Uredba o područjima matičnih ureda

NN 2/1998 (8.1.1998.), Uredba o područjima matičnih ureda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 60. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93) i članka 3. stavka 2. Zakona o državnim maticama ("Narodne novine", broj 96/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela

UREDBU

O PODRUČJIMA MATIČNIH UREDA

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuju matični uredi i njihova matična područja za koja se vode državne matice (rođenih, vjenčanih i umrlih), te održavanje uredovnih dana.

Članak 2.

Matična područja određuju se za svaki matični ured. Za svako matično područje određuju se pripadajuća mjesta.

Matični ured može voditi državne matice za više matičnih područja.

Za svako matično područje vodi se jedna knjiga od svake vrste državnih matica.

Članak 3.

Matični uredi koji nemaju otpimalan broj upisa u godini, a udaljeni su od sjedišta županijskog ureda i ispostava, obavljat će poslove u uredovne dane.

Uredovni dani se mogu odrediti i za pojedina matična područja, ovisno o potrebama i mjesnim prilikama.

Broj uredovnih dana za matične urede i matična područja određuje župan uz suglasnost nadležnog ministarstva.

Članak 4.

Do stvaranja uvjeta za sigurni smještaj državnih matica u matičnim uredima, uredovni dani se mogu održavati u dosadašnjim sjedištima matičnih ureda.

Članak 5.

Za matične urede Zagrebačke županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim naseljenim mjestima:

1. MATIČNI URED DUGO SELO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Dugo Selo, Brckovljani i Rugvica.

a) Za matično područje Dugo Selo pripadajuća naseljena mjesta su: Dugo Selo, Prozorje, Andrilovec, Donje Dvorišće, Velika Ostrna, Mala Ostrna, Kozinščak, Leprovica, Kopčevec, Lukarišće i Puhovo.

b) Za matično područje Brckovljani pripadajuća naseljena mjesta su: Brckovljani, Božjakovina, Gornja Greda, Gornje Dvorišće, Gračec, Hrebinec, Kusanovec, Lupoglav, Prikraj, Prečec, Stančić, Štakorovec i Tedrovec.

c) Za matično područje Rugvica pripadajuća naseljena mjesta su: Rugvica, Čista Mlaka, Črnec Rugvički, Črnec Dugoselski, Donja Greda, Dragošička, Hrušćica, Ježevo, Jalševec Nartski, Nart Savski, Novaki Nartski, Novaki Oborovski, Obedišće Ježevsko, Oborovo, Okunščak, Otok Nartski, Otok Svibovski, Prevlaka, Preseka Oborovska, Svibje, Sop, Struga Nartska i Trstenik Nartski.

2. MATIČNI URED IVANIĆ GRAD vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Ivanić Grad, Posavski Bregi i Greberje Ivaničko.

a) Za matično područje Ivanić Grad pripadajuća naseljena mjesta su: Ivanić Grad, Opatinec, Jalševec Breški, Dolanec, Lepšić, Tarno i Šarampov.

b) Za matično područje Posavski Bregi pripadajuća naseljena mjesta su: Posavski Bregi, Zaklepica, Trebovec, Greda Breška, Zelina Breška, Šemovec Breški, Topolje, Lijevi Dubrovčak, Prerovec i Prečno.

c) Za matično područje Graberje Ivaničko pripadajuća naseljena mjesta su: Greberje Ivaničko, Caginec, Prkos, Deanovec, Derežani i Šumečani.

3. MATIČNI URED KLOŠTAR IVANIĆ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Kloštar Ivanić.

a) Za matično područje Kloštar Ivanić pripadajuća naseljena mjesta su: Kloštar Ivanić, Bešlinec, Lipovec Lonjski, Ščapovec, Sobočani, Čemernica Lonjska, Križci, Predavec, Gornja Obreška, Donja Obreška i Stara Marča.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

4. MATIČNI URED KRIŽ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Križ.

a) Za matično područje Križ pripadajuća naseljena mjesta su: Križ, Velika Hrstilnica, Mala Hrastilnica, Johovac, Novoselec, Rečica, Razljev, Konšćani, Okešinec, Obedišće, Vezišće, Širinec, Bunjani, Šušnjari, Donji Prnjarovac i Gornji Prnjarovac.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

5. MATIČNI URED JASTREBARSKO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Jastrebarsko, Sveta Jana, Petrovina i Klinča Sela.

a) Za matično područje Jastrebarsko pripadajuća naseljena mjesta su: Jastrebarsko, Breznik Plešivički, Pavlovčani, Cvetković, Čabdin, Čeglje, Guci Draganićki, Donja Reka, Zdihovo, Domagović, Gornja Reka, Gornji Desinec, Donji Desinec, Hrastje Plešivičko, Izimje, Lokošin Dol, Plešivica, Jurjevčani, Prilipje, Vranov Dol, Prhoć, Vlaškovec, Volavje, Črnilovec, Novaki Petrovinski.

b) Za matično područje Sveta Jana pripadajuća naseljena mjesta su: Gorica Svetojanska, Belčići, Bukovac Svetojanski, Celine, Dolanjski Jarak, Draga Svetojanska, Grabarak, Ivančići, Kupeč Dol, Lanišće, Malunje, Miladini, Paljugi, Prodin Dol, Redovje, Srednjak, Špigelski Breg i Toplice.

c) Za matično područje Petrovina pripadajuća naseljena mjesta su: Petrovina, Brezari, Slavetić, Brebrovac, Dragovanjšćak, Goljak, Gračac Slavetićki, Hrašća, Rastoki, Tihočaj, dio naselja Dol-Okrug.

d) Za matično područje Klinča Sela pripadajuća naseljena mjesta su: Klinča Sela, Beter, Donja Purgarija, Goli Vrh, Gonjeva, Gornja Purgarija, Kozlikovo, Novo Selo Okićko, Orešje Okićko, Repišće, Stankovo, Tržić, Donja Zdenčina, Gornja Zdenčina, Crna Mlaka, Kupinec, Poljanica Okićka.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED PISAROVINA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Pisarovina i Donja Kupčina.

a) Za matično područje Pisarovina pripadajuća naseljena mjesta su: Pisarovina, Bratina, Bregana, Bregana Pisarovinska, Gorica Jamnička, Velika Jamnička, Dvoranci, Jamnica Pisarovinska, Topolovec Pisarovinski, Gradec Pokupski, Lijevo Sredičko, Podgorje Jamničko, Selsko Brdo i Lučelnica.

b) Za matično područje Donja Kupčina pripadajuće naseljeno mjesto je Donja Kupčina.

Za rad matičnog ureda odrediti će se uredovni dani.

7. MATIČNI URED KRAŠIĆ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Krašić, Kostanjevac, Sošice i Kalje.

a) Za matično područje Krašić pripadajuća naseljena mjesta su: Krašić, Brezarić, Brlenić, Hrženik, Krnežići, Krupače, Kućer, Dol, Hutin, Kostel Pribićki, Pribić, Pribić Crkveni, Rude Pribićke, Strmac Pribićki, Svrževo, Vranjak Žumberački, Vukšin Šipak, Pesak, Gornja Kupčina i Mirkopolje, Barovka, Bukovica Prekriška, Careva Draga, Čunkova Draga, Donje Prekrižje, Gornje Prekrižje, Jezerine, Konjarić Vrh, Kurpez Gorica, Medven Draga, Prvinci, Radina Gorica i Begovo Brdo Žumberačko.

b) Za matično područje Kostanjevac pripadajuća naseljena mjesta su: Kostanjevac, Jurkovo Selo, Žamarije, Željezno Žumberačko, Drašći Vrh, Markušići, Veliki Vrh, Vlašić Brdo, Vukovo Brdo, Kupćina Žumberačka, Stupe, Žumberak, Sošice, Cernik, Donji Oštrc, Gornji Oštrc, Jezernice, Kordići Žumberački, Plavci, Radinovo Brdo, Reštovo Žumberačko, Sopote, Stari Grad Žumberački, Tupčina, Visoče, Kalje, Grgetići, Grič, Hartje, Petričko Selo, Tomaševci, Čučići, Staničići Žumberački, Glušinja, Javor, Mrzlo Polje Žumberačko, Višći Vrh i Pećno.

Za rad matičnog ureda i udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

8. MATIČNI URED SAMOBOR vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Samobor i dijela matičnog područja Lučko.

a) Za matično područje Samobor pripadajuća naseljena mjesta su: Bobovica, Braslovje, Bukovje Podvrško, Celine Samoborske, Cerje Samoborsko, Domaslovec, Draganje Selo, Dragonoš, Dubrava Samoborska, Farkaševec Samoborski, Gradna, Gregurić Breg, Hrastina Samoborska, Kladje, Kotari, Mala Rakovica, Mali Lipovec, Manja Vas, Medsave, Prekrižje Plešivičko, Rude, Samobor, Samoborski Otok, Savršćak, Slani Dol, Slapnica, Slavagora, Smerovišće, Šipački Breg, Velika Rakovica, Veliki Lipovec, Vratnik Samoborski, Vrbovec Samoborski, Vrhovčak.

b) Za matično područje Stupnik pripadajuća naseljena mjesta su: Stupnik, Gornji Stupnik, Donji Stupnik i Stupnički Obrež.

Za matično područje Stupnik odredit će se uredovni dani.

9. MATIČNI URED BREGANA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Bregana i Budinjak.

a) Za matično područje Bregana pripadajuća naseljena mjesta su: Bregana, Beder, Breganica, Grdanjci, Jarušje, Javorek, Kostanjevec Podvrški, Klokočevac Samoborski Lug Samoborski, Mala Jazbina, Noršić Selo, Otruševec, Podvrh, Velika Jazbina i Višnjevec Podvrški.

b) Za matično područje Budinjak pripadajuća naseljena mjesta su: Budinjak, Bratelji, Brezovac Žumberački, Cerovica, Dane, Gornja Vas, Golubići, Kravljak, Novo Selo Žumberačko, Osredek Žumberački, Osunja, Poklek, Selce Žumberačko, Sječevac, Stojdraga, Šimraki i Tisovac Žumberački.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

10. MATIČNI URED GALGOVO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Galgovo.

a) Za matično područje Galgovo pripadajuća naseljena mjesta su: Galgovo, Drežnik Podokićki, Dolec Podokićki, Falaščak, Klake, Konšćica, Molvice, Pavučnjak, Petkov Breg, Podgrađe Podokićko, Rakov Potok i Sveti Martin pod Okićem.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

11. MATIČNI URED SVETA NEDELJA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Sveta Nedelja.

a) Za matično područje Sveta Nedelja pripadajuća naseljena mjesta su: Sveta Nedelja, Bestovje, Brezje, Jagnjić Dol, Kalinovica, Kerestinec, Mala Gorica, Novaki, Orešje, Srebrnjak, Svetonedeljski Breg, Strmec, Rakitje i Žitarka.

12. MATIČNI URED SVETI IZVAN ZELINA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Sveti Ivan Zelina, Donja Zelina i Bedenica.

a) Za matično područje Sveti Ivan Zelina pripadajuća naseljena mjesta su: Sveti Ivan Zelina, Radoišće, Salnik, Gornji Vinkovec, Zrinščina, Berislavec, Biškupec Zelinski, Blažev Dol, Curkovec, Črečan, Donje Orešje, Donja Topličica, Doljnje Psarjevo, Dubovec Bisaški, Filipovići, Gornje Orešje, Gornje Psarjevo, Gornja Topličica, Hrastje, Kalinje, Keleminovec, Kladeščica, Komin, Krečaves, Marinovec Zelinski, Breg Mokrički, Novakovec Bisaški, Novo Mjesto, Obrež Zelinski, Omamno, Otrčkovec, Polonje, Pretoki, Selnica Psarjevačka, Šurdovec, Šalovec, Šulinec, Tomaševec, Mokrica Tomaševečka, Polonje Tomaševečko, Velika Gora i Zadrkovec.

b) Za matično područje Donja Zelina pripadajuća naseljena mjesta su: Donja Zelina, Banje Selo, Laktec, Blaškovec, Donja Drenova, Brezovec Zelinski, Bukevje, Bukovec Zelinski, Bunjak, Goričanec, Sveta Helena, Hrnjanec, Gornja Drenova, Križevčec, Majkovec, Nespeš, Paukovec, Suhodol Zelinski, Vukovje Zelinsko i Goričica.

c) Za matično područje Bedenica pripadajuća naseljena mjesta su: Bedenica, Beloslavec, Bosna, Turkovčina, Prepolno i Žitomir.

13. MATIČNI URED VELIKA GORICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Velika Gorica, Dubranec, Velika Mlaka, Lukavec i Novo Čiče.

a) Za matično područje Velika Gorica pripadajuća naseljana mjesta su: Velika Gorica, Kobilić, Gradići i Petrovina Turopljska.

b) Za matično područje Dubranec pripadajuća naseljena mjesta su: Dubranec, Cvetković Brdo, Vukomerić, Petravec, Gustelnica, Bukovčak, Prvonožina, Cerovski Vrh i Jerebić.

c) Za matično područje Velika Mlaka pripadajuća naseljena mjesta su: Velika Mlaka i Mičevec.

d) Za matično područje Lukavec pripadajuća naseljena mjesta su: Lukavec, Lomnica Donja, Lomnica Gornja, Markuševec Turopoljski i Gudci.

e) Za matično područje Novo Čiče pripadajuća naseljena mjesta su: Novo Čiče, Poljana Čička, Ribnica, Donje Podotočje, Lazina Čička i Jagodno.

