Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - lipanj 1990. godine

NN 24/1990 (28.5.1990.), Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - lipanj 1990. godine

OBJAVE

Na temelju člana 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka te zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 25/87), Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj objavljuje

PODATAK

o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - lipanj 1990. godine

Najniži prosjećni mjesečni čisti osobni dohodak radnika u Republici za razdoblje siječanj - lipanj 1990. godine utvrđuje se u visini 3450,00 dinara.

Broj: 013-1004/1990.

Zagreb, 28 svibnja 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja

Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r.