Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave

NN 22/1997 (21.2.1997.), Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave

ARBITRAŽNO VIJEĆE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave objavljenom u "Narodnim novinama", broj 14 od 7. veljače 1997. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

U članku 10. u OPĆINI LEKENIK u V. izbornoj jedinici treba brisati riječ: "Pustike".

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

U članku 16. u OPĆINI VINICA u IV. izbornoj jedinici umjesto riječi: "Donje Vratno" trebaju stajati riječi: "Vratno Donje - dio".

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

U članku 17. u II. izbornoj jedinici treba brisati riječ: "Breketinec".

U IX. izbornoj jedinici umjesto riječi: "Budačevica" treba stajati riječ: "Budančevica".

U članku 19. u OPĆINI FERDINANDOVAC u II. izbornoj jedinici iza riječi: "Orl" trebaju stajati riječi: "Hladna Voda od kbr. 13a".

U OPĆINI KALINOVAC iza riječi: "Hladna Voda" trebaju stajati riječi: "do kbr. 13a", a u drugom retku umjesto "do" treba stajati riječ: "od2".

U OPĆINI PETERANEC u III. izbornoj jedinici iza riječi: "Dravska ulica" treba staviti zagradu, a zagradu iza riječi: "Komatnica" treba brisati.

U OPĆINI SVETI IVAN ŽABNO u III. izbornoj jedinici iza riječi: "Vinogradska ulica" treba staviti zagradu.

U OPĆINI SVETI PETAR OREHOVEC u III. izbornoj jedinici umjesto riječi: "Božani" treba stajati riječ: "Brežani", a umjesto riječi: "Kusijevac" trebaju stajati riječi: "Brezje Miholečko".

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

U članku 24. u GRADU RIJEKA u VIII. izbornoj jedinici umjesto riječi: "Nikola Tesla" treba stajati riječ: "Potok".

ZADARSKA ŽUPANIJA

U članku 40. u OPĆINI PAŠMAN u I. izbornoj jedinici treba brisati riječ: "Ugrinić".

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

U članku 47. u VIII. izbornoj jedinici ispred riječi: "Općine Borovo" trebaju stajati riječi: "Grad Vukovar (Naselje Lipovača)", a u drugom retku treba brisati riječ: "Lipovača".

U članku 49. u OPĆINI NIJEMCI u I. izbornoj jedinici umjesto riječi: "Šidski Banovci" treba stajati riječ: "Banovci".

ISTARSKA ŽUPANIJA

U članku 54. u GRADU PAZIN u I. izbornoj jedinici umjesto riječi: "Čif", "Potehlebi", "Hrljeki" trebaju stajati riječi: "Čuf", "Petohlebi" "Hreljki".

U II. izbornoj jedinici umjesto riječi: "Savčići", "Gabrijelićev brijeg", "Stareh Kostanji" trebaju stajati riječi: "Slavčići", "Gabrijelićev Brijeg", "Stareh kostanji".

U III. izbornoj jedinici umjesto riječi: "Luigi Dellapicola", "Trg Male fontane", "Družbe sv. Ćirila i Metoda", "Eugenija Kumičića", "Mećari" trebaju stajati riječi: "Luigija Dallapiccole", "Trg Male funtane", "Družbe Sv. Ćirila i Metoda", "Evgenija Kumičića", "Mečari".

U IV. izbornoj jedinici umjesto riječi: "Šetalište partizanske gimnazije", "Jakova Bolčića" trebaju stajati riječi: "Šetalište Pazinske gimnazije", "Jakova Volčića.

U V. izbornoj jedinici umjesto riječi: "Bune Kmetova", "Mećarski put", "Vladmira Nazora" trebaju stajati riječi: "Bune kmetova", "Mečarski put", "Vladimira Nazora".

U VI. izbornoj jedinici umjesto riječi: "Miljevci", "Segovići", "Voričani", "Žbrilini" trebaju stajati riječi: "Miljavci", "Sergovići", "Dvoričani", "Žbrlini (Žberlini)".

GRAD ZAGREB

U članku 62. u III. izbornoj jedinici iza riječi: "Volovčica" trebaju stajati riječi: "Folnegovićevo naselje".

Klasa: 013-01/95-01/04
Zagreb, 21. veljače 1997.

Tajnik
Zastupničkog doma
Sabora Republike Hrvatske
Berislav Živković, v. r.