Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu

NN 28/1990 (30.6.1990.), Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLItočke 10. alineje 8. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 36. alineje 7. Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 28. lipnja 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu

1. Razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu, danom 30. lipnja 1990. dr ALEKSANDAR KOLKA.

2. Za zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu imenuje se danom 1. srpnja 1990. dr RASlMA KAJIĆ, prosvjetni savjetnik za hrvatski jezik i likovnu kulturu u Zavodu za prosvjetno-pedagošku službu.

Klasa: 080-02/90-03/24

Zagreb, 28. lipnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.