Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

NN 39/1990 (4.10.1990.), Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), člana 96. stava 1 i člana 1 i 9. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br 31/83, 47/83. 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 27. rujna 1990, donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

1. Naknade osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje (član 52. stav 1. toč. 1 i 2 Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplaćuje zajednica, ako osnovica za odredivanje naknade nije utvrđena na temelju osobnih dohodaka iz godine 1990, povećavaju se od 1 siječnja 1990. za 379,96%. U taj postotak povećanja uključeno je povećanje prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1 siječnja 1990 ("Narodne novine", broj 36/90), tako da će se te naknade po većati još za 5,277%.

2. Naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje, ne može se isplaćivati u manjem iznosu od 2369,10 dinara mjesečno

3. Kao osnovica za povećanje prema točki 1. ove odluke, služi iznos naknade koji je invalidu rada pripadao na dan 1 siječnja 1990 odnosno na dan priznanja prava na naknadu. ako je to pravo priznato nakon 1. siječnja 1990.

4.Povećanje naknade iz točke 1 ove odluke obavit će područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, uz obračun isplaćenih iznosa naknade, prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1 siječnja 1990 ("Narodne novine", broj 36/90)

5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990 ("Narodne novine", broj 36/90).

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/2456

Urbroj : 341 -99-02/1 -90

Zagreb, 27. rujna 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Sankoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.