Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I 285/1989 od 20. srpnja 1990.

NN 32/1990 (6.8.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I 285/1989 od 20. srpnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 19. srpnja 1990. godine, donio je

ODLUKU

1. Utvrđuje se da odredbe člana 13. stava 1. točke 5. i člana 15. stava 1. točke 4. Zakona o tržišnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 10/77 i 47/89) nisu u skladu s Ustavom SR Hrvatske.

2. Ova se Odluka dostavlja, u smislu člana 418. stava 3. Ustava SR Hrvatske, Saboru SR Hrvatske radi usklađivanja s Ustavom i objavit će se u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:

Odredbama navedenim u izreci određeno je da na rad u organe tržišne inspekcije u svojstvu tržišnog inspektora može biti primljena osoba koja je, između ostalog, i moralno-politički podobna za obavljanje te dužnosti, te da će tržišni isnpektor biti razriješen dužnosti utvrdi li se da nije moralno ili politički podoban za njeno obavljanje. Ustavni sud Jugoslavije pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti navedenih odredaba i rješenje o pokretanju postupka dostavio, u smislu člana 389. Ustava SFRJ, Ustavnom sudu Hrvatske. U rješenju o pokretanju postupka Ustavni sud Jugoslavije izrazio je osnovanu sumnju u ustavnost zakonskog određenja prema kojem je moralno-politička podobnost uvjet za obavljanje dužnosti tržišnog inspektora, odnosno kao poseban razlog za prestanak te dužnosti. Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti istih odredaba podnio je Ustavnom sudu Hrvatske i Alan Miler iz Zagreba. Ocjenjujući osporene odredbe Sud je utvrdio da je prijedlog osnovan i da odredbe člana 13. stava 1. točke 5. i člana 15. stava 1. točke 4. Zakona o tržišnoj inspekciji nisu u skladu s Ustavom SR Hrvatske iz slijedećih razloga: Odredba člana 235. stava 3. Ustava SR Hrvatske jamči građanima slobodu rada i s tim u vezi, pod jednakim uvjetima, dostupnost svakog radnog mjesta i svake funkcije u društvu. Stoga propisivanje moralno-političke podobnosti kao uvjeta za obavljanje poslova tržišnog inspektora, kako je to propisano odredbom člana 13. stava 1. točke 5, te razriješenje dužnosti tržišnog inspektora ako se utvrdi da je moralno-politički nepodoban, kako je to propisano odredbom člana 15. stava 1. točke 4. Zakona, nije u skladu s navedenom odredbom Ustava SR Hrvatske. Ova se Odluka dostavlja Saboru SR Hrvatske da u smislu člana 418. stava 3. Ustava SR Hrvatske uskladi odredbe člana 13. stava 1. točke 5. i člana 15. stava 1. točke 4 Zakona o tržišnoj inspekciji s Ustavom.

Broj: U/I-285/1989

Zagreb, 19. srpnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Zamjenjuje Predsjednika

Milivoj Županić, v. r.