Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

NN 36/1990 (11.9.1990.), Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 92. stava 3. i 4. i člana 232. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), te člana 179. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 31. kolovoza 1990, donosi ,

ODLUKU

o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

1. Kao granični iznos najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, odreduje se od 1. siječnja 1990. iznos od 2.109,60 dinara.

2. Kao granični iznos najnižega mirovinskog primanja radi odredivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu ostvarenu prema Zakonu o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena ("Narodne novine", br. 41/68 i 20/70) i Zakona o posebnim uvjetima za stjecanje mriovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena na teritoriju Socijalistićke Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 40/73), određuje se od 1. siječnja 1990. iznos od 2.772,70 dinara.

3. Prema graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja iz točke 1. i 2. ove odluke, nadležne područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, pa službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredit će novi iznos zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovine, koji imaju pravo na taj dodatak, s tim da će se korisnicima iz točke 1. ove odluke zaštitni dodatak isplatiti 1. rujna 1990. u iznosu od 2.063,90 dinara, a 1. listopada 1990. u iznosu od 2.109,60 dinara. Korisnicima iz točke 2. ove odluke zaštitni dodatak isplatit će se 1. rujna 1990. u iznosu od 2.712,60 dinara. a 1. listopada 1990. u iznosu od 2.772,70 dinara.

4. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1 siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 28/90).

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinarima", a primjenjuje se od 1 siječnja 1990.

Klasa 140-13/90-01/2380

Urbroj : 341-99-02/ 1-90

Zagreb, 31 kolovoza 1990

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.