Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-206, 207, 209, 222/1992.

NN 4/1994 (19.1.1994.), Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-206, 207, 209, 222/1992.

OBJAVE

U "Narodnim novinama" broj 113/93. objavljena je odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-206, 207, 209, 222/1992. od 8. prosinca 1993. godine u kojoj je ustanovljena pogreška pa se daje

ISPRAVAK

ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-I-206, 207, 209, 222/1992.

U stavku 1. retku 3. obrazloženja broj "46" zamjenjuje se brojem "48". U točki III. stavku 23. retku 15. obrazloženja umjesto riječi "razloga" treba stajati "razloge".

Broj: Su-23/1993-61

Zagreb, 13. siječnja 1994.

Glavni tajnik

Josip Bedrač, v. r.