Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-96-13-1-12/1

NN 71/1996 (23.8.1996.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-96-13-1-12/1

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavak 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu:

1. dr. VLADIMIR KOŠĆAK

2. MARIJA SEKELEZ

3. prof. ŽIVKO STRIŽIĆ

4. ĐURĐA ŠINKO-DEPIERRIS

5. ALEN VITASOVIĆ

6. dr. ZORICA VITEZ

7. TAHIR MUJIČIĆ

8. DUBRAVKO JELAČIĆ-BUŽIMSKI

Broj: 01-051-96-13-1-12/1
Zagreb, 5. kolovoza 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.