14. MATIČNI URED VUKOVINA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Vukovina.

a) Za matično područje Vukovina pripadajuća naseljena mjesta su: Vukovina, Okuje, Mraclin, Ogulinec, Buševec, Turopolje, Rakitovec, Kuče, Gornje Podotočje, Staro Čiče, Lazi Turopoljski, Novo Selo Lekeničko.

Za rad matičnog ureda odrediti će se uredovni dani.

15. MATIČNI URED POKUPSKO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Pokupsko i Kravarsko.

a) Za matično područje Pokupsko pripadajuća naseljena mjesta su: Pokupsko, Auguštanovec, Cerje Pokupsko, Cvetinić Brdo, Strezojevo, Gladovec Pokupski, Hotnja, Lijevi Degoj, Šestak Brdo, Lijevi Štefanki, Lukinić Brdo, Roženica, Zgurić Brdo.

b) Za matično područje Kravarsko pripadajuća naseljena mjesta su: Kravarsko, Žitkovčica, Novo Brdo, Kravarski Gladovec, Podvornica, Barbarić Kravarski, Gornji Hruševec, Čakanec, Opatija, Donji Hruševec, Mala Buna, Velika Buna, Ključić Brdo, Kozjača, Šiljakovina i Pustike.

Za rad matičnog ureda i matična područja odredit će se uredovni dani.

16. MATIČNI URED ORLE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Orle i Črnkovec.

a) Za matično područje Orle pripadajuća naseljena mjesta su: Orle, Suša, Ruča, Drnek, Obed, Čret Posavski, Bukevje, Veleševec, Stružec Posavski, Vrbovo Posavsko i Sop Posavski.

b) Za matično područje Črnkovec pripadajuća naseljena mjesta su: Črnkovec, Zablatje Posavsko, Strmec, Trnje, Lekneno, Bapče, Šćitarjevo, Drenje Šćitarjevsko, Novaki Šćitarjevski, Sasi, Obrezina, Petina, Selnica Šćitarjevska, Velika Kosnica, Mala Kosnica i Strmec Bukevski.

Za rad matičnog ureda i matična područja odredit će se uredovni dani.

17. MATIČNI URED VRBOVEC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Vrbovec, Lonjica, Gradec, Rakovec i Preseka.

a) Za matično područje Vrbovec pripadajuća naseljena mjesta su: Vrbovec, Celine, Cerje, Martinska Ves, Vrbovečki Pavlovec, Naselje Stjepana Radića, Brčevac, Poljanski Lug, Savska cesta, Poljana, Prilesje, Konak, Novo Selo, Luka, Gaj, Dijaneš, Krkač, Graberanec, Lukovo, Cernik, Varoš, Topolovec, Hruškovica, Banovo, Đivan, Gostović, Kućari, Marenić, Lovrečka Velika, Gornji Tkalec i Graberšćak.

b) Za matično područje Lonjica pripadajuća naseljena mjesta su: Lonjica, Greda, Peskovec, Negovec, Samoborec, Pirakovec i Dulepska.

c) Za matično područje Gradec pripadajuća naseljena mjesta su: Gradec, Cugovec, Fuka, Grabrić, Lubena, Remetinec, Zabrđe, Gradečki Pavlovec, Mali Brezovec, Veliki Brezovec, Potočec, Repinec, Festinec, Podjales, Pokasin, Tučenik, Buzadovec, Salajci, Stari Glog i Haganj.

d) Za matično područje Rakovec pripadajuća naseljena mjesta su: Rakovec, Baničevac, Brezani, Dropčevac, Dvorišće, Lipnica, Goli Vrh, Hruškovec, Hudovo, Kolenica, Mlaka, Valetić, Vrhovec i Šelovec.

e) Za matično područje Preseka pripadajuća naseljena mjesta su: Preseka, Pogančec, Donja Velika, Srednja Velika, Gornja Velika, Žunci, Žabnjak, Kraljev Vrh, Strmec, Ledina, Slatina, Kamenica, Krušljevac, Vinkovec i Gornjaki.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

18. MATIČNI URED DUBRAVA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Dubrava, Nova Kapela i Farkaševac.

a) Za matično područje Dubrava pripadajuća naseljena mjesta su: Dubrava, Brezje, Donji Marinkovac, Donji Vukšinac, Dubravski Markovac, Gornji Marinkovac, Gornji Vukšinac, Graberec, Koritna, Kostanj, Kunđevac, Ladina, Mostari, Novaki, Bađinec, Paruževac, Pehardovac, Podlužan, Radulec, Svinjarec, Zetkan, Zgališće, Zvekovac i Žukovec.

b) Za matično područje Nova Kapela pripadajuća naseljena mjesta su: Nova Kapela, Stara Kapela i Habjanovac.

c) Za matično područje Farkaševac pripadajuća naseljena mjesta su: Farkaševac, Bolč, Brezine, Majur, Mački, Praščevac, Zvonik, Žabnica, Ivančani, Donji Markovac i Kabal.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

19. MATIČNI URED ZAPREŠIĆ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Zaprešić i Donja Bistra.

a) Za matično područje Zaprešić pripadajuća naseljena mjesta su: Zaprešić, Ivanec Bistranski i Šibice.

b) Za matično područje Donja Bistra pripadajuća naseljena mjesta su: Donja Bistra, Gornja Bistra, Jablanovec, Novaki Bistranski, Bukovje Bistransko, Poljanica Bistranska, Oborovo Bistransko.

Za matično područje Donja Bistra odredit će se uredovni dani.

20. MATIČNI URED BRDOVEČKO PRIGORJE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Brdovečko Prigorje.

a) Za matično područje Brdovečko Prigorje pripadajuća naseljena mjesta su: Prigorje Brdovečko, Brdovec, Javorje, Lužnica, Prudnice, Zdenci Brdovečki, Hrastina Brdovečka, Kraj Donji, Marija Gorica, Oplaznik, Trstenik Pušćanski, Donji Laduč, Gornji Laduč, Drenje Brdovečko, Harmica, Ključ Brdovečki, Križ Brdovečki, Savski Marof, Šenkovec i Vukovo Selo.

21. MATIČNI URED PUŠĆA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Pušća, Dubravica i Luka.

a) Za matično područje Pušća pripadajuća naseljena mjesta su: Donja Pušća, Hrebine, Dubrava Pušćanska, Marija Magdalena, Bregovljana, Žlebec Pušćanski, Žlebec Gorički, Celine Pušćanske, Hruševec Pušćanski, Kupljenovo, Hruševec Kupljenski, Merenje i Pojatno.

b) Za matično područje Dubravica pripadajuća naseljena mjesta su: Dubravica, Prosinec, Rozga, Bobovec Rozganski, Lukavec Sutlanski, Lugarski Breg, Vučilčevo, Donji Čemehovec, Kraj Gornji, Pologi i Bijela Gorica.

c) Za matično područje Luka pripadajuća naseljena mjesta su: Luka, Žeinci, Krajska Ves, Vadina i Pluska.

Za rad matičnog ureda i udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

22. MATIČNI URED JAKOVLJE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Jakovlje.

a) Za matično područje Jakovlje pripadajuća naseljena mjesta su: Jakovlje, Kraljev Vrh i Igrišće.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

Članak 6.

Za matične urede Krapinsko-zagorske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED KRAPINA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Krapina, Radoboj, Petrovsko, Lepajci i Gornje Jesenje.

a) Za matično područje Krapina pripadajuća naseljena mjesta su: Krapina, Bobovje, Dolići, Lazi Krapinski, Mihaljekov Jarek, Podgora Krapinska, Polje Krapinsko, Pristava Krapinska, Strahinje, Straža Krapinska, Šušelj Brijeg, Tkalci, Trški Vrh, Vidovec Krapinski, Zagora i Žutnica.

b) Za matično područje Radoboj pripadajuća naseljena mjesta su: Radoboj, Bregi Radobojski, Jazvine, Orehovec Radobojski, Strahinje Radobojsko, Kraljevec Radobojski, Gornja Šemnica, Gorjani Sutinski i Kraljevec Šemnički.

c) Za matično područje Petrovsko pripadajuća naseljena mjesta su: Petrovsko, Benkovec Petrovski, Brezovica Petrovska, Mala Pačetina, Podgaj Petrovski, Preseka Petrovska, Rovno, Stara Ves Petrovska, Svedruža, Gradenec, Slatina Svedruška, Štuparje, Škarićevo, Pretkovec i Vidovec Petrovski.

d) Za matično područje Lepajci pripadajuća naseljena mjesta su: Lepajci, Gornja Pačetina, Velika Ves, Donja Šemnica.

e) Za matično područje Jasenje pripadajuća naseljena mjesta su: Gornje Jesenje, Brdo Jesenjsko, Cerje Jesenjsko, Donje Jesenje i Lužani Zagorski.

2. MATIČNI URED KLANJEC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Klanjec, Kumrovec, Tuhelj, Kraljevec na Sutli i Zagorska Sela.

a) Za matično područje Klanjec pripadajuća naseljena mjesta su: Klanjec, Bobovec Tomaševečki, Bratovski Vrh, Cesarska Ves, Dol Klanječki, Draše, Florijan, Goljak Klanječki, Gorkovec, Gredice, Kačkovec, Ledine Klanječke, Lepoglavec, Letovčan Novodvorski, Letovčan Tomaševečki, Lučelnica Tomaševečka, Lukavec Klanječki, Mihanovićev Dol, Novi Dvori Klanječki, Police, Rakovec Tomaševečki i Tomaševec.

b) Za matično područje Kumrovec pripadajuća naseljena mjesta su: Kumrovec, Donji Škrnik, Dugnjevec, Kladnik, Podgora, Razvor, Ravno Brezje, Razdrto Tuheljsko, Risvica i Velinci.

c) Za matično područje Tuhelj pripadajuća naseljena mjesta su: Tuhelj, Banska Gorica, Črešnjevec, Glogovec Zagorski, Lenišće, Lipnica Zagorska, Pristava, Prosenik, Sveti Križ, Trsteno i Tuheljske Toplice.

d) Za matično područje Kraljevec na Sutli pripadajuća naseljena mjesta su: Kraljevec na Sutli, Gornji Čemehovec, Kapelski Vrh, Movrač, Strmec Sutlanski, Radakovo i Pušava.

e) Za matično područje Zagorska Sela pripadajuća naseljena mjesta su: Zagorska Sela, Bojačno, Harina Žlaka, Bratkovec, Brezakovec, Gornji Škrnik, Ivanić Miljanski, Kuzminec Mihljanski, Luka Poljanska, Miljana, Plavić, Pušća i Poljana Sutlanska.

3. MATIČNI URED ĐURMANEC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Đurmanec.

a) Za matično područje Đurmanec pripadajuća naseljena mjesta su: Đurmanec, Donji Macelj, Gornji Macelj, Koprivnica Zagorska, Lukovčak, Podbrezovica, Ravninsko, Hlevnica, Hromec, Jezerišće, Putkovec, Goričanovec i Prigorje.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

4. MATIČNI URED DONJA STUBICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Donja Stubica i Gornja Stubica.

a) Za matično područje Donja Stubica pripadajuća naseljena mjesta su: Donja Stubica, Donja Podgora, Gornja Podgora, Hruševec, Lepa Ves, Matenci, Pustodol, Sljeme, Stubičke Toplice i Vučak.

b) Za matično područje Gornja Stubica pripadajuća naseljena mjesta su: Gornja Stubica, Banšćica, Brezje, Milekovo Selo, Hižakovec, Dobri Zdenci, Dubovec, Repićevo Selo, Hum Stubički, Sekirevo Selo, Modrovec, Orehova Gorica, Pasanska Gorica, Samci, Vinterovec, Slani Potok, Jakšinec, Volavec, Sveti Matej, Karivaroš, Laz Stubički, Šagudovec i Gusakovec.

5. MATIČNI URED OROSLAVJE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Oroslavje.

a) Za matično područje Oroslavje pripadajuća naseljena mjesta su: Oroslavje, Mokrice, Andraševec, Krušljevo Selo, Pila, Stubička Slatina i Strmec Stubički.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED PREGRADA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Pregrada i Vinagora.

a) Za matično područje Pregrada pripadajuća naseljena mjesta su: Pregrada, Benkovo, Svetojurski Vrhi, Bušin, Klenice, Valentinovo, Cigrovec, Gorjakovo, Kostel, Bregi Kostelski, Kostelsko, Gornja Plemenšćina, Donja Plemenšćina, Vojsak, Vrhi Pregradski, Sopot, Višnjevec, Stipernica, Marinci i Pavlovec.

b) Za matično područje Vinagora pripadajuća naseljena mjesta su: Vinagora, Vinagorski Vrhi, Gabrovec, Velika Gora, Mala Gora i Martiša Ves.

7. MATIČNI URED DESINIĆ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Desinić.

a) Za matično područje Desinić pripadajuća naseljena mjesta su: Desinić, Gaber, Dubravica Desinićka, Gornji Zbilj, Gostenje, Grohot, Klanječno, Nebojse, Jelenjak, Donji Jalšovec, Škalić Zagorski, Turnovo, Velika Horvatska, Donji Zbilj, Ravnice Desinićke, Desinić Gora, Gornji Jalšovec, Ivanić Desinićki, Šimunci, Osredek Desinićki, Trnovec Desinićki, Turnišće Desinićko, Košnica, Gora Košnićka, Hum Košnićki, Ivanić Košnićki, Jazbina i Stara Ves Košnička.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

8. MATIČNI URED HUM NA SUTLI vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Hum na Sutli.

a) Za matično područje Hum na Sutli pripadajuća naseljena mjesta su: Hum na Sutli, Prišlin, Poredje, Zalug, Mali Tabor, Klenovec Humski, Lupinjak, Rusnica, Strmec Humski, Hum na Sutli, Orešje Humsko, Vrbišnica, Lastine, Druškovec Humski, Druškovec Gora, Grletinec, Brezno Gora, Gornje Brezno i Donje Brezno.

