Odluka o izmjeni Odluke o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti za djelomično ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda na području općine Dubrovnik izazvanih potresom 15. travnja 1979. godin

NN 17/1990 (28.4.1990.), Odluka o izmjeni Odluke o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti za djelomično ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda na području općine Dubrovnik izazvanih potresom 15. travnja 1979. godin

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLlKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XVII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 70. stava 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br.14/78, 31/81 i 53/84), Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 18. travnja 1990. i na sjednici Vijeća općina 11. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti za djelomično ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda na području općine Dubrovnik izazvanih potresom 15. travnja 1979. godine

I

U Odluci o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti za djelomično ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda na području općine Dubrovnik izazvanih potresom 15. travnja 1979. godine ("Narodne novine", br. 53/81 i 46/87 u točki III u stavu 1. riječi "za postotak povećanja cijena građenja, i to u roku od 60 dana nakon što Savezni zavod za statistiku objavi konačne podatke o cijenama građenja za odnosne godine" zamjenjuju se riječima "prilikom svake isplate za postotak mjesečnog povećanja prema indeksima maloprodajnih cijena sa sezonskim proizvodima koje objavljuje Republički zavod za statistiku SR Hrvatske, a u odnosu na cijene od 31. prosinca 1981. godine."

II

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1989.

Broj: 422-02/90-01/03

Zagreb, 18. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.