Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca "Olimpijske igre - Atlanta 1996."

NN 44/1996 (5.6.1996.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca "Olimpijske igre - Atlanta 1996."

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju odredbi članka 36. stavak 2. i članka 67. stavak 1. točka 17. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 8. svibnja 1996. godine, donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOG KOVANOG NOVCA "OLIMPIJSKE IGRE - ATLANTA 1996."

1. Narodna banka Hrvatske izdaje prigodni optjecajni kovani novac u apoenima od 1 kune te 5 i 2 lipe u povodu održavanja XXVI. Olimpijskih igara u Atlanti od 20. srpnja do 4. kolovoza 1996. godine na kojima kao član Olimpijske zajednice sa svojim športašima sudjeluje i Republika Hrvatska.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u ukupnoj svoti od 1.065.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 1.000.000 komada od 1 kune, 900.000 komada od 5 lipa i 1.000.000 komada od 2 lipe.

3. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke ima istovjetan sastav slitine, promjer, masu, oblik i obod iskazan u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe ("Narodne novine" br. 37/94.).

4. Izgled lica prigodnog optjecajnog kovanog novca iz točke 1. ove Odluke u svemu je istovjetan izgledu lica kovanog novca od 1 kune te 5 i 2 lipe opisanog u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe ("Narodne novine" br. 37/94.).

5. Naličje prigodnog optjecajnog kovanog novca od 1 kune te 5 i 2 lipe izgleda ovako: u središnjem djelu prikaz je znaka Hrvatskog olimpijskog odbora s pet olimpijskih krugova ispod kojih je u tri retka postavljeno šest reljefnih, mat, kvadrata i tri ravna, sjajna, kvadrata. Iznad znaka Hrvatskog olimpijskog odbora položena je posuda iz koje plamti stilizirani olimpijski plamen, a ispod znaka, prateći stepenasti rub kvadrata ispisan je tekst "ATLANTA". Kružno, uz rub, ispisan je tekst "OLIMPIJSKE IGRE". U središnjem djelu donjeg polukruga, uz rub, ispisana je godina "1996.".

6. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 345/96.
Zagreb, 8. svibnja 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.