Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

NN 108/1995 (28.12.1995.), Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim Odluku o proglašenju zakona o izmjeni zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

koji je zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 12. prosinca 1995.

Broj: 01-95-2111/1

Zagreb,19. prosinca 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Zakon

o izmjeni zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 33/92., 77/92., 58/93., 2/94. i 76/94.), u članku 106. stavku 1. riječi: "do 30. lipnja 1995. godine" zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1996. godine."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 562-01 /93-01 /02

Zagreb, 12. prosinca 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.