Odluka o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima

NN 60/1995 (18.8.1995.), Odluka o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 100. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 93. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 23 i 33/95), donosim

ODLUKU

O USTANOVLJENJU MEDALJA ZA SUDJELOVANJE U VOJNO-REDARSTVENIM OPERACIJAMA I U IZNIMNIM POTHVATIMA

I.

Odlukom o ustanovljavanju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima (u nastavku teksta: Odluka) određuju se medalje koje se dodjeljuju pripadnicima djelatnog i pričuvnog sastava vojnih i redarstvenih snaga Republike Hrvatske (kopnena vojska, ratno zrakoplovstvo, ratna mornarica; postrojbe MUP-a) za sudjelovanje u odredenim vojno-redarstvenim operacijama, te pojedincima za iznimne pothvate.

II.

Medalje iz članka I. ove Odluke su :

1. Medalja za sudjelovanje u operaciji "Bljesak" (svibanj 1995.), za oslobađanje zapadne Slavonije,

2. Medalja za sudjelovanje u operacijl "Ljeto '95" (srpanj-kolovoz 1995.), u prigodi zajedničke akcije HV, HVO i Armije BiH za oslobađanje područja Bosanskog Grahova i Glamoča,

3. Medalja za sudjelovanje u operaciji "Oluja" (kolovoz 1995.), za oslobađanje sjeverne Dalmacije, Like, Korduna i Banije,

4. Medalja za iznimne pothvate u održavanju ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, te zaštiti života gradana i imovine.

III.

Vrhovni zapovjednik dodjeljuje medalje iz članka ll., točke I. 3. ove Odluke na prijedlog ministra obrane i ministra unutrašnjih poslova, a iz članka Il., točke 4., na prijedlog članova Vlade Republike Hrvatske i župana.

IV.

Izgled i oblik medalja iz ove Odluke odreduje Vrhovni zapovjednik.

Medalje imaju svoje zamjenice koje se nose na desnoj strani grudi na službenim i svečanim odorama.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 01-04-95-683/ 1 -A5

Zagreb, 7. kolovoza 1995.

PREDSJEDNIK REPUBLlKE I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK ORUŽANIH SNAGA HRVATSKE

Vrhovnik

dr. Franjo Tuđman, v. r.