Odluka o razrješenju predsjednika sudova udruženog rada

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju predsjednika sudova udruženog rada

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmanu XLIX. točke 5. alineje 1. na Ustav Republike firvatske i člana 38. stava 1. Zakona o sudovima udruženog rada ("Narodne novine", br. 33/88 prećišćeni tekst) Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju predsjednika sudova udruženog rada

1. Razrješavaju se dužnosti predsjednika sudova udruženog rada, danom 5. listopada 1990.

MIKULIĆ SLOBODAN, predsjednik Suda udruženog rada Hrvatske

TODOROVIĆ PETAR, predsjednik Osnovnog suda udruženog rada Bjelovar

POĆUČA STEVAN, predsjednik Osnovnog suda udruženog rada Gospić

MRKIĆ JOVO, predsjednik Osnovnog suda udruženog rada Karlovac

BOGDANIĆ MATIJA, predsjednik Osnovnog suda udruženog rada Osijek

MARENĆIĆ IVAN, preclsjednik Osnovnog suda udruženog rada Rijeka

TORTIČ JOSIP, predsjednik Osnovnog suda udruženog rada Sisak

JURČEV IVO, predsjednik Osnovnog suda udruženog rada Split

ŠPREM MIHOVIL, predsjednik Osnovnog suda udruženog rada Varaždin

SEVER FRANJO, predsjeinik Osnovnog suda udruženog rada Zagreb.

2. Do izbora predsjednika sudova udruženog rada, osobe iz točke 1. ove odluke, određuju se, danom 6. listopada 1990. za vršitelje dužnosti predsjednika sudova udruženog rada.

Klasa : 711-03/90-01/01

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.