Odluka o imenovanju savjetnika za međunarodne odnose u Predsjedništvu Republike Hrvatske

NN 37/1990 (25.9.1990.), Odluka o imenovanju savjetnika za međunarodne odnose u Predsjedništvu Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 102. stava 1. Poslovnika o organizaciji i radu Predsjedništva Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 5/82), Predsjedništvo Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. srpnja 1990. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju savjetnika za međunarodne odnose u Predsjedništvu Republike Hrvatske

1. Za savjetnika za međunarodne odnose u Predsjedništvu Republike Hrvatske imenuje se dr. DARKO BEKIĆ

2. Ova odluka bit će objavljena u "Narodnim novinama".

Klasa : 080-02/90-01 / 18

Urbroj : 7 I -90-1

Zagreb, 26. srpnja 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r