9. MATIČNI URED ZABOK vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Zabok i Veliko Trgovišće.

a) Za matično područje Zabok pripadajuća naseljena mjesta su: Zabok, Špičkovina, Bregi Zabočki, Repovec, Pavlovec Zabočki, Jakuševec Zabočki, Grabrovec, Tisanić Jarek, Lug Zabočki, Hum Zabočki, Bračak i Dubrava Zabočka.

b) Za matično područje Veliko Trgovišće pripadajuća naseljena mjesta su: Veliko Trgovišće, Bezovina, Domahovo, Družilovec, Dubrovčan, Gubaševo, Jalšje, Jezero Klanječko, Martinišće, Mrzlo Polje, Požarkovec, Prosenik Gubaševski, Ravnice, Strmec, Turnišće Klanječko, Velika Erpenja, Vilanci i Vižovlje.

10. MATIČNI URED SVETI KRIŽ ZAČRETJE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Sveti Križ Začretje.

a) Za matično područje Sveti Križ Začretje pripadajuća naseljena mjesta su: Sveti Križ Začretje, Mirkovec, Brezovo, Ciglenica Zagorska, Grdenci, Kotarice, Križanće, Donja Pačetina, Dukovec, Završje Začretsko, Pustodol Začretski, Prosenik Začretski, Štrucljevo, Zleć, Temovec, Galovec Začretski, Švaljkovec, Komor Začretski, Kozjak Začretski, Sekirišće i Vrankovec.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

11. MATIČNI URED BEDEKOVČINA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Bedekovčina.

a) Za matično područje Bedekovčina pripadajuća naseljena mjesta su: Bedekovčina, Belovar Zlatarski, Brestovec Orehovički, Grabe, Kebel, Lug Orehovički, Lug Poznanovečki, Martinec Orehovički, Orehovica, Poznanovec, Pustodol Orehovički, Vojnić Breg, Zadravec i Židovnjak.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

12. MATIČNI URED KRAPINSKE TOPLICE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Krapinske Toplice.

a) Za matično područje Krapinske Toplice pripadajuća naseljena mjesta su: Krapinske Toplice, Čret, Lovreća Sela, Klokovec, Jasenovec Zagorski, Hršak Breg, Slivonja Jarek, Mala Erpenja, Selno, Oratje, Maturovec, Gregurovec, Vrtnjakovec, Klupci Začretski, Donje Vino, Jurjevec Začretski i Vića Sela.

13. MATIČNI URED ZLATAR vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Zlatar, Mihovljan, Mače, Belec i Zlatar Bistrica.

a) Za matično područje Zlatar pripadajuća naseljena mjesta su: Zlatar, dio naselja Donja Batina, Borkovec, Ervenik Zlatarski, Martinšćina, Cetinovec, Ladislavec, Ratkovec, Znož i Opasanjek.

b) Za matično područje Mihovljan pripadajuća naseljena mjesta su: Mihovljan, Kuzminec, Gregurovec, Novi Golubovec, Gora Veternička, Frkuljevec Mihovljenski, Oćura, Veternica i Velika Veternička.

c) Za matično područje Mače pripadajuća naseljena mjesta su: Mače, Peršaves, Delkovec, Frkuljevac Perševečki, Mali Komor, Veliki Komor, Veliki Bukovec, Vukanci i Mali Bukovec.

d) Za matično područje Belec pripadajuća naseljena mjesta su: Belec, Gornja Batina, Donja Selnica, Petruševac, Juranšćina, Repno, Ščrbinec, Završje Belečko, Gornja Selnica i Vižanovec.

e) Za matično područje Zlatar Bistrica pripadajuća naseljena mjesta su: Zlatar Bistrica, Lovrečan, Veleškovec i Lipovec.

14. MATIČNI URED KONJŠĆINA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Konjšćina, Hrašćina i Budinšćina.

a) Za matično područje Konjšćina pripadajuća naseljena mjesta su: Konjšćina, Brlekovo, Jertovec, Turnišće, Šušobreg, Bočadir, Boćaki, dio naselja Donja Batina, Donja Konjščina, Galovec, Gornja Konjščina, Jelovec, Klimen, Kosovečko i Krapina Selo.

b) Za matično područje Hrašćina pripadajuća naseljena mjesta su: Hrašćina, Gornji Kraljevec, Husinec, Vrbovo, Gornjaki, Domovec, Jarek Habekov, Trgovišće, Donji Kraljevec, Maretić i Pešćeno.

c) Za matično područje Budinšćina pripadajuća naseljena mjesta su: Budinšćina, Gotalovec, Zajezda, Grtovec, Marigutić, Pažurovec, Pece, Pokojec, Pomperovec, Prepuštovec, Sveti Križ, Topličica i Krapinica.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

15. MATIČNI URED MARIJA BISTRICA vodi državne matice za područje dosadašnjeg matičnog ureda Matija Bistrica.

a) Za matično područje Marija Bistrica pripadajuća naseljena mjesta su: Marija Bistrica, Podgorje Bistričko, Laz Bistrički, Hum Bistrički, Poljanica Bistrička, Selnica, Globočec, Tugonica i Podgrađe.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

16. MATIČNI URED LOBOR vodi državne matice za područje dosadašnjeg matičnog ureda Lobor.

a) Za matično područje Lobor pripadajuća naseljena mjesta su: Lobor, Petrova Gora, Stari Golubovec, Vinipotok, Šipki, Cebovec, Markušbrijeg, Velika Petrovagorska, Vojnovec Loborski i Završje Loborsko.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

Članak 7.

Za matične urede Sisačko-moslavačke županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED SISAK vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Sisak, Lekenik, Sela, Letovanić, Tišina, Martinska Ves, Topolovac i Blinjski Kut.

a) Za matično područje Sisak pripadajuća naseljena mjesta su: Sisak, Odra, Sisačka, Žabno, Staro Pračno, Stara Drenčina, Vurot, Hrastelnica, Novo Pračno i Novo Selo.

b) Za matično područje Lekenik pripadajuća naseljena mjesta su: Lekenik, Cerje Letovaničko, Pešćenica, Poljana Lekenička, Gornji Vukojevac, Donji Vukojevac, Brežane Lekeničke, Brkiševina, Šišinec i Pustike.

c) Za matično područje Sela pripadajuća naseljena mjesta su: Sela, Dužica, Jazvenik, Greda, Stupno, Petrovac i Žažina.

d) Za matično područje Letovanić pripadajuća naseljena mjesta su: Letovanić, Brkiševina, Stari Farkašić, Vrh Letovanički, Polanjek Pokupski, Stari Brod, Šišinec, Srebrnik, Pokupsko Vratečko i Donje Selišće.

e) Za matično područje Tišina pripadajuća naseljena mjesta su: Tišina Kaptolska, Ljubljanica, Žirćica, Strelečko, Bok Polanječki, Setuš, Tišina Erdetska i Palanjek.

f) Za matično područje Martinska Ves pripadajuća naseljena mjesta su: Desna Martinska Ves, Lijeva Martinska Ves, Desno Trebarjevo, Desno Željezno, Desni Dubrovčak, Jezero Posavsko, Mahovo, Lijeva Luka, Lijevo Trebarjevo i Lijevo Željezno.

g) Za matično područje Topolovac pripadajuća naseljena mjesta su: Topolovac, Novo Selo Palanječko, Budaševo i Prelošćica.

h) Za matično područje Blinjski Kut pripadajuća naseljena mjesta su: Blinjski Kut, Gornje Komarevo, Donje Komarevo, Klobučak, Brđani Cesta, Brđani Kosa, Bestrma, Kinjačka, Mađari i Letovanci.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

2. MATIČNI URED SUNJA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Sunja, Mala Gradusa, Šaš, Crkveni Bok, Bobovac, Gušće i Kratečko.

a) Za matično područje Sunja pripadajuća naseljena mjesta su: Sunja, Krivaj Sunjski, Žreme, Greda Sunjska, Gradusa Posavska, Drljača, Četvrtkovac, Donji Hrastovac, Novoselci, Vedro Polje, Staza, Pobrđani, Čapljani, Petrinjci, Gornja Letina, Donja Letina i Radonja Luka.

b) Za matično područje Mala Gradusa pripadajuća naseljena mjesta su: Kladari, Mala Paukova, Sjeverovac, Staro Selo, Čakale, Trnjani, Vukoševac, Velika Gradusa i Mala Gradusa.

c) Za matično područje Šaš pripadajuća naseljena mjesta su: Šaš, Jasenovčani, Kostreški Šaški, Slovinci, Timarci i Papići.

d) Za matično područje Crkveni Bok pripadajuća naseljena mjesta su: Crkveni Bok, Strmen i Ivanjski Bok.

e) Za matično područje Bobovac pripadajuće naseljeno mjesto je Bobovac.

f) Za matično područje Gušće pripadajuća naseljena mjesta su: Gušće, Veliko Svinjičko i Lukavec Posavski.

g) Za matično područje Kratečko pripadajuća naseljena mjesta su: Kratečko, Čigoć, Mužilovćica, Suvoj, Lonja, Selišće Sunjsko i Bistrać.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

3. MATIČNI URED DVOR vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Dvor, Divuša, Donji Žirovac, Javoranj, Javnica, Rujevac i Zrin.

a) Za matično područje Dvor pripadajuća naseljena mjesta su: Dvor, Ćore, Donji Javoranj, Draškovac, Grmušani, Hrtić, Javornik, Matijevići, Stanić Polje, Struga Banska, Unčani, Vanići, Zakopa i Zamlaća.

b) Za matično područje Divuša pripadajuća naseljena mjesta su: Divuša, Bujinja, Donja Oraovica, Gornja Oraovica, Golubovac Divuški, Kozibrod, Kuljani, Bujinski Riječani, Šakanlije, Šegestin, Volinja, Jovac i Čukur.

c) Za matično područje Donji Žirovac pripadajuća naseljena mjesta su: Donji Žirovac, Čavlovica, Gornji Žirovac, Kobiljak, Komora i Ostojići.

d) Za matično područje Javoranj pripadajuća naseljena mjesta su: Gornji Javoranj, Glavićani, Gorička, Kepčije, Paukovac, Udetin i Vrpolje Bansko.

e) Za matično područje Javnica pripadajuća naseljena mjesta su: Javnica, Donji Dobretin, Gornji Dobretin, Kotarani, Soćanica i Zut.

f) Za matično područje Rujevac pripadajuća naseljena mjesta su: Rujevac, Donja Stupnica, Gage, Gornja Stupnica, Gvozdansko, Kosna, Ljeskovac, Ljubina, Majdan, Pedalj i Trgovi.

g) Za matično područje Zrin pripadajuća naseljena mjesta su: Zrin, Brđani Šamarički, Lotine, Rogulje, Švrakarica, Grabovica, Draga i Rudeži.

4. MATIČNI URED GLINA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Glina, Stankovac, Bučica, Maja, Vlahović, Mali Gradac, Šibine, Obljaj i Klasnić.

a) Za matično područje Glina pripadajuća naseljena mjesta su: Donje Selište, Gornje Selište, Skela, Gornji Viduševac, Donji Viduševac, Gornji Selkovac, Donji Selkovac, Šatornja, Velika Solina, Hađer, Bišćanovo, Dvorišće, Brnjeuška, Majske Poljane, Trtnik Glinski, Roviška, Joševica, Turčenica, Baturi, Donja Trstenica, Prekopa, Kihalac, Marinbrod i Novo Selo Glinsko.

b) Za matično područje Stankovac pripadajuća naseljena mjesta su: Stankovac, Donje Jame, Gornje Jame, Gračenica Šišinečka, Mala Solina i Zaloj.

c) Za matično područje Bučica pripadajuća naseljena mjesta su: Donja Bučica, Gornja Bučica, Gornje Taborište, Donje Taborište, Desni Degoj, Ilovačak i Slatina Pokupska.

d) Za matično područje Maja pripadajuća naseljena mjesta su: Maja, Dabrina, Majski Trtnik, Svračica, Dolnjaki, Dragotina, Prijeka i Ravno Rašće.

e) Za matično područje Vlahović pripadajuća naseljena mjesta su: Vlahović, Bijele Vode i Drenovac Banski.

f) Za matično područje Mali Gradac pripadajuća naseljena mjesta su: Brestik, Mali Gradac, Veliki Gradac, Kozaperovica, Martinovići i Trnovac Glinski.

g) Za matično područje Šibine pripadajuća naseljena mjesta su: Šibine, Balinac, Borovita, Buzeta, Hajtić i Šaševa.

h) Za matično područje Obljaj pripadajuća naseljena mjesta su: Mali Obljaj, Veliki Obljaj i Bojna.

i) Za matično područje Klasnić pripadajuća naseljena mjesta su: Donji Klasnić, Gornji Klasnić, Brezovo Polje i Brubno.

5. MATIČNI URED GVOZD vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Vrginmost i Bović.

a) Za matično područje Gvozd pripadajuća naseljena mjesta su: Gvozd, Gornja Čemernica, Pješćanica, Slavsko Polje, Dugo Selo, Stipan, Trepča, Brnjavac, Blatuša, Malička, Podgorje, Bukovica, Crevarska Strana i Ostrožin.

b) Za matično područje Bović pripadajuća naseljena mjesta su: Bović, Kirin, Kozarac, Golinja, Gornja Trstenica, Čremušnica i Šljivovac.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED KUTINA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Kutina i Banova Jaruga.

a) Za matično područje Kutina pripadajuća naseljena mjesta su: Kutina, Brinjani, Batina, Kletište, Mišinka, Katoličke Čaire, Čaire, Gojlo, Husain, Ilova, Krajiška Kutinica, Kutinska Slatina, Mikleuška, Repušnica, Kutinica, Selište, Stupovača, Šartovac i Zbjegovača.

b) Za matično područje Banova Jaruga pripadajuća naseljena mjesta su: Banova Jaruga, Jamarica, Janja Lipa i Međurić.

