Odluka o imenovanju republičkih sekretara i predsjednika republičkih komiteta

NN 25/1990 (1.6.1990.), Odluka o imenovanju republičkih sekretara i predsjednika republičkih komiteta

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX točke 10. alineje 7. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 7. Poslovnika Sabora, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 31. svibnja 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju republičkih sekretara i predsjednika republičkih komiteta

Za republičke sekretare i predsjednike republičkih komiteta imenuju se:

za republičkog sekretara za narodnu obranu - mr PETAR KRISTE, član Izvršnog vijeća Sabora,

za republičkog sekretara za unutrašnje poslove - JOSIP BOLJKOVAC, član Izvršnog vijeća Sabora,

za predsjednika Republičkog komiteta

za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo - prof. dr BOŽO UDOVIČIĆ, član Izvršnog vijeća Sabora,

za predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo - IVAN TARNAJ, član Izvršnog vijeća Sabora,

za predsjednika Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom - mr ZDRAVKO MRŠIĆ, član Izvršnog vijeća Sabora,

za predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu - akademik VLATKO PAVLETIĆ, član Izvršnog vijeća Sabora,

za predsjednika Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu - prof. dr ANDRIJA HEBRANG, član Izvršnog vijeća Sabora,

za generalnog direktora Republičkog zavoda za društveno planiranje - prof. dr STJEPAN ZDUNIĆ, član Izvršnog vijeća Sabora,

za predsjednika Republičkog komiteta za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline - MILAN HRNJAK,

za predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku - prof. dr OSMAN MUFTIĆ,

za predsjednika Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja - MARIN ČRNJA,

za predsjednika Republičkog komiteta za informiranje - MILOVAN ŠIBL

Broj: 080-02/90-03/02

Zagreb, 31. svibnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.