Odluka o razrješenju člana Savjeta Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske za zaštitu ustavnog poretka

NN 16/1990 (24.4.1990.), Odluka o razrješenju člana Savjeta Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske za zaštitu ustavnog poretka

PREDSJEDNIŠTVO SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 51. stava 2. i člana 57. stava 1. Poslovnika o or-ganizaciji i radu Predsjedništva SR Hrvatske, na sjednici održanoj 5. travnja 1990. Predsjedništvo SR Hrvatske donosi

ODLUKU

o razrješenju člana Savjeta Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske za zaštitu ustavnog poretka

1. Od članstva u Savjetu Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske za zaštitu ustavnog poretka razrješuje se MIRA KORKUT - SLATKOVIĆ, dosadašnji član Predsjedništva CK SKH.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-09/90-01/04

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 13. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.