Zakon o prestanku važenja Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine

NN 19/1990 (3.5.1990.), Zakon o prestanku važenja Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389 Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine

Proglašava se Zakon o prestanku važenja Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. travnja, Vijeća općina 26. travnja i Društveno-političkog vijeća 26. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/61

U rbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o prestanku važenja Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine

Član 1.

Zakon o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine ("Narodne novine", br.14/84) prestaje važiti.

Član 2.

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine ("Narodne novine", br.14/84) u kojima nije doneseno pravomoćno rješenje obustaviti će se. Neizvršena rješenja i drugi izvršni nalozi doneseni po zakonu iz stava 1. ovoga člana neće se izvršiti. Prava građana kojima je oduzeta stečena imovina po odredbama zakona iz člana 1. ovoga zakona utvrdit će se posebnim zakonom.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj : 417-01/89-01/01

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSK

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.