Ustavni Zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN 56/1990 (22.12.1990.), Ustavni Zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske

USTAVNI ZAKON ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ustav Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Ustav) primjenjuje se od dana kada ga proglasi Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora Republike Hrvatske, ako u pogledu provedbe i prelaska na primjenu pojedinih njegovih odredaba ovim zakonom nije drukčije određeno.

Članak 2.

Odredbe Ustava za čiju primjenu se, prema Ustavu, ne mora donijeti ustavni zakon ili zakon primjenjuju se neposredno od dana proglašenja Ustava.

Članak 3.

Zakoni kojima se omogućuje primjena odredaba Ustava koje se ne mogu neposredno primijeniti, donijet će se najkasnije za godinu dana od dana proglašenja Ustava. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske donijet će se najkasnije za tri mjeseca od proglašenja Ustava.

Članak 4.

Zakoni, drugi propisi i opći akti moraju se uskladiti s Ustavom u roku godkne dana od dana proglašenja Ustava.

Članak 5.

Odredbe članaka 7, 99, 100, 132, 133. i 134. Ustava primjenjuju se u skladu s odredbama članka 140. Ustava.

Članak 6.

Do konstituiranja novoizabranog Sabora Republike Hrvatske, vijeća Sabora u sadašnjem sastavu donose zakone i druge akte u djelokrugu, na način i prema postupku utvrđenom odredbama Ustava Republike Hrvatske iz 1974. godine ili Poslovnikom Sabora.

Članak 7.

Do izbora predsjednika Republike u skladu s Ustavom, sadašnji predsjednik Republike ima sve dužnosti odredene Ustavom.

Članak 8.

Zakon o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90) ostaje na snazi do donošenja, u skladu s Ustavom, zakona o ustrojstvu, načinu rada i odlučivanja Vlade Republike Hrvatske.

Članak 9.

Ustanovljavanje, djelokrug, sastav i ustrojstvo sudova i postupak pred sudovima uredit će se zakonom, u skladu s Ustavom, najkasnije za godinu dana od dana proglašenja Ustava.

Članak 10.

Ovaj zakon stupa na snagu kad ga, istovremeno s proglašenjem Ustava, proglasi Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora Republike Hrvatske.