Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

NN 38/1990 (29.9.1990.), Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

OBJAVE

U vezi sa članom 20. zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", broj 47/83), Ministarstvo financija objavljuje

IZMJENE I DOPUNE IZVODA

iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

U tabelarnom pregledu stopa poreza i doprinosa (Tabela A) što je objavljen u Izvodu iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br. 33/90 i 36/90) mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi:

Tabela A

STOPE POREZA I DOPRINOSA IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA (%)

1. Redni broj

2. Općina

3. Doprinos za općinski porez

4. Doprinos za odgoj i osnovno obrazovanje

5. Doprinos za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta

6. Doprinos za socijalnu zaštitu

7. Doprinos za kulturu

8. Doprinos za fizičku kulturu

9. Zbrojna stopa

10. Zbrojna stopa u koju je uključen Rep. SIZ-u kulture Rep. SIZ-u odgoja i osnovnog obrazovanja i sredstva solidarnosti za osiguranje zaštite socijalno ugroženog stanovništva (kol. 9+ 0,35+0,60+0,30)

___________________________________________________________________________________
1    2        3    4    5    6    7    8    9    10
_____________________________________________________________________________________
3.   Biograd 1,00  6,85  0,60  0,85  0,70  0,40  10,40  11,65
47.   Labin      2,32  4,10  1,10  0,83  0,23  0,40  8,98  10,23
65.   Pakrac     2,02  5,30  0,70  1,00  0,31  0,15  9,48  10,73
72.   Rab       1,42  4,10  0,40  0,40  0,40  0,40  7,12  8,37
81.   Solin      2,80  6,00  1,00  1,30  0,80  0,30  12,20  13,45
90.   Vis       1,50  4,77  0,60  1,20  0,34  0,12  8,53  9,78
97.   Zabok      1,90  6,00  0,70  0,60  0,30  0,25  9,75  11,00
___________________________________________________________________________________


Zbrojne stope (%) poreza i doprinosa iz osobnog dohotka radnika koje se obračunavaju od svakog pojedinačnog bruto prihoda ostvarenog samostalnim obavljanjem privrednih djelatnosti prema čl. 61. zakona o porezima građana ("Narodne novine", br. 47

Tabela B

Zbrojne stope (%) poreza i doprinosa iz osobnog dohotka radnika koje se obračunavaju od svakog pojedinačnog bruto prihoda ostvarenog samostalnim obavljanjem privrednih djelatnosti prema čl. 61. zakona o porezima građana ("Narodne novine", br. 47

_______________________________________________________________________________
Red.  Općina     stav1. stav1. stav1. stav1. stav1. stav1. stav1. stav1. stav1. stav1.
br.           toč.1. toč.2. toč.3. toč.4. toč.5. toč.6. toč.7. toč.8. toč.9. toč.10.
_______________________________________________________________________________
1    2        3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
_______________________________________________________________________________
19.   Dubrovnik    28,10  28,10  28,10  38,10  23,10  11,10  28,10  18,10  15,10  15,10
47.   Labin      25,70  22,70  22,70  22,70  15,70  ----  15,70  10,70  15,70  15,70
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

stav1. stav1. stav1. stav1. stav3. stav4.
toč.11. toč.12. toč.13 toč.14. 
_______________________________________________________________________________
--   23,10  48,10  --   48,10  ----
15,70  25,70  25,70  ---   15,70  9,70
_______________________________________________________________________________


Tabela B/I.

Zbrojne stope (%) poreza i doprinosa iz osobnog dohotka radnika koje se obračunavaju od svakog pojedinačnog bruto prihoda ostvarenog samostalnim obavljanjem privrednih djelatnosti za slučajeve koji nisu obuhvaćeni u tabeli B

_____________________________________________________________________________
Općina Oporezovani prihodi prema djelatnostima (poslovima)   Zbrojna 
        odnosno poreznim obveznicima          stopa (%) _____________________________________________________________________________
1                2                                3
_____________________________________________________________________________

Dubrovnik    - povjerenici humanitarnih organizacija                 15,10
        - osobe koje ostvare prihode od prodaje cvijeća, svježih jaja  
         i kokoši, gljiva                               15,10
        - poljoprivrednici na prihode ostvarene prodajom divljači i ribe        15,10
        -privremena prodaja štampe, duhana i turističkih potrepština      39,35
        - poljoprivrednici na prihode od prijevozničke djelatnosti           49,35
        - poljoprivrednici na prihode ostvarene od prijevoza drva i
         obavljanja usluga tovarnom stokom, poljoprivrednim 
        strojevima i oruđima                              24,35
        - izdavanje soba i ležaja ( u zgradama za odmor ili
        stambenim prostorijama) putnicima i turistima i pružanje
        usluga pansiona                             16,35
        - izdavanje zemljišta za kampiranje                       19,35
Labin      - izdavanje zgrada za odmor ili stambenih prostorija i pružanje
        usluga turistima, putnicima i abonentima te izdavanje zemljišta
        za kampiranje preko turističkih društava i OUR-a u oblasti
        ugostiteljstva na području MZ Rabac                       11,70
_____________________________________________________________________________


Tabela C

ZBROJNE STOPE POREZA I DOPRINOSA IZ OSOBNOG DOHOTKA KOJI SE OBRAČUNAVAJU OD SVAKOG POJEDINAČNOG BRUTO PRIHODA OSTVARENOG OBAVLJANJEM SAMOSTALNE PROFESIONALNE DJELATNOSTI PREMA ČLANU 86. ZAKONA O POREZIMA GRAĐANA ("Narodne novine", broj 47/85, 52
_____________________________________________________________________________
Red.  Općina     toč.1. toč.2. toč.3. toč.4. toč.5. toč.6. toč.7.
broj
_____________________________________________________________________________
1    2        3    4    5    6    7    8    9
_____________________________________________________________________________
19. Dubrovnik      48,10  16,35  38,10  23,10  28,10  48,10  48,10
47. Labin        30,70  30,70  30,70  25,70  15,70  25,70  25,70
______________________________________________________________________________


Tabela C/I.

ZBROJNE STOPE POREZA I DOPRINOSA IZ OSOBNOG DOHOTKA KOJE SE OBRAČUNAVAJU OD SVAKOG POJEDINAČNOG BRUTO PRIHODA OSTVARENOG SAMOSTALNIM OBAVLJANJEM PROFESIONALNE DJELATNOSTI ZA SLUČAJEVE KOJI NISU OBUHVAĆENI U TABELI C
__________________________________________________________________________________
Općina     Oporezovani prihodi prema djelatnostima (poslovima)       Zbrojna 
        odnosno poreznim obveznicima                  stopa(%)
__________________________________________________________________________________
1    2            3                            4
__________________________________________________________________________________

Dubrovnik    - statisti i redari na predstavama Dubrovačkih ljetnih igara ako nisu
        s njima u radnom odnosu i ako na ostvareni prihod ne plaćaju drugu
        vrstu poreza                              11,10

Napomena: Zbrojne stope poreza i doprinosa u ovom pregledu (Tabela A, B, C) primjenjivat će se od osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410/03/90-01/01

Urbroj: 513-07-07/90-272

Zagreb, 19. rujna 1990.

Ministar financija

prof. dr. Marijan Hanžeković, v.r.