Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna

NN 15/1996 (23.2.1996.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju Uredbe o računovodstvu proračuna ("Narodne novine" br. 96/94.) ministar financija donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU PRORAČUNA

Članak 1.

U članku 22. dodaje se stavak 2. koji glasi: Proračunski korisnik može na računalima koristiti skraćeni tekst računskog plana proračuna', koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 2.

Prilog uz Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna ("Narodne novine", 98/94.): Glavna knjiga I i Glavna knjiga II se brišu.

Umjesto navedenoga upisuje se novi prilog koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 470-01/96-01/31 Urbroj: 513-06/96-1 Zagreb, 15. veljače 1996.

Ministar financija Božo Prka, v. r.