7. MATIČNI URED POPOVAČA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Popovača i Velika Ludina.

a) Za matično područje Popovača pripadajuća naseljena mjesta su: Popovača, Voloder, Osekovo, Gornja Jelenska, Donja Gračenica, Gornja Gračenica, Potok, Stružec, Ciglenica, Moslavačka Slatina, Donja Jelenska i Donja Vlahinička.

b) Za matično područje Velika Ludina pripadajuća naseljena mjesta su: Velika Ludina, Vidrenjak, Katoličko Selišće, Gornja Vlahinička, Grabrov Potok, Kompator, Okoli, Ruškovica, Ludinica, Mala Ludina, Mustafina Klada i Grabričina.

Za matično područje Velika Ludina odredit će se uredovni dani.

8. MATIČNI URED NOVSKA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Novska, Rajić, Lipovljani, Jasenovac i Krapje.

a) Za matično područje Novska pripadajuća naseljena mjesta su: Novska, Brestača, Kozarice, Kričke, Lovska, Novi Grabovac, Paklenica, Stari Grabovac, Stara Subocka, Bročice, Bair, Popovac Subocki, Brezovac Subocki, Sigetac Novski, Voćarica i Nova Subocka.

b) Za matično područje Rajić pripadajuća naseljena mjesta su: Rajić, Borovac, Roždanik, Jazavica, Rađenovci i Rajčići.

c) Za matično područje Lipovljani pripadajuća naseljena mjesta su: Lipovljani, Krivaj, Kraljeva Velika i Piljenice.

d) Za matično područje Jasenovac pripadajuća naseljena mjesta su: Jasenovac, Trebež, Tanac, Višnjica, Uštica, Košutarica i Mlaka.

e) Za matično područje Krapje pripadajuća naseljena mjesta su: Krapje, Puska, Plesmo i Drenov Bok.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

9. MATIČNI URED PETRINJA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Petrinja, Gora, Blinja, Grabovac i Jabukovac.

a) Za matično područje Petrinja pripadajuća naseljena mjesta su: Petrinja, Donja Budičina, Cepeliš, Brest Pokupski, Taborište, Hrastovica, Nova Drenčina, Mala Gorica, Klinac, Prnjavor Čuntički, Pecki, Novo Selište i Mošćenica.

b) Za matično područje Gora pripadajuća naseljena mjesta su: Dumače, Novi Farkašić, Glinska Poljana, Gora, Graberje, Križ Hrastovački, Međurače, Donje Mokrice, Gornje Mokrice, Srednje Mokrice, Nebojan, Slana, Sibić, Župić, Strašnik i Vratečko.

c) Za matično područje Blinja pripadajuća naseljena mjesta su: Petkovac, Blinja, Moštanica, Jošavica, Stražbenica, Deanovići i Bijelnik.

d) Za matično područje Grabovac pripadajuća naseljena mjesta su: Gornja Bačuga, Lušćani, Grabovac Banski, Veliki Šušnjar i Donja Bačuga.

e) Za matično područje Jabukovac pripadajuća naseljena mjesta su: Dragotinci, Begovići, Tremušnjak, Hrvatski Čuntić, Mačkovo Selo, Klinac, Čuntić, Prnjavor Čuntički, Kraljevčani, Donja Pastuša, Gornja Pastuša, Gornja Mlinoga, Dodoši, Jabukovac, Miočinovići i Donja Mlinoga.

10. MATIČNI URED TOPUSKO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Topusko.

a) Za matično područje Topusko pripadajuća naseljena mjesta su: Topusko, Gređani, Staro Selo Topusko, Ponikvari, Mala Vranovina, Velika Vranovina i Hrvatsko Selo.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

11. MATIČNI URED HRVATSKA KOSTAJNICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Hrvatska Kostajnica, Mečenčani, Hrvatska Dubica i Kostajnički Majur.

a) Za matično područje Hrvatska Kostajnica pripadajuća naseljena mjesta su: Hrvatska Kostajnica, Ćukur, Rausovac, Selišće Kostajničko, Utolica i Rosulje.

b) Za matično područje Mečenčani pripadajuća naseljena mjesta su: Mečenčani, Babina Rijeka, Borojević, Knezovljani, Lovća, Prevršac, Gornji Bjelovac, Donji Bjelovac, Komogovina, Donji Kukuruzari, Gornji Kukuruzari i Umetići.

c) Za matično područje Hrvatska Dubica pripadajuća naseljena mjesta su: Hrvatska Dubica, Baćin, Gornji Cerovljani, Donji Cerovljani, Slabinja i Živaja.

d) Za matično područje Majur pripadajuća naseljena mjesta su: Donja Velešnja, Gornja Velešnja, Gornji Hrastovac, Graboštani, Majur, Malo Krčevo, Veliko Krčevo, Mračaj, Panjani, Stubalj, Kostriči, Gornja Meminska, Srednja Meminska i Svinica.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

Članak 8.

Za matične urede Karlovačke županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED KARLOVAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Karlovac, Rečica, Šišljavić, Draganići, Mahično, Lasinja, Skakavac, Krnjak, Sjeničak i Vukmanić.

a) Za matično područje Karlovac pripadajuća naseljena mjesta su: Karlovac, Zadobarje, Gornje Stative, Kobilić Pokupski, Donje Mekušje, Husje, Vodostaj, Mala Jelsa, Velika Jelsa, Hrnetić, Novaki, Gradac, Orlovac, Kamensko, Ladvenjak i Cerovac Vukmanićki.

b) Za matično područje Rečica pripadajuća naseljena mjesta su: Rečica, Luka Pokupska, Zamršje i Karasi.

c) Za matično područje Šišljavić pripadajuća naseljena mjesta su: Šišljavić, Blatnica Pokupska, Ivančići Pokupski i Koritinja.

d) Za matično područje Draganići pripadajuća naseljena mjesta su: Draganići, Lug Draganićki, Bencetići, Goljak Draganićki, Mrzljaki Draganićki, Darići, Budrovci Draganićki, Vrbanci, Jazvaci, Barkovići, Vrh Draganićki, Križančići, Franjetići i Lazina.

e) Za matično područje Mahično pripadajuća naseljena mjesta su: Mahično, Donje Pokuplje, Kalinovac, Gorščaki, Tuškani, Šebreki, Konjkovsko, Vukoder, Zagraj i Priselci.

f) Za matično područje Lasinja pripadajuća naseljena mjesta su: Lasinja, Crna Draga, Desni Štefanki, Desno Sredičko, Novo Selo Lasinjsko.

g) Za matično područje Skakavac pripadajuća naseljena mjesta su: Skakavac, Brođani, Brežani, Lipje, Ribari, Slunjski Moravci, Slunjska Selnica, Banska Selnica, Kablari, Banski Moravci, Banski Kovačevac, Prkos Lasinjski, Utinja, Udbinja, Ivanković Selo, Manjerovići, Ivošević Selo, Kljajić Brdo i Klipino Brdo.

h) Za matično područje Krnjak pripadajuća naseljena mjesta su: Krnjak, Podgorje Krnjačko, Grabovac Krnjački, Dugi Dol, Tušilović, Brezova Glava, Okić, Zagorje, Ponorac, Vojnička Poljana, Vojnički Grabovac, Partizansko Žarište, Zimić, Gornji Skrad, Dvorište, Čatrnja, Donji Budački, Mlakovac, Rastovac Budački, Pavković Selo, Budačka Rijeka, Bijeli Klanac, Brebornica, Velika Crkvina, Skrad, Gornji Budački, Jasnić Brdo, Keserov Potok, Vojnović Brdo, Suhodol Budački, Burić Selo, Mala Crkvina, Perićoi i Trupinjak.

i) Za matično područje Sjeničak pripadajuća naseljena mjesta su: Sjeničak Lasinjski, Gornji Sjeničak i Donji Sjeničak.

j) Za matično područje Vukmanić pripadajuća naseljena mjesta su: Vukmanić, Gornja Trebinja, Donja Trebinja, Knez Gorica i Popović Brdo.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

2. MATIČNI URED SLUNJ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Slunj, Veljun, Cetingrad i Rakovica.

a) Za matično područje Slunj pripadajuća naseljena mjesta su: Slunj, Svitović, Marindolsko Brdo, Glinsko Vrelo, Donja Glina, Gornji Furjan, Kosa, Zapoljak, Sastavak, Gornje Primišlje, Mjesto Primišlje, Zećev Varoš, Gornji Kremen, Donji Kremen, Mirjevac, Gornja Glina, Mali Vuković, Donji Lađevac, Gornji Lađevac, Arapovac, Videkić Selo, Lađevačko Selišće, Čamerovac, Dubrave, Salopek Luke, Polje, Gornji Popovac, Tržić Primišljanski, Donje Primišlje, Gornji Nikšić, Donji Cerovac, Lumbardenik, Donji Popovac, Podmelnica, Rastoke, Novo Selo, Slušnica, Gornje Taborište, Gornji Cerovac, Jame i Ivšić Naselje.

b) Za matično područje Veljun pripadajuća naseljena mjesta su Veljun, Hrvatski Blagaj, Pavlovac, Srpski Blagaj, Crnovrelo, Bandino Selo, Cvijanović Brod, Rabinja, Snos, Kutanja, Stojmerić, Kosijer Selo, Donji Poloj, Kuzma Perjasička, Klanac Perjasički, Gornja Visočka, Donja Visočka, Bukovac Perjasički, Šlivnjak, Grobnik, Veljunska Glina, Sparednjak, Lapovac, Točak i Veljunski Ponorac.

c) Za matično područje Cetingrad pripadajuća naseljena mjesta su: Cetingrad, Batnoga, Polojski Varoš, Begovo Brdo, Pašin Potok, Strmačka, Kuk, Bilo, Kapljuh, Bogovolja, Buhača, Cetinski Varoš, Delić Poljana, Sadikovac, Podcetin, Gornja Žrnivca, Donja Žrvnica, Kruškovača, Đurin Potok, Glinice, Komoserac, Trnovi, Luke, Srednje Selo, Maljevac, Maljevačko Selište, Ruševica, Tatar Varoš, Gnojnice, Pomor, Gojkovac, Grabarska Šiljkovača i Kostonje.

d) Za matično područje Rakovica pripadajuća naseljena mjesta su Rakovica, Bročanac, Brezovac, Čujić Brdo, Drnižničko Selište, Čatrnja, Korana, Drežnik Grad, Grabovac Drežnički, Drinovac, Grabovac, Lipovača, Sadilovac, Kordunski Ljeskovac, Basara, Koranski Lug, Nova Kršlja, Rakovačko Selište, Oštarski Stanovi, Drage, Klanac, Brajdić Selo, Jamarje, Mašlina, Lipovac, Stara Kršlja, Korita i Močila.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

3. MATIČNI URED OZALJ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Ozalj, Mali Erjavec, Kamanje, Vivodina, Radatovići i Ribnik.

a) Za matično područje Ozalj pripadajuća naseljena mjesta su: Ozalj, Ferenci, Ilovac, Goli Vrh, Ozaljski, Rujevo, Boševci, Dvorište Ozaljsko, Fratrovci Ozaljski, Novaki Ozaljski, Belinsko Selo, Gornji Oštri Vrh Ozaljski, Donji Oštri Vrh Ozaljski, Vinivrh, Goršćaki Ozaljski, Lukšići Ozaljski, Podgraj, Soldatići, Podbrežje, Trg, Polje Ozaljsko, Trešćerovac, Zorkovac na Kupi, Vrhovac, Grandić Breg, Požun, Vrhovački Sopot, Zajačko Selo, Zaljuka, Škaljevica i Zorkovac.

b) Za matično područje Mali Erjavec pripadajuća naseljena mjesta su: Mali Erjavec, Svetiščko Hrašće, Vrbanska Draga, Jaškovo, Vuksani, Pokuplje, Gornje Pokuplje, Levkušje, Slapno, Svetica, Breznik, Veliki Erjavec i Tomašnica, Grdun.

c) Za matično područje Kamanje pripadajuća naseljena mjesta su: Kamanje, Bubnjarci, Brlog Ozaljski, Bratovanci, Police Pirišće, Orljakovo, Reštovo, Mali Vrh Kamanjski, Preseka Ozaljska, Veliki Vrh Kamanjski, Durlinci i Lukinić Draga.

d) Za matično područje Vivodina pripadajuća naseljena mjesta su: Vivodina, Donji Lović, Lović Prekriški, Vivodina, Varaštovac, Brezje Vivodinsko, Zorkovac Vivodinski, Hodinci, Pećarići, Sršići, Vuketići, Stojavnica, Belošići, Petruš Vrh, Dojutrovica, Radina Vas, Dvorište Vivodinsko, Budim Vivodinski, Galin, Hrastovica Vivodinska, Gornji Lović, Obreš Vivodinski, Gornik Vivodinski, Furjanići, Galezova Draga, Cerje Vivodinsko, Lovrić Prekrinški i Vrškovac.

