Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Tokiju

NN 42/1995 (23.6.1995.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Tokiju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/9 I.), donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U JAPANU, SA SJEDIŠTEM U TOKIJU

kojom postavljam dr. ANĐELKA ŠIMIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Tokiju.

Broj: 01-95-1110/1

Zagreb,13. lipnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.