Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. rujna 1990.

NN 36/1990 (11.9.1990.), Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. rujna 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 46. Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77, 52/85 i 8/90) i člana 179z Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83. 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 31. kolovoza 1990, donosi

ODLUKU

o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. rujna 1990.

1. Zbog osjetnog povećanja cijena osnovnih proizvoda osobne potrošnje u godini 1990. svote doplatka za djecu utvrđene Odlukom o iznimnom uskladivanju doplatka za djecu od 1. lipnja 1990. ("Narodne novine", broj 25/90 - u daljnjem tekstu: Odluka iz 1990.), povećavaju se od 1. rujna 1990. za 20%.

2. Svote doplatka za djecu iz točke 2. Odluke iz 1990. povećane u smislu točke 1. ove odluke iznose:

a) 906,70 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi do 233.50 dinara po članu domaćinstva mjesečno;

b) 551,00 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 233,50 do 295,90 dinara po članu domaćinstva mjesečno;

c) 491,50 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosi iznosi preko 295,90 do 369,50 dinara po članu domaćinstva mjesečno.

Ako korisnik osim prihoda ostvarenih po osnovi radnog odnosa ostvaruje i druge prihode (član 39. stav 2 Zakona o doplatku za djecu - u daljnjem tekstu: Zakon), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (član 43. Zakona), iznosi 491,50 dinara po djetetu.

3. Svote doplatka za djecu iz točke 3. Odluke iz 1990. povećane u smislu točke 1. ove odluke iznose:

a) 1.322,60 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi do 303,90 dinara po članu domaćinstva mjesečno;

b) 771,60 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 303,90 do 380.70 dinara po članu domaćinstva mjesečno

c) 678,20 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 380,70 do 479,90 dinara po članu domaćinstva mjesečno.

Ako korisnik osim prihoda ostvarenih po osnovi radnog odnosa ostvaruje i druge prihode (član 42. stav 2 Zakona), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (član 43 Zakona). iznosi 678,20 dinara po djetetu

4. Iznimno uskladivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavt će se, prema ovoj odluci, područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom.

5. Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u,"Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. rujna 1990.

Klasa: 140-13/90-01/2380

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 31 kolovoza 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić. v r.