Odluka o umanjenju amortizacije javnih cesta

NN 13/1990 (30.3.1990.), Odluka o umanjenju amortizacije javnih cesta

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XXI točke 1. alineje 5. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 43. stava 3. Zakona o računovodstvu ("Službeni list SFRJ", br. 12/89, 35/89 i 3/90), Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 21. ožujka 1990, Vijeća općina 21. ožujka 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o umanjenju amortizacije javnih cesta

I

Društvene pravne osobe, koje vode evidenciju vrijednosti javnih cesta i cestovnih objekata umanjuju, na teret vlastitog kapitala, iznos obračunate amortizacije javnih cesta i cestovnih objekata srazmjerno dijelu kojem su ti objekti građeni iz nepovratnih sredstava, osim kod autocesta i objekata s naplatom.

II

Ovu će odluku provesti Služba društvenog knjigovodstva u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj.

III

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 340-03/89-06/01

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjlć, v. r.

Predsjednik Vijeća općina mr

Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.