Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za informiranje za područje informativno-propagandne djelatnosti prema inozemstvu Ministarstva za informiranje Republike Hrvatske

NN 32/1990 (6.8.1990.), Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za informiranje za područje informativno-propagandne djelatnosti prema inozemstvu Ministarstva za informiranje Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 47. stavka 2. i 5. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Vlada Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika ministra za informiranje za područje informativno-propagandne djelatnosti prema inozemstvu Ministarstva za informiranje Republike Hrvatske

Imenuje se za pomoćnika ministra za informiranje za područje informativno-propagandne djelatnosti prema inozemstvu Ministarstva za informiranje Republike Hrvatske, IVAN JINDRA.

Klasa: 080-02/90-01/70

Zagreb, 31. srpnja 1990.

Potpredsjednik

Bernardo Jurlina, v. r.