Odluka o imenovanju savjetnika u Predsjedništvu Republike Hrvatske na poslovima u Kabinetu Predsjednika

NN 37/1990 (25.9.1990.), Odluka o imenovanju savjetnika u Predsjedništvu Republike Hrvatske na poslovima u Kabinetu Predsjednika

PREDSJEDNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 102. stava 1. Poslovnika o organizaciji i radu Predsjedništva Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 5/82), Predsjedništvo Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. srpnja 1990. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju savjetnika u Predsjedništvu Republike Hrvatske na poslovima u Kabinetu Predsjednika

1. Za savjetnika u Predsjedništvu Republike Hrvatske na poslovima u Kabinetu Predsjednika imenuje se ANĐELKO MIJATOVIĆ.

2. Ova odluka bit će objavljena u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/90-01/19

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 26. srpnja 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r