Rješenje o razrješenju podsekretara u Ministarstvu za narodnu obranu Republike Hrvatske

NN 32/1990 (6.8.1990.), Rješenje o razrješenju podsekretara u Ministarstvu za narodnu obranu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o Izvršnom vijeću Sabora ("Narodne novine", br.18/76 i 50/79)" i članka 47. stavka 2. i 5. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Vlada Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o razrješenju podsekretara u Ministarstvu za narodnu obranu Republike Hrvatske

Od funkcije podsekretara u Ministarstvu za narodnu obranu Republike Hrvatske, razrješuje se s danom 31. srpnja 1990. godine, SLAVKO ROŽIĆ, zbog isteka mandata.

Klasa: 080-02/90-02/39

Zagreb, 31. srpnja 1990.

Potpredsjednik

Bernardo Jurlina, v. r.