Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

NN 28/1990 (30.6.1990.), Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 24. stava 2 Zakona o Izvršnom vijeću Sabora (" Narodne novine". br.18/76 i 50/79) i člana 47. stava 2. i 5. Zakona o organizaciji i djelokrugu Republičkih organa uprave i Republičkih organizacija ("Narodne novine", br 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

Za pomoćnika predsjednika republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku, imenuje se mr BAKIR KRAJINA.

Klasa: 080-02/90-01/52

Zagreb, 26 lipnja 1990.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.