Odluka o postavljenju Nike Bezmalinoviuća za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj

NN 66/1996 (2.8.1996.), Odluka o postavljenju Nike Bezmalinoviuća za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam NIKU BEZMALINOVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ru-munjskoj, sa sjedištem u Bukureštu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-96-1354/1
Zagreb, 24. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.