e) Za matično područje Radatovići pripadajuća naseljena mjesta su: Radatovići, Brezovica Žumberačka, Bulići, Doljani Žumberački, Dučići, Goleši, Gudalji, Kuljaji, Pilatovci, Popovići Žumberački, Rajkovići, Sekulići, Brašljevica, Badovinci, Dančulovići, Balići, Strahinići, Kašt, Malinci, Cvjetište, Dragoševci, Kamenci, Keseri, Kunčani, Liješće i Šiljki.

f) Za matično područje Ribnik pripadajuća naseljena mjesta su: Ribnik, Bubnjarački Brod, Jurovski Brod, Donji Bukovac Žakanjski, Gornji Bukovac Žakanjski, Griče, Veselići, Jurovo, Brihovo, Kohanjec, Mišinci, Skradsko Selo, Lipnik, Jarnovići, Gornja Stranica, Donja Stranica, Martinski Vrh, Novaki Lipnički, Gorica Lipnička, Gornji Goli Vrh Lipnički, Pravutina, Zaluka Lipnička, Sopčić Vrh, Jasenovica, Obvrh, Ravnica, Drenovica Lipnička, Sraćak, Mošanci, Jadrići, Stankovci, Ertić, Velika Paka, Mala Paka, Žakanje, Sela Žakanjska, Breznik Žakanjski i Jugovac.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

4. MATIČNI URED DUGA RESA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Duga Resa, Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol, Netretić i Perjasica.

a) Za matično područje Duga Resa pripadajuća naseljena mjesta su: Duga Resa, Belaj, Banjsko Selo, Belajske Poljice, Belajska Vinica, Belajski Malinci, Pećurkovo Brdo, Podvožić, Donje Bukovlje, Gornje Bukovlje, Mihalić Selo, Belavići, Donji Zvečaj, Dvorjanci, Galović Selo, Vijenac Mrežnički, Gorica, Grščaki, Mrežničke Poljice, Mrežničko Dvorište, Petrakovo Brdo, Sveti Petar Mrežnički, Šeketino Brdo, Gornji Zvečaj, Novo Brdo Mrezničko, Dubrovčani, Kozalj Vrh, Gradišće, Grganjica, Lipa, Lipov Pesak, Trnovo, Dubravci, Frketić Selo, Lišnica, Rešetarovo, Mračin, Bošt, Mrežnički Brig, Mrežnički Novaki, Mrežnički Varoš, Donje Mrzlo Polje Mrežničko, Gornje Mrzlo Polje Mrežničko, Brcković Draga, Protulipa, Sarovo, Vodena Draga, Neretičko Bukovlje, Skupica, Zagradci, Jarče Polje i Straža.

b) Za matično područje Barilović pripadajuća naseljena mjesta su: Barilović, Carevo Selo, Barilovački Leskovac, Križ Koranski, Gornji Velemerić, Donji Velemerić, Cerovac Barilovački, Sića, Vijenac Barilovački, Lužica, Žabljak, Šćulac, Kosijersko Selo, Mali Kozinac, Veliki Kozinac, Koranski Brijeg i Donji Skrad.

c) Za matično područje Bosiljevo pripadajuća naseljena mjesta su: Bosiljevo, Beč, Bitorajci, Novo Selo Bosiljevsko, Potok Bosiljevski, Bosanci, Dani, Dugače, Fratorci, Fučkovac, Glavica, Grabrk, Hrsina, Jančani, Johi, Kasuni, Kraljevo Selo, Korenić Brdo, Krč Bosiljevski, Laslavići, Lisičina Gorica, Lipovšćaki, Malik, Mateše, Milani, Orišje, Otok na Dobri, Podrebar, Pribanjci, Rendulići, Bosiljevski Resnik, Skoblić Brdo, Soline, Spahići, Strgari, Pšehari, Umol, Varoš Bosiljevski, Vrhova Gorica i Žubrinci.

d) Za matično područje Generalski Stol pripadajuća naseljena mjesta su: Generalski Stol, Dobrenići, Duga Gora, Erdelj, Goričice Dobranske, Mateško Selo, Jankovo Selište, Kejići, Mrežnički Brest, Petrunići, Skukani, Gorinci, Lešće, Tomašići, Radočaji i Crno Kamanje.

e) Za matično područje Netretić pripadajuća naseljena mjesta su: Netretić, Brajakovo Brdo, Donje Stative, Završje Netretičko, Gornje Prilišće, Donje Prilišće, Srednje Prilišće, Ladešići, Culibrki, Jakovci Netretički, Maletić, Novigrad, Tončići, Mrzljaki, Bogovci, Mali Modruš Potok, Veliki Modruš Potok, Piščetke, Kolenovac, Lončar Brdo, Goli Vrh Netretički, Zaborsko Selo, Rosopajnik, Bajići, Kunić, Lonjgari, Pavičići, Planina Kunička, Vinski Vrh, Kućevice, Vukova Gorica i Račak.

f) Za matično područje Perjasica pripadajuća naseljena mjesta su: Perjasica, Donja Perjasica, Kestenak, Koranska Strana, Marlovac, Maurovič, Ponorac Perjasički, Koransko Selo, Orijevac, Štirkovac, Izinajevac, Srednji Poloj, Mrežnica, Mala Kosa, Gačeško Selo, Potplaninsko Selo, Točak Perjasički, Novi Dol, Novo Selo Perjasičko, Miloševac i Svoić.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

5. MATIČNI URED OGULIN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Ogulin, Oštarije, Josipdol, Tounj, Drežnica, Gornje Dubrave, Tržiš Tounjski, Saborsko, Lička Jesenica i Plaški.

a) Za matično područje Ogulin pripadajuća naseljena mjesta su: Ogulin, Dujmić Selo, Sabljak Selo, Salopek Selo, Hreljin Ogulinski, Zagorje, Donje Zagorje, Desmerice, Gornje Zagorje, Puškarići, Ribarići, Sveti Petar, Marković Selo, Jasenak, Potok Muslinski, Vitonj, Turkovići Ogulinski.

b) Za matično područje Oštarije pripadajuća naseljena mjesta su: Oštarije i Otok Oštarijski.

c) Za matično područje Josipdol pripadajuća naseljena mjesta su: Josipdol, Modruš, Modruška Munjava, Modruški Sabljaci, Modruški Salopeki, Trojvrh, Cerovnik, Vojnovac, Skradnik, Carevo Polje Munjava, Vajin Vrh i Istočni Trojvrh.

d) Za matično područje Tounj pripadajuća naseljana mjesta su: Tounj, Zdenac, Kamenica Skradnička, Gerovo Tounjsko, Potok Tounjski i Rebrovići.

e) Za matično područje Drežnica pripadajuće naseljeno mjesto je Drežnica.

f) Za matično područje Gornje Dubrave pripadajuća naseljena mjesta su: Gornje Dubrave, Donje Dubrave, Trošmarija, Popovo Selo i Ponikve.

g) Za matično područje Tržić Tounjski pripadajuće naseljeno mjesto je Tržić Tounjski.

h) Za matično područje Saborsko pripadajuće naseljeno mjesto je Saborsko.

i) Za matično područje Lička Jesenica pripadajuća naseljena mjesta su: Lička Jesenica, Begovac Plašćanski i Blata.

j) Za matično područje Plaški pripadajuća naseljena mjesta su: Plaški, Pothum Plašćanski, Međeđak, Janja Gora, Latin, Kunić, Jezero I dio i Lapat.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED VOJNIĆ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Vojnić, Krstinja i Utinja Vrelo.

a) Za matično područje Vojnić pripadajuća naseljena mjesta su: Vojnić, Jurga, Ključar, Knežević Kosa, Kokirevo, Kolarić, Krivaja Vojnićka, Kuplensko, Loskunja, Radmanovac, Radonja, Vojišnica i Živković Kosa.

b) Za matično područje Krstinja pripadajuća naseljena mjesta su: Krstinja, Donja Brusovača, Dunjak, Džaperovac, Gejkovac, Gornja Busovača, Jagrovac, Johovo, Kestenovac, Klokoč, Klupica, Kusaja, Lipovac Krstinjski, Lisine, Miholjsko, Mracelj, Mračaj Krstinjski, Petrova Poljana, Prisjeka, Rajić Brdo, Selakova Poljana, Svinica Krstinjska, Široka Rijeka i Štakorovica.

c) Za matično područje Utinja Vrelo pripadajuća naseljena mjesta su: Utinja Vrelo, Brdo Utinjsko, Bukovica Utinjska, Gaćeša Selo, Kartalije, Malešević Selo, Mandić Selo, Međeđak Utinjski i Podsedlo.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

Članak 9.

Za matične urede na području Varaždinske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED VARAŽDIN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Varaždin, Vidovec, Bartolovec i Jalžabet.

a) Za matično područje Varaždin pripadajuća naseljena mjesta su: Varaždin, Sračinec, Kučan Marof, Kučan Gornji, Kučan Donji, Zbelava, Hraščica, Svibovec Podravski, Črnec Biškupečki, Jalkovec, Poljana Biškupečka i Gojanec.

b) Za matično područje Vidovec pripadajuća naseljena mjesta su: Vidovec, Papinec, Šijanec, Krkanec, Cargovec, Zamlaća, Budislavec, Domitrovec, Nedeljanec, Prekno i Tužno.

c) Za matično područje Bartolovec pripadajuća naseljena mjesta su: Bartolovec, Šemovec, Štefanec, Marof, Štefanec Bartolovečki, Zamlaka, Trnovec Bartolovečki i Žabnik.

d) Za matično područje Jalžabet pripadajuća naseljena mjesta su: Jalžabet, Novakovec, Imbriovec Jalžabetski, Leštakovec, Pihovec i Kelemen.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

2. MATIČNI URED TURČIN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Turčin i Sveti Ilija.

a) Za matično područje Turčin pripadajuća naseljena mjesta su: Turčin, Gornji Kneginec, Donji Kneginec, Varaždin Breg, Jakopovec, Lužan Biškupečki i Kaštelanec.

b) Za matično područje Sveti Ilija pripadajuća naseljena mjesta su: Sveti Ilija, Beletinec, Beretinec, Ledinec, Krušljevec, Žigrovec, Doljan, Seketin, Križanec, Tomaševec Biškupečki i Črešnjevo.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

3. MATIČNI URED CESTICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Cestica.

a) Za matično područje Cestica pripadajuća naseljena mjesta su: Cestica, Babinec, Dubrava Križovljanska, Nadkrižovljan, Radovec, Vratno Otok, Križovljan Radovečki, Križovljan Grad, Dubravabreg, Jarki, Križanče, Malo Gradišće, Vratno Gornje, Brezje Dravsko, Falinić Breg, Kolorovec, Mali Lovrečan, Otok Virje, Radovec Polje, Veliki Lovračan, Virje Križovljansko i Selci Križovljanski.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

4. MATIČNI URED PETRIJANEC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Petrijanec i Vinica.

a) Za matično područje Petrijanec pripadajuća naseljena mjesta su: Petrijanec, Nova Ves Petrijanečka, Družbinec, Strmec Podravski i Majerje.

b) Za matično područje Vinica pripadajuća naseljena mjesta su: Vinica, Gornje Ladanje, Vratno Donje, Goruševnjak, Marčan, Peščenica Vinička i Vinica Breg.

Za matično područje Vinica odredit će se uredovni dani.

5. MATIČNI URED LUDBREG vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Ludbreg, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Donji Martijanec.

a) Za matično područje Ludbreg pripadajuća naseljena mjesta su: Ludbreg, Selnik, Vinogradi Ludbreški, Hrastovsko, Kućan Ludbreški, Čukovec, Globočec Ludbreški, Bolfan, Sigetec Ludbreški, Slokovec, Apatija i Segovina.

b) Za matično područje Sveti Đurđ pripadajuća naseljena mjesta su: Sveti Đurđ, Priles, Obrankovec, Luka Ludbreška, Komarnica Ludbreška, Hrženica, Sesvete Ludbreške, Karlovec Ludbreški i Struga.

c) Za matično područje Mali Bukovec pripadajuća naseljena mjesta su: Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Kapela Podravska, Dubovica, Novo Selo Podravsko, Županec, Sveti Petar Ludbreški, Lunjkovec i Martinić.

d) Za matično područje Donji Martijanec pripadajuća naseljena mjesta su: Donji Martijanec, Vrbanovec, Sudovčina, Gornji Martijanec, Rivalno, Križovljan, Poljanec, Slanje, Hrastovljan, Čićkovina i Madaraševec.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED IVANEC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Ivanec, Radovan, Maruševec i Donja Voća.

a) Za matično područje Ivanec pripadajuća naseljena mjesta su: Ivanec, Druškovec, Brodarevec, Cerje Nebojse, Koškovec, Novaki, Ivanečka Željeznica, Ivanečki Vrhovec, Prigorec, Punikve, Salinovec, Vitešinec, Ivanečko Naselje, Jerovec, Bedenec, Ribić Breg, Kaniža, Gečkovec, Knapić, Lančić i Vuglovec.

b) Za matično područje Radovan pripadajuća naseljena mjesta su: Radovan, Lovrečan, Škriljevec, Margećan, Osećka, Seljanec, Željeznica, Pece, Stažnjevec, Cerje Tužno, Gaćice i Lukavec.

c) Za matično područje Maruševec pripadajuća naseljena mjesta su: Maruševec, Čalinec, Bikovec, Biljevec, Kapelec, Koretinec, Greda, Jurketinec, Selnik, Donje Ladanje i Korenjak.

d) Za matično područje Donja Voća pripadajuća naseljena mjesta su: Donja Voća, Fotez Breg, Plitvica Voćanska, Slivarsko, Gornja Voća, Budinščak, Jelovec Voćanski i Rijeka Voćanska.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

7. MATIČNI URED BEDNJA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Bednja i Trakošćan.

a) Za matično područje Bednja pripadajuća naseljena mjesta su: Bednja, Mali Gorenec, Meljan, Pleš, Podgorje Bednjansko, Prebukovje, Purga Bednjanska, Veliki Gorenec, Vrhovec Bednjanski, Rinkovec, Benkovec, Viletinec, Šaša, Ježovec, Osonjak, Pašnik, Šinkovica Šaška, Vranojelje, Šinkovica Bednjanska i Vrbno.

b) Za matično područje Trakošćan pripadajuća naseljena mjesta su: Trakošćan, Brezova Gora, Cvetlin, Jamno i Jazbina Cvetlinska.

