Ukaz o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 48/1993 (24.5.1993.), Ukaz o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 3. svibnja 1993. godine

Broj : PA4-32/ 1-93

Zagreb, 14. svibnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Članak 1.

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92. - pročišćeni tekst, 69/92. i 25/93.) u članku 16. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Civilnim invalidom rata ndređene kategorije iz ovoga članka smatraju se sve osobe kojima se priznaje to svojstvo na temelju posebnog zakona."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/92-03/08

Zagreb, 3. svibnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.