Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine u skladu odredaba člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

NN 17/1990 (28.4.1990.), Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine u skladu odredaba člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 37. stava 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. travnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine u skladu odredaba člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

1. U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini nominalnih osobnih dohodaka iz 1989. godine, osobni dohoci ostvareni u godinama od 1966. do 1988. koji se uzimaju za utvrđivanje mirovinske osnovice, preračunavaju se s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentom ovisno o godini u kojoj su ostvareni, a uz primjenu člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja. i to:

_________________________________________________________
Osobni dohoci ostvareni         Valorizacijski koeficijenti
        u godini                        1989.                   1990.
__________________________________________________________
        1966.                           869.883,1               1,136.168,0
        1967.                           758.629,7               990.858,3
        1968.                           696.980,4               910.337,1
        1969.                           602.706,8               787.204,8
        1970.                           502.497,5               656.319,9
        1971.                           403.231,6               526.667,1
        1972.                           342.423,9               447.245,3
        1973.                           302.572,5               395.194,7
        1974.                           240.299,9               313.858,3
        1975.                           194.221,6               253.675,9
        1976.                           167.475,0               218.741,7
        1977.                           140.960,6               184.110,8
        1978.                           116.071,5               151.602,8
        1979.                           95.928,0                125.293,1
        1980.                           79.020,9                103.210,4
        1981.                           58.180,9                75.990,9
        1982.                           45.613,0                59.575,9
        1983.                           36.383,0                47.520,4
        1984.                           25.498,6                33.304,1
        1985.                           14.512,6                18.955,1
        1986.                           6.921,0                 9.039,6
        1987.                           3.372,0                 4.404,2
        1988.                           1.224,7                 1.599,0
_________________________________________________________
 

2. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1989. uz primjenu člana 106. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", br. 48/89).

3. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1989. godine.

Klasa: 142-14-90-01-1013

Urbroj : 342-22-01-90-1013

Zagreb, 10. travnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.