Odluka o postavljanju izvanrednog o opunomočenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Paragvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu

NN 43/1994 (31.5.1994.), Odluka o postavljanju izvanrednog o opunomočenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Paragvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" br. 53/91) donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOČENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI PARAGVAJ, SA SJEDIŠTEM U BUENOS AIRESU

kojom postavljam gospodina MATU MEDO veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Argentini za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Paragvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu.

Broj : PAS-40/1-94.

Zagreb, 17. svibnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.