paušalnog iznosa poreza za samostalne ugostitelje za područje općine Rab u 1989. godini ("Službene novine" Službeno glasilo općina: Buje, Buzet, Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk. Ogulin, Opatija, Pag. Pazin, Poreč, Rab, Rijeka. Rovinj, Senj, Vrbovsko, br. 41/89).

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u "Službenim novinama" Službeno glasilo općina: Buje, Buzet, Crikvenica, Čabar, Delnice. Krk, Ogulin, Opatija, Pag, Pazin, Poreč, Rab, Rijeka, Rovinj, Senj. Vrbovsko.

Obrazloženje

Odlukom navedenom u točki 1. izreke, koju je Skupština općine Rab donijela u listopadu 1989. godine, utvrđen je paušalni iznos poreza za samostalne ugostitelje na području općine Rab u 1989. godini.

Ustavni sud Hrvatske, povodom inicijative mr. Božidara Đereka, odvjetnika iz Zagreba, pokrenuo je postupak za ocjenu zakonitosti Odluke i utvrdio da je ona u suprotnosti sa zakonom.

Naime, u članu 1. Zakona o rokovima za utvrđivanje visine poreza građana za 1989. godinu ("Narodne novine", br. 55/88) i članu 1. Zakona o izmjeni Zakona o rokovima za utvrđivanje visine poreza građana za 1989. godinu ("Narodne novine", br. 9/89) propisano je da će se porez građana za 1989. godinu razrezati prema općinskim propisima koji budu na snazi 31. ožujka 1989. godine.

Iz citiranih zakonskih odredaba proizlazi da su i odluke, kojima se utvrđuje paušalni iznos poreza za 1989. godinu, skupštine općina bile obavezne donijeti do isteka roka utvrđenog Zakonom, tj. do 31. ožujka 1989. godine. Stoga Skupština opčine Rab nije mogla odluku navedenu u točki 1. izreke donijeti u listopadu 1989. godine.

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u izreci.

Broj: U/I-291/1989

Zagreb, 15. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.