Odluka o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

NN 52/1992 (25.8.1992.), Odluka o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 106. Ustava Republike Hrvatske i stavka 2. Odluke o osnivanju Ureda predsjednika Republike ("Narodne novine", broj 5/91), dana 7. kolovoza 1992. donosim

ODLUKU

o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Za predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske imenuje se dr. JURE RADIĆ. Predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske ima rang potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA8-68/2-92.

Zagreb, 7. kolovoza 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.