8. MATIČNI URED LEPOGLAVA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Lepoglava i Višnjica.

a) Za matično područje Lepoglava pripadajuća naseljena mjesta su: Lepoglava, Kamenica, Crkovec, Kameničko Podgorje, Kamenički Vrhovec, Žarovnica, Očura, Muričevec i Vulišinec.

b) Za matično područje Višnjica pripadajuća naseljena mjesta su: Donja Višnjica, Zlogonje, Gornja Višnjica, Bednjica, Jazbina Višnjička i Zalužje.

9. MATIČNI URED KLENOVNIK vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Klenovnik.

a) Za matično područje Klenovnik pripadajuća naseljena mjesta su: Klenovnik, Dubravec, Goranec, Lipovnik, Plemenščina, Horvatsko i Vukovoj.

10. MATIČNI URED NOVI MAROF vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Novi Marof.

a) Za matično područje Novi Marof pripadajuća naseljena mjesta su: Novi Marof, Krč, Grana, Makojišće Gornje, Možđenec, Paka, Kamena Gorica, Jelenšćak, Podrute, Ključ, Orehovec, Oštrice, Presečno, Makojišće Donje, Mađarevo, Podevćevo, Remetinec, Strmec Remetinečki, Filipići, Završje Podbelsko, Bela, Topličica i Sudovec.

11. MATIČNI URED BREZNIČKI HUM vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Breznički Hum, Visoko i Bisag.

a) Za matično područje Breznički Hum pripadajuća naseljena mjesta su: Breznički Hum, Breznica, Butkovec, Kršćenovec, Radešić i Šćepanje.

b) Za matično područje Visoko pripadajuća naseljena mjesta su: Visoko, Vinično, Đurinovec, Kračevec, Presečno Visočko, Vrh Visočki i Čanjevo.

c) Za matično područje Bisag pripadajuća naseljena mjesta su: Bisag, Borenec, Čret Bisački, Drašković, Jarek Bisaški, Jales Breznički, Mirkovec Breznički, Tkalec Breznički i Podvorec.

Za rad matičnog ureda oredit će se uredovni dani.

12. MATIČNI URED VARAŽDINSKE TOPLICE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Varaždinske Toplice i Ljubešćica.

a) Za matično područje Varaždinske Toplice pripadajuća naseljena mjesta su: Varaždinske Toplice, Borićevec Toplički, Martinkovec, Vrtlinovec, Drenovec, Hrastovec Toplički, Petkovec Toplički, Črnile, Donja Poljana, Grešćevina, Rukljevina, Svibovec, Jalševec Svibovečki, Lovrentovec, Škarnik, Tuhovec, Lukačevec Toplički, Retkovec Svibovečki, Pišćanovec, Gornja Poljana, Ćurilovec, Leskovec Toplički i Jarki Horvatićevi.

b) Za matično područje Ljubešćica pripadajuća naseljena mjesta su: Ljubešćica, Kalnička Kapela, Ljubelj Kalnički, Rakovec i Ljubelj

Članak 10.

Za matične urede Koprivničko-križevačke županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED KOPRIVNICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Koprivnica, Sokolovac, Rasinja i Novigrad Podravski.

a) Za matično područje Koprivnica pripadajuća naseljena mjesta su: Koprivnica, Koprivnički Ivanec, Pustakovec, Goričko, Kunovec, Botinovec, Kunovec Breg, Draganovec, Koprivnički Bregi, Štaglinec, Jeduševac, Glogovac, Borovljani, Bakovčica, Hudovljani, Donja Velika, Gornja Velika, Rovištanci, Jagnjedovec, Kamenica, Pešćenik, Starigrad, Reka i Herešin.

b) Za matično područje Sokolovac pripadajuća naseljena mjesta su: Sokolovac, Grdak, Prnjavor Lepavinski, Miličani, Lepavina, Velika Mućna, Domaji, Jankovac, Vrhovac Sokolovački, Paunovac, Mala Mućna, Brđani Sokolovački, Donji Maslarac, Gornji Maslarac, Široko Selo, Veliki Botinovac, Mali Botinovac, Mali Grabićani, Rijeka Koprivnička, Donjara, Mali Poganac, Mala Branjska, Velika Branjska, Srijem, Ladislav Šokolovački i Trnovac Sokolovački.

c) Za matično područje Rasinja pripadajuća naseljena mjesta su: Rasinja, Cvetkovec, Belanovo Selo, Lukovec, Ivančec, Gorica, Grbaševec, Vojvodinec, Koledinec, Kuzminec, Kutnjak, Antolovec, Subotica Podravska, Veliki Grabićani, Radeljevo Selo, Velika Rasinjica, Mala Rasinjica, Veliki Poganac, Ribnjak, Duga Rijeka, Mala Rijeka, Ludbreški Ivanac i Prkos.

d) Za matično područje Novigrad Podravski pripadajuća naseljena mjesta su: Novigrad Podravski, Hlebine, Gabajeva Greda, Plavšinac, Vlaislav, Javorovac, Srdinac i Delovi.

2. MATIČNI URED DRNJE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Drnje, Gola, Ždala i Đelekovec.

a) Za matično područje Drnje pripadajuća naseljena mjesta su: Drnje, Botovo, Torčec, Peteranec, Sigetec i Komatnica.

b) Za matično područje Gola pripadajuća naseljena mjesta su: Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka i Ždala.

c) Za matično područje Đelekovec pripadajuća naseljena mjesta su: Đelekovec, Legrad, Imbriovec, Zablatje, Veliki Otok, Mali Otok i Selnica Podravska.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

3. MATIČNI URED KRIŽEVCI vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Križevci, Raven, Glogovnica i Sveti Petar Čvrstec.

a) Za matično područje Križevci pripadajuća naseljena mjesta su: Križevci, Donja Brckovčina, Gornja Brckovčina, Bukovje Križevačko, Carevdar, Mali Carevdar, Cubinec, Čabraji, Dijankovec, Đurđic, Erdovec, Gračina, Karane, Kloštar Vojakovački, Kostadinovac, Lemeš Križevački, Majurec, Male Sesvete, Prikraj Križevački, Mičijevac, Novi Bošnjani, Novi Đurđic, Pesek, Pobrđani Vojakovački, Podgajec, Poljana Križevačka, Stari Bošnjani, Sveti Martin, Velike Sesvete, Mali Potočec, Veliki Potočec, Vujiči Vojakovački i Vojakovac.

b) Za matično područje Raven pripadajuća naseljena mjesta su: Veliki Raven, Mali Raven, Beketinec, Bojnikovec, Doljanec, Donji Dubovec, Gornji Dubovec, Kučari, Kunđevec, Lemeš, Novaki Ravenski, Pavlovec Ravenski, Srednji Dubovec, Stara Ves Ravenska, Špiranec, Ferežani, Gregurovec, Kapela Ravenska i Sela Ravenska.

c) Za matično područje Glogovnica pripadajuća naseljena mjesta su: Donja Glogovnica, Apatovec, Ivanec Križevački, Jarčani, Mrinovec, Osijek Vojakovački, Žibrinovec, Gornja Glogovnica i Sveta Helena.

d) Za matično područje Sveti Petar Čvrstec pripadajuća naseljena mjesta su: Sveti Petar Čvrstec, Ruševac, Povelić, Većeslavec i Raščani.

4. MATIČNI URED SVETI PETAR OREHOVEC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Sveti Petar Orehovec i Gornja Reka.

a) Za matično područje Sveti Petar Orehovec pripadajuća naseljena mjesta su: Sveti Petar Orehovec, Bočkovec, Bogačevo, Borje, Brdo Orehovačko, Brezje Miholečko, Brežani, Črnčevec, Dedina, Finčevec, Donji Fodrovec, Gornji Fodrovec, Gorica Miholečka, Guščerovec, Hižanovec, Hrgovec, Kalnik, Kamešnica, Kusijevac, Međa, Miholec, Mikovec, Mokrice Miholečke, Obrež Kalnički, Orehovec, Piškovec, Podvinje Miholečko, Popovec Kalnički, Potok Kalnički, Rovci, Selanec, Selnica Miholečka, Šalamunovec, Šopron, Vinarec, Vojnovec Kalnički, Vukovec, Zamladinec i Zaistovec.

b) Za matično područje Gornja Rijeka pripadajuća naseljena mjesta su: Gornja Rijeka, Barlabaševec, Bogačevo Riječko, Deklešanec, Donja Rijeka, Dropkovec, Fajerovec, Fodrovec Riječki, Kolarec, Kostanjevec Riječki, Nemčevec, Voljavec Riječki, Vukšinec Riječki, Lukačevec, Pofuki i Štrigovec.

5. MATIČNI URED SVETI IVAN ŽABNO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Sveti Ivan Žabno.

a) Za matično područje Sveti Ivan Žabno pripadajuća naseljena mjesta su: Sveti Ivan Žabno, Brdo Cirkvensko, Brezovljani, Cepidlak, Cirkvena, Hrsovo, Kenđelovac, Kuštani, Ladinec, Markovac Križevački, Novi Glog, Predavec Križevački, Škrinjari i Trema.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED ĐURĐEVAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Đurđevac, Novo Virje, Kalinovac i Ferdinandovac.

a) Za matično područje Đurđevac pripadajuća naseljena mjesta su: Đurđevac, Čepelovac, Budrovac, Sirova, Katalena, Mićetinac, Sveta Ana, Grkine i Severovci.

b) Za matično područje Novo Virje pripadajuće naseljeno mjesto je Novo Virje.

c) Za matično područje Kalinovac pripadajuća naseljena mjesta su: Kalinovac i Batinske.

d) Za matično područje Ferdinandovac pripadajuća naseljena mjesta su: Ferdinandovac, Molvice i Brodić.

7. MATIČNI URED VIRJE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Virje i Molve.

a) Za matično područje Virje pripadajuća naseljena mjesta su: Virje, Šemovci, Miholjanec, Hampovica, Rakitnica i Donje Zdjelice.

b) Za matično područje Molve pripadajuća naseljena mjesta su: Molve, Repaš, Čingi Lingi i Molve Grede.

8. MATIČNI URED KLOŠTAR PODRAVSKI vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Kloštar Podravski i Podravske Sesvete.

a) Za matično područje Kloštar Podravski pripadajuća naseljena mjesta su: Kloštar Podravski, Budančevica, Kozarevac, Prugovac i Suha Katalena.

b) Za matično područje Podravske Sesvete pripadajuće naseljeno mjesto su Podravske Sesvete.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

Članak 11.

Za matične urede Bjelovarsko-bilogorske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED BJELOVAR vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Bjelovar, Prespa, Prgomelja i Kapela.

a) Za matično područje Bjelovar pripadajuća naseljena mjesta su: Bjelovar, Brezovac, Galovac, Plavnice Gornje, Gudovac, Klokočevac, Obrovnica, Plavnice Stare, Veliko Korenovo, Kupinovac, Letičani, Malo Korenovo, Novi Pavljani, Novoseljani, Prokljuvani, Purićani, Stari Pavljani, Trojstveni Markovac, Zvijerci i Ždralovi.

b) Za matično područje Prespa pripadajuća naseljena mjesta su: Prespa, Kokinac, Patkovac, Ciglena, Mala Ciglena, Tomaš i Gornji Tomaš.

c) Za matično područje Prgomelje pripadajuća naseljena mjesta su: Prgomelje, Rajić, Stančić i Breza.

d) Za matično područje Kapela pripadajuća naseljena mjesta su: Kapela, Botinac, Lipovo Brdo, Gornji Mosti, Donji Mosti, Srednji Mosti, Novi Skucani, Stari Skucani, Stanići, Starčevljani, Lalići, Pavlin Kloštar, Tvrda Rijeka, Nova Diklenica, Srednja Diklenica, Stara Diklenica, Sredice Gornje, Poljančani, Gornje Zdelice, Babotok, Jabučeta, Kobasičar, Prnjavor, Reškovci i Visovi.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

2. MATIČNI URED ROVIŠĆE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Rovišće, Zrinski Topolovac i Predavac.

a) Za matično područje Rovišće pripadajuća naseljena mjesta su: Rovišće, Žabjak, Tuk, Kraljevac, Kovačevac, Kakinac i Draganić.

b) Za matično područje Zrinski Topolovac pripadajuća naseljena mjesta su: Zrinski Topolovac, Domankuš, Jakopovac i Gornji Križ.

c) Za matično područje Predavac pripadajuća naseljena mjesta su: Predavac, Prekobrdo, Podgorci, Šiptari i Lipovčani.

