Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog suda u Donjem Lapcu

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog suda u Donjem Lapcu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 1. na Ustav Republike Hrvatske i člana 87. stava 1. zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - prećišćeni tekst i 16/90) Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog suda u Donjem Lapcu

Razrješava se dužnosti predsjednika Općinskog suda u Donjem Lapcu, danom donošenja odluke, TIHOMIR DIVJAK, zbog odlaska u mirovinu.

Klasa: 711-02/90-46/01

Zagreb. 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.