Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 58/1993 (18.6.1993.), Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj objavljenom u "Narodnim novinama" broj 90 od 30. prosinca 1992., te se daje

ISPRAVAK

Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

U članku 3. stavku 2. pod rednim brojem 1. umjesto riječi "Sisačkoj" trebaju pisati riječi: "Sisačko-Moslavačkoj". U članku 4. stavka 2. iza grada: "lmotski" treba pisati: "20. Ivanić-Grad", redni brojevi ispred gradova "20-49" trebaju biti redni brojevi "21-50". U članku 6. u Županiji Zagrebačkoj u sastavu Općine pod rednim brojem 3. Rugvica trebaju pisati mjesta "Čista Mlaka, Črnec Rugvički, Črnec Dugoselski, Donja Greda, Dragošićka, Hruščica, Ježevo, Jalševec Nartski, Leprovica, Nart Savski, Novaki Nartski, Novaki Oborovski, Obedišće Ježevsko, Oborovo, Okunšćak, Otok Nartski, Otok Svibovski, Prevlaka, Preseka Oborovska, Rugvica, Svibje, Sop, Struga Nartska, Trstenik Nartski. " U sastavu općine pod rednim brojem 4. Brckovljani trebaju pisati mjesta: "Brekovljani, Božjakovina, Donje Dvorišće, Gornja Greda, Gornje Dvorišće, Gračec, Hrebinec, Kusanovec, Lupoglav, Prikraj, Prečec, Stančić, Štakorovec, Tedrovec." U članku 6. u Županiji Sisačko-Moslavačkoj općinu pod rednim brojem 9. Ivanić Grad sa pripadajućim mjestima treba brisati i upisati u stupac Grad: "5. Ivanić Grad" sa pripadajućim mjestima, a općine pod rednim brojem 10. i 11 Kloštar Ivanić i Križ su općine pod rednim brojem 9. i 10.

Klasa: 015-01 /92-01 /03

Zagreb, 11. lipnja 1993.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.