3. MATIČNI URED VELIKO TROJSTVO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Veliko Trojstvo i Šandrovac.

a) Za matično područje Veliko Trojstvo pripadajuća naseljena mjesta su: Veliko Trojstvo, Paulovac, Maglenča, Malo Trojstvo, Kegljevac, Dominkovica, Vrbica, Grginac, Martinac, Višnjevac i Ćurlovac.

b) Za matično područje Šandrovac pripadajuća naseljena mjesta su: Šandrovac, Jasenik i Pupelica.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

4. MATIČNI URED NOVA RAČA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Nova Rača, Severin, Velika Pisanica i Bedenik.

a) Za matično područje Nova Rača pripadajuća naseljena mjesta su: Nova Rača, Stara Rača, Tociljevac, Drljanovac, Kozarevac Račanski, Sasovac, Orlovac, Slovinska Kovačica, Dautan, Nevinac i Međurača.

b) Za matično područje Severin pripadajuća naseljena mjesta su: Severin, Orovac, Ravneš i Kašljevac.

c) Za matično područje Velika Pisanica pripadajuća naseljena mjesta su: Velika Pisanica, Bačkovica, Čađavac, Nova Pisanica i Polum.

d) Za matično područje Bedenik pripadajuća naseljena mjesta su: Bedenik, Babinac, Bulinac, Bedenička, Lasovac, Lasovac Brdo i Ribnjačka.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

5. MATIČNI URED DARUVAR vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Daruvar, Sirač, Konačnica, Uljanik i Dežanovac.

a) Za matično područje Daruvar pripadajuća naseljena mjesta su: Daruvar, Daruvarski Vinogradi, Batinjani, Batinska Rijeka, Šuplja Lipa, Vukovje, Dobra Kuća, Doljani, Donji Daruvar, Lipovac Majur, Ljudevit Selo, Donji Sređani, Drlež, Golubinjak, Gornji Daruvar, Ivanovo Polje, Gornji Sređani, Gornja Vrijeska, Donja Vrijeska, Borova Kosa, Kip, Markovac, Šibovac i Vrbovac.

b) Za matično područje Sirač pripadajuća naseljena mjesta su: Sirač, Barica, Miljanovac, Bijela, Donji Borki, Gornji Borki, Srednji Borki, Pakrani i Zaile.

c) Za matično područje Končanica pripadajuća naseljena mjesta su: Končanica, Daruvarski Brestovac, Brestovačka Brda, Pehovac, Stražanac, Boriš, Dioš i Otkopi.

d) Za matično područje Uljanik pripadajuća naseljena mjesta su: Uljanik, Uljanički Brijeg, Gornji Uljanik, Duhovi, Sokolovac, Goveđe Polje i Blagorodovac.

e) Za matično područje Dežanovac pripadajuća naseljena mjesta su: Dežanovac, Kaštel Dežanovački, Imsovac, Kreštelovac i Trojeglava.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED ĐULOVAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Đulovac.

a) Za matično područje Đulovac pripadajuća naseljena mjesta su: Đulovac, Donje Cjepidlake, Gornje Cjepidlake, Katinci, Potočani, Krivaja, Nova Krivaja, Stara Krivaja, Puklica, Removac, Mala Babina Gora, Velika Babina Gora, Velika Klisa, Mala Klisa, Kravljak, Bastajski Brđani, Mali Miletinac, Veliki Miletinac, Koreničani, Mali Bastaji, Mala Maslenjača, Velika Maslenjača, Veliki Bastaji, Škodinovac i Markovac Bastajski.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

7. MATIČNI URED GRUBIŠNO POLJE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Grubišno Polje, Ivanovo Selo i Veliki Zdenci.

a) Za matično područje Grubišno Polje pripadajuća naseljena mjesta su: Grubišno Polje, Poljani, Grbavac, Velika Barna, Mala Barna, Topolovica, Velika Peratovica, Mala Peratovica, Mala Jasenovača i Dapčevački Brđani.

b) Za matično područje Ivanovo Selo pripadajuća naseljena mjesta su: Ivanovo Selo, Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Treglava, Rastovac, Munije, Turčević Polje, Dijakovac, Lončarica, Velika Dapčevica i Mala Dapčevica.

c) Za matično područje Veliki Zdenci pripadajuća naseljena mjesta su: Veliki Zdenci, Mali Zdenci i Orlovac.

8. MATIČNI URED VELIKI GRĐEVAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Veliki Grđevac.

a) Za matično područje Veliki Grđevac pripadajuća naseljena mjesta su: Veliki Grđevac, Donja Kovačica, Dražica, Gornja Kovačica, Mala Pisanica, Pavlovac, Velika Jasenovača, Brzaja, Cremušina, Mali Grđevac, Sibenik i Zrinska.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

9. MATIČNI URED GAREŠNICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Garešnica, Trnovitički Popovac, Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica.

a) Za matično područje Garešnica pripadajuća naseljena mjesta su: Garešnica, Garešnički Brestovac, Ciglenica, Dišnik, Hrastovac, Kajgana, Kaniška Iva, Kapelica, Velika Bršljanica, Mala Bršljanica, Veliki Pašijan, Mali Pašijan, Tomašica, Zdenčac, Veliko Vukovje, Malo Vukovje i Rogoža.

b) Za matično područje Trnovitički Popovac pripadajuća naseljena mjesta su: Trnovitički Popovac, Kostanjevac, Šimljak, Gornja Garešnica, Veliki Prokop, Begovače i Oštri Zid.

c) Za matično područje Berek pripadajuća naseljena mjesta su: Berek, Ruškovac, Šimljanica, Šimljana i Potok.

d) Za matično područje Hercegovac pripadajuća naseljena mjesta su: Hercegovac, Ilovski Klokočevac, Ladislav, Palešnik i Trnava.

e) Za matično područje Velika Trnovitica pripadajuća naseljena mjesta su: Velika Trnovitica, Nova Plošćica, Velika Mlinska, Mala Mlinska, Gornja Trnovitica, Mala Trnovitica, Gornja Plošćica i Mlinski Vinogradi.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

10. MATIČNI URED ČAZMA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Čazma i Draganec.

a) Za matično područje Čazma pripadajuća naseljena mjesta su: Čazma, Dereza, Bojana, Grabovnica, Milaševac, Vučani, Bosiljevo, Prokljuvani, Cerina, Grabik, Donji Dragičevci, Gornji Dragičevci, Dapci, Marčani, Općevac, Palančani, Sovari, Donji Lipovčani, Gornji Lipovčani, Prnjavorac, Martinac, Donji Miklouš, Gornji Miklouš, Novo Selo, Pobjenik, Pobrđani, Suhaja, Andigola, Pavlićani i Vrtlinska.

b) Za matično područje Draganec pripadajuća naseljena mjesta su: Gornji Draganec, Donji Draganec, Krivaja, Komuševac, Sišćani, Zdenčec i Vagovina.

11. MATIČNI URED IVANSKA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Ivanska, Štefanje i Narta.

a) Za matično područje Ivanska pripadajuća naseljena mjesta su: Ivanska, Rastovac, Utiskani, Babinac, Gornja Petrička, Donja Petrička, Đurđic, Križic, Gornja Šušnjara, Samarica, Srijedska i Stara Ploščica.

b) Za matično područje Štefanje pripadajuća naseljena mjesta su: Štefanje, Staro Štefanje, Starine, Laminac, Blatnica, Daskatica i Donja Šušnjara.

c) Za matično područje Narta pripadajuća naseljena mjesta su: Narta, Paljevine i Kolarevo Selo.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

Članak 12.

Za matične urede Primorsko-goranske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED RIJEKA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Rijeka i Klana.

a) Za matično područje Rijeka pripadajuća naseljena mjesta su Rijeka, Baćići, Baredice, Benaši, Bezjaki, Blečići, Brdina, Brdo, Brig, Čelca, Ćikovići, Diračje, Diraki, Donja Drenova, Donje Škurinje, Donji Obrš, Donji Pehlin, Dorčići, Doričići, Dražice, Drnjevići, Dujmići, Frlani, Glavani, Gornja Drenova, Gornje Škurinje, Gornji Obrš, Gornji Pehlin, Grpci, Grohovo, Gušć, Hosti, Kablari, Kačjak, Kučići, Kundijica, Kunfin, Lenci, Lokva, Lopača, Malonji, Mamići, Marini, Maračić, Markovići, Martinkovac, Mihovilići, Mugarići, Mulci, Novo Naselje, Orehovica, Orlići, Pašac, Paveki, Pelinova Gora, Perčevi, Perovići, Pešćevac, Pilepići, Plasi, Plešići, Pletenci, Podbreg, Podohrušva, Podvežica, Proseni, Pužići, Randići, Rešetari, Rječina, Rožići, Rožmanići, Rude, Rujevica, Selinari, Srdoči, Starci, Svilno, Šćitari, Škudarevo, Šodići, Šoići, Šumci, Terčevo, Tibljaši, Tići, Tijani, Tomašići, Tonići, Trampi, Tuhtani, Trsat, Urinj, Vrh Martinšćice, Zamet, Žakalj, Žuknica i Žurkovo.

b) Za matično područje Klana pripadajuća naseljena mjesta su: Klana, Studena, Škalnica, Lisac i Breza.

2. MATIČNI URED ČAVLE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Čavle i Jelenje.

a) Za matično područje Čavle pripadajuća naseljena mjesta su: Čavle, Buzdohanj, Cernik, Grobnik, Mavrinci, Podčudnić, Podrvanj, Soboli i Zastenice.

b) Za matično područje Jelenje pripadajuća naseljena mjesta su: Jelenje, Baštijani, Brnelići, Dražice, Kukuljani, Lubarska, Lukeži, Martinovo Selo, Milaši, Podhum, Potkilavac, Ratulje, Trnovica, Valići, Zoretići i Drastin.

3. MATIČNI URED KASTAV vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Kastav.

a) Za matično područje Kastav pripadajuća naseljena mjesta su: Kastav, Brnčići, Čikovići, Kosi, Marčelji, Marinići, Mladenići, Rubeši, Saršoni, Spinčići, Sroki, Trinajstići i Viškovo.

4. MATIČNI URED KRALJEVICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Kraljevica.

a) Za matično područje Kraljevica pripadajuća naseljena mjesta su: Kraljevica, Bakarac, Šmrika, Mali Dol, Veli Dol i Križišće.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

5. MATIČNI URED BAKAR vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Bakar, Škrljevo, Krasica i Hreljin.

a) Za matično područje Bakar pripadajuća naseljena mjesta su: Bakar i Sveti Kuzam.

b) Za matično područje Škrljevo pripadajuća naseljena mjesta su: Škrljevo i Kukuljanovo, Plosna i Ponikve.

c) Za matično područje Krasica pripadajuća naseljena mjesta su: Krasica i Praputnjak.

d) Za matično područje Hreljin pripadajuća naseljena mjesta su: Hreljin, Meja Gaj, Ružić Selo i Zlobin.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED CRIKVENICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Crikvenica, Selce, Grižane-Belgrad, Bribir, Jadranovo, Drivenik i Tribalj.

a) Za matično područje Crikvenica pripadajuća naseljena mjesta su: Crikvenica, Dramalj, Benići, Dolac Crikvenički, Draga Crikvenička, Kotor, Ladvić, Sopaljska, Šupera i Zoričići.

b) Za matično područje Selce pripadajuće naseljeno mjesto je Selce.

c) Za matično područje Grižane-Belgrad pripadajuća naseljena mjesta su Grižane, Belgrad, Antovo, Barci, Baretići, Bašunje Vele, Blaškovići, Dolinci, Franovići, Kamenjak, Kostelj, Marušići, Mavrići, Miroši, Saftići i Šarari.

d) Za matično područje Bribir pripadajuća naseljena mjesta su Bribir, Dragaljin, Gradac, Jargovo, Kičeri, Kosavin, Kričina, Podgori, Podskoči, Podruginac, Sveti Mikula, Sveti Vid, Štale, Ugrini i Poduljin.

e) Za matično područje Jadranovo pripadajuća naseljena mjesta su Jadranovo, Katun, Smokovo i Kloštar Šiljevički.

f) Za matično područje Tribalj pripadajuća naseljena mjesta su Tribalj, Bašunje Male, Belobrajići, Blažići, Janjevalj, Pećca, Podsopalj Belgradski, Podsopalj Drivenički, Ričina, Ropci, Semičevići, Sušik i Tribalj Gornji.

g) Za matično područje Drivenik pripadajuća naseljena mjesta su Drivenik, Benići Drivenečki, Benkoviči, Cerovići, Čandrli, Goričine, Jarčinovići, Klarići, Kokanj, Petrinovići, Plišići, Šimići, Baćići i Drivenik-Stanica.

7. MATIČNI URED NOVI VINODOLSKI vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Novi Vinodolski i Ledenice.

a) Za matično područje Novi Vinodolski pripadajuća naseljena mjesta su: Novi Vinodolski, Gornji Zagon, Donji Zagon, Klenovica, Povile, Bile, Drinak, Jakov Polje, Javorje, Krmpotske Vodice, Luka Krmpotska, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko, Sibinj, Krmpotski, Smokvica Krmpotska i Zabukovac.

b) Za matično područje Ledenice pripadajuće naseljeno mjesto je Ledenice, Bater, Breze i Crno.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

8. MATIČNI URED DELNICE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Delnice, Brod Moravice, Brod na Kupi, Crni Lug, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Skrad i Ravna Gora.

a) Za matično područje Delnice pripadajuća naseljena mjesta su: Delnice, Dedin, Gornji Turni, Marija Trošt, Lučice, Raskrižje Tihovo i Zalesina.

b) Za matično područje Brod Moravice pripadajuća naseljena mjesta su: Brod Moravice, Gornji Kuti, Donja Dobra, Novi Lazi, Stari Lazi, Maklen, Delači, Moravička Sela, Lokvica, Čučak, Smišljak, Podstene, Zahrt, Pauci, Šepci Podstenski, Kocijani, Planica, Doluš, Volfi, Završje, Gornji Šajn, Donji Šain, Gornji Šehovac, Donji Šehovac, Klepeće Selo, Goliki, Podgora, Šimatovo, Zavrh, Colnari, Naglići, Nove Hiže, Gornja Lamana Draga, Donja Lamana Draga, Goršeti, Kavrani, Male Drage, Vele Drage i Razdrto.

c) Za matično područje Brod na Kupi pripadajuća naseljena mjesta su: Brod na Kupi, Kupa, Donji Ložac, Donji Turni, Donje Tihovo, Gornje Tihovo, Krivac, Mala Lešnica, Velika Lešnica, Zapolje Brodsko, Grbajel, Guče Selo, Gusti Laz, Kočićin, Kuželj, Suhor, Ševalj, Zagolik, Turke, Gašparci, Gornji Ložac, Hrvatsko, Kalić, Požar, Sedalce, Zakrajac Turkovski, Belo, Čedanj, Golik, Iševnica, Zamost Brodski, Podgora Turkovska, Radočaj Brodski.

d) Za matično područje Crni Lug pripadajuća naseljena mjesta su: Crni Lug, Malo Selo, Bela Vodica, Leska, Vela Voda, Zelin Crnoluški, Razloge, Razloški Okrug, Biljevina, Donja Krašićevica, Gornja Krašićevica, Donji Okrug, Gornji Okrug, Plajzi i Srednja Krašićevica.

e) Za matično područje Fužine pripadajuća naseljena mjesta su: Fužine, Benkovac Fužinski, Lič, Vrata, Slavica i Belo Selo.

f) Za matično područje Lokve pripadajuća naseljena mjesta su: Lokve, Zelin Mrzlovodički i Mrzla Vodica.

g) Za matično područje Mrkopalj pripadajuća naseljena mjesta su: Mrkopalj, Begovo Razdolje, Tuk Vojni, Tuk Mrkopaljski, Sunger, Brestova Draga, Bukovac Sungerski.

h) Za matično područje Skrad pripadajuća naseljena mjesta su: Skrad, Divjake, Bukov Vrh, Gramalj, Hlevci, Hribac, Malo Selce, Planina Skradska, Podstena, Tusti Vrh, Veliko Selce, Gornja Dobra, Brezje Dobransko, Gorani, Hosnik, Mala Dobra, Pečišće, Podslemenski Lazi, Resnatac, Sleme Skradsko, Žrnovac, Belski Ravan, Pucak, Rasohe, Raskrižje, Trški Lazi, Vrh Brodski, Zakrajac Brodski, Bukovac Podstenski, Rogi, Buzin i Gorica Skradska.

i) Za matično područje Ravna Gora pripadajuća naseljena mjesta su: Ravna Gora, Stari Laz, Stara Sušica, Kupjak, Leskova Draga i Šije.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

9. MATIČNI URED ČABAR vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Čabar.

a) Za matično područje Čabar pripadajuća naseljena mjesta su: Čabar, Bazli, Brinjeva Draga, Crni Lazi, Donji Žagari, Fažonci, Frbežari, Gerovo, Gerovski Kraj, Gorači, Gornji Žagari, Hrib, Kamenski Hrib, Kozji Vrh, Kranjci, Lautari, Lazi, Makov Hrib, Mali Lug, Mandli, Okrivje, Parg, Plešce, Podstene, Požarnica, Prezid, Prhci, Prhutova Draga, Pršleti, Ravnice, Selo, Smrečje, Smrekari, Sokoli, Srednja Draga, Tropeti, Tršće, Vode, Kraljev Vrh, Vrhovci i Zamost.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

10. MATIČNI URED KRK vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Krk, Punat, Baška i Vrbnik.

a) Za matično područje Krk pripadajuća naseljena mjesta su: Krk, Kornić, Vrh Lakmartin, Muraj, Skrbčići, Pinezići, Bajčići, Brusići, Brzac, Linardići, Milohnići, Nenadići, Poljica i Žgaljići.

b) Za matično područje Punat pripadajuća naseljena mjesta su: Punat i Stara Baška.

c) Za matično područje Baška pripadajuća naseljena mjesta su: Baška, Jurandvor, Batomalj, Draga Bašćanska i Vinca.

d) Za matično područje Vrbnik pripadajuća naseljena mjesta su: Vrbnik, Risika, Garica i Kampelje.

11. MATIČNI URED MALINSKA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Malinska, Omišalj i Dobrinj.

a) Za matično područje Malinska pripadajuća naseljena mjesta su: Malinska, Barušići, Bogovići, Kremenići, Ljutići, Milčetići, Milovčići, Maršići, Oštrobradić, Porat, Sveti Ivan, Radići, Sabljići, Sršići, Strilčići, Sveti Anton, Sveti Vid-Miholjice, Turčić, Vantačići, Zidarići i Žgombići.

b) Za matično područje Omišalj pripadajuća naseljena mjesta su: Omišalj i Njivice.

c) Za matično područje Dobrinj pripadajuća naseljena mjesta su: Dobrinj, Čižići, Dolovo, Gostinjac, Gabonjin, Hlapa, Kras, Klimno, Klanice, Polje, Rudine, Rasopasno, Sveti Ivan Dobrinjski, Sveti Vid Dobrinjski, Šilo, Tribulje, Žestilac, Županje, Sužan i Soline.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

12. MATIČNI URED MALI LOŠINJ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Mali Lošinj i Susak.

a) Za matično područje Mali Lošinj pripadajuća naseljena mjesta su: Mali Lošinj, Belej, Ćunski, Ilovik, Nerezine, Osor, Punta Križa, Sveti Jakov, Unije, Ustrine, Vele Srakane i Veli Lošinj.

b) Za matično područje Susak pripadajuće naseljeno mjesto je Susak.

13. MATIČNI URED CRES vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Cres.

a) Za matično područje Cres pripadajuća naseljena mjesta su: Cres, Beli, Dragozetići, Orlec, Valun, Martinšćica i Stivan.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

14. MATIČNI URED OPATIJA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Opatija.

a) Za matično područje Opatija pripadajuća naseljena mjesta su: Opatija, Dobreć, Ika, Mala Učka, Oprič, Vela Učka, Pobri, Poljane, Veprinac i Ičići.

15. MATIČNI URED MATULJI vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Matulji, Mune i Jurdani.

a) Za matično područje Matulji pripadajuća naseljena mjesta su: Matulji, Brdce, Bregi, Brešca, Jurdani, Jušići, Kućeli, Lipa, Male Mune, Vele Mune, Mali Brgud, Veli Brgud, Mihotići, Mučići, Pasjak, Permani, Ružići, Rukavac, Rupa, Šapjane, Zaluki, Zvoneće i Žejene.

16. MATIČNI URED LOVRAN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Lovran i Mošćenička Draga.

a) Za matično područje Lovran pripadajuće naseljeno mjesto je Lovran, Liganj, Lovranska Draga, Medveja i Tuliševica.

b) Za matično područje Mošćenićka Draga pripadajuća naseljena mjesta su: Mošćenićka Draga, Donji Kraj, Golovik, Grabrova, Kalac, Martina, Obrš, Sučići, Sveti Anton, Sveta Jelena, Sveti Petar, Zagorje, Mošćenice i Brseć.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

17. MATIČNI URED RAB vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Rab.

a) Za matično područje Rab pripadajuća naseljena mjesta su: Rab, Banjol, Barbat, Kampor, Lopar, Mundanije, Palit i Supetarska Draga.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

18. MATIČNI URED VRBOVSKO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Vrbovsko, Gomirje, Severin na Kupi, Moravice i Lukovdol.

a) Za matično područje Vrbovsko pripadajuća naseljena mjesta su: Vrbovsko, Jablan, Vujnovići, Tuk, Stubica, Hambarište, Hajdine, Poljana i Presika.

b) Za matično područje Gomirje pripadajuća naseljena mjesta su: Gomirje, Brezova Poljana, Carevo Brdo, Gvozdeni, Ključ, Kosanovići, Kovačevići, Luke, Ljubošina, Maravići, Musulini, Palajse, Polovine, Rabatić Poljana, Ranići, Ribnjak, Tatalovići, Trnova Poljana i Zelići.

c) Za matično područje Severin na Kupi pripadajuća naseljena mjesta su: Severin na Kupi, Močile, Smišljak, Klanac, Damalj, Plešivica, Rim, Zdihovo, Liplje, Osojnik, Veliki Jadrč i Mali Jadrč.

d) Za matično područje Moravice pripadajuća naseljena mjesta su: Moravice, Bunjevci, Carevići, Dokmanovići, Donji Vučkovići, Donji Vukšići, Dragovići, Gornji Vučkovići, Gornji Vukšići, Jakšići, Komlenići, Matići, Međedi, Mlinari, Nikšići, Petrovići, Radigojna, Radoševići, Tići, Tomići, Topolovica, Vučinići, Vukelići i Žakule.

e) Za matično područje Lukovdol pripadajuća naseljena mjesta su: Lukovdol, Draga Lukovdolska, Blaževci, Dolenci i Gorenci, Nadvučnik, Podvučnik, Rtić, Štefanci, Vučnik, Zapeć, Zaumol i Plemenitaš.

Za rad matičnog ureda i udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

Članak 13.

Za matične urede Ličko-senjske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED GOSPIĆ vodi državne matice za matična područja dosadašnjih matičnih ureda Gospić, Smiljan, Karlobag, Medak, Klanac i Lički Osik.

a) Za matično područje Gospić pripadajuća naseljena mjesta su: Gospić, Barlete, Bilaj, Brušane, Čitluk, Divoselo, Lički Novi, Oštra, Ribnik, Trnovac, Žabica, Novoselo Trnovačko, Novoselo Bilajsko, Ornice, Kaniža Gospićka, Podoštra i Rizvanuša.

b) Za matično područje Smiljan pripadajuća naseljena mjesta su: Smiljan, Bužim, Debelo Brdo, Rastoka, Smiljansko Polje i Bačinac sa zaseocima.

c) Za matično područje Karlobag pripadajuća naseljena mjesta su: Karlobag, Cesarica, Lukovo Šugarje i Baške Oštarije.

d) Za matično područje Medak pripadajuća naseljena mjesta su: Medak, Vrebac, Brezik, Pavlovac Vrebački, Drenovac Radučki, Kruškovac, Kukljić, Mogorić, Raduč i Počitelj.

e) Za matično područje Klanac pripadajuća naseljena mjesta su: Klanac, Aleksinica, Donje Pazarište, Kalinovača, Velika Plana, Mala Plana, Vaganac, Vranovine, Oteš i Popovača Pazariška.

f) Za matično područje Lički Osik pripadajuća naseljena mjesta su: Lički Osik, Stari Lički Osik, Mušaluk, Široka Kula i Ostrvica.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

2. MATIČNI URED PERUŠIĆ vodi državne matice za matična područja dosadašnjih matičnih ureda Perušić i Kosinj.

a) Za matično područje Perušić pripadajuća naseljena mjesta su: Perušić, Bukovac Perušićki, Konjsko Brdo, Kaluđerovac, Klenovac, Kosa Janjačka, Kvarte, Mezinovac, Prvan Selo, Sveti Marko, Rudinka, Vukelići, Studenci i Malo Polje.

b) Za matično područje Kosinj pripadajuća naseljena mjesta su: Gornji Kosinj, Kosinjski Bakovac, Donji Kosinj, Lipovo Polje, Krš i Mlakva.

Za rad matičnog ureda i matična područja odredit će se uredovni dani.

3. MATIČNI URED DONJI LAPAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Donji Lapac i Nebljusi.

a) Za matično područje Donji Lapac pripadajuća naseljena mjesta su: Donji Lapac, Gornji Lapac, Birovača, Borićevac, Brezovac Dobroselski, Dnopolje, Doljani, Gajine, Dobroselo, Mišljenovac i Oraovac.

b) Za matično područje Nebljusi pripadajuća naseljena mjesta su Nebljusi, Kestenovac, Bušević, Donji Strbci, Gornji Strbci, Melinovac i Kruge.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

4. MATIČNI URED NOVALJA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Novalja.

a) Za matično područje Novalja pripadajuća naseljena mjesta su: Novalja, Stara Novalja, Lun, Jakišnica, Kustići, Zubovići, Metajna i Barbati.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

5. MATIČNI URED LOVINAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Lovinac.

a) Za matično područje Lovinac pripadajuća naseljena mjesta su: Lovinac, Sveti Rok, Ploča, Ričica, Ličko Cerje i Štikada.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED OTOČAC vodi državne matice za matična područja dosadašnjih matičnih ureda Otočac, Brlog, Škare, Vrhovine, Švica, Sinac i Dabar.

a) Za matično područje Otočac pripadajuća naseljena mjesta su: Otočac, Prozor i Staro Selo.

b) Za matično područje Brlog pripadajuća naseljena mjesta su: Brlog, Kompolje, Hrvatsko Polje, Brloška Dubrava i Drenov Klanac.

c) Za matično područje Škare pripadajuća naseljena mjesta su: Škare, Glavace, Podum i Doljani.

d) Za matično područje Vrhovine pripadajuća naseljena mjesta su: Vrhovine, Gornje Vrhovine, Rudopolje, Donji Babin Potok, Turjanski, Zalužnica i Gornji Babin Potok.

e) Za matično područje Švica pripadajuća naseljena mjesta su: Švica, Kuterevo, Gorići, Ponori i Lipovlje.

f) Za matično područje Sinac pripadajuća naseljena mjesta su: Sinac, Čovići, Ličko Lešće i Ramljani.

g) Za matično područje Dabar pripadajuće naseljeno mjesto je Dabar.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

7. MATIČNI URED SENJ vodi državne matice za matična područja dosadašnjih matičnih ureda Senj, Krivi Put, Sveti Juraj, Jablanac, