Odluka kojom se odlikuju Spomenicom domovinskog rata

NN 46/1995 (7.7.1995.), Odluka kojom se odlikuju Spomenicom domovinskog rata

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja u prigodi Dana državnosti i pete obljetnice samostalne suverene države Hrvatske, donosim

ODLUKU

KOJOM SE ODLIKUJU SPOMENICOM DOMOVINSKOG RATA

za sudjelovanje u domovinskom ratu kao dragovoljci, borci Hrvatske vojske ili na drugi djelatni način:

  1. dr. Stjepan Babić

  2. mr. Vera Babić

  3. Marijan Bajt

  4. Duško Bezić

  5. Božo Biškupić

  6. Ante Brajković

  7. mr. Mate Boban

  8. Dražen Bobinac

  9. dr. Konstantin Bosnić

  10. mr. Franjo Blažević

  11. Stjepan Brolich

  12. mr. Juraj Buzolić

  13. Nikola Bulat

  14. dr. Željko Bušić

  15. Boris Buzančić

  16. Slavko Canjuga

  17. Rade Čikeš

  18. Ivan Ćosić

  19. Jakov Ćosić

  20. Petar Ćosić

  21. dr. Savka Dabčević Kučar

  22. Lidija Dorkin - Grahovać

  23. Ano Đelalija

  24. Jakov grof Eltz Vukovarski

  25. mr. Božo Erlić

  26. Anđelko Gabrić

  27. dr. Krešimir Glavina

  28. Marino Golob

  29. Zdenka Gast

  30. Rikard Gumzej

  31. Ivan Hranjec

  32. Dubravko Horvatić

  33. Mijo Ivančić

  34. Marijan Jurić

  35. Ivan Juroš

  36. Živko Juzbašić

  37. Martin Katičić

  38. Ivan Katić

  39. Slavko Katić

  40. Drago Knežević

  41. Ivan Kolak

  42. Stjepan Kovač

  43. Dejan Košutić

  44. Šima Krasić

  45. Ante Kusturić

  46. Marko Kvesić

  47. Mijo Laić

  48. Ante Ledić

  49. Nediljko Matić

  50. Adam Meštrović

  51. Oliver Mlakar

  52. Marina Mučalo

  53. Tvrtko Mursalo

  54. Ivan Nogalo

  55. Josip Pavičić

  56. Josip Peći

  57. Marijan Petrović

  58. Vlado Pritišanac

  59. Božo Prka

  60. Šime Prtenjača

  61. Ivica Poljac

  62. mr. Božidar Pugelnik

  63. Zvonimir Puljić

  64. Ivan Rabuzin

  65. Ivica Račan

  66. dr. Adalbert Rebić

  67. Suad Rizvanbegović

  68. Martin Sagner

  69. Milivoj Slaviček

  70. Marin Sopta

  71. Josip Sour

  72. Ante Šango

  73. Neda Šarić

  74. Sonja Šarunić

  75. Joso Škara

  76. dr. Hrvoje Šošić

  77. dr. Marijan Šunjić

  78. Mirko Tankosić

  79. dr. Bruno Uroić

  80. dr. Ivan Valent

  81. Janko barun Vraniczany - Dobrinović

  82. mr. Milivoj Vujandić

  83. Ina Vukić

  84. Ivan Vuletić

  85. Ivica Zdunić

  86. Tihomir Zovak

Broj: 01-05 1-95-11-1/ 1.

Zagreb, 28. svibnja 1995.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

dr. Franjo Tuđman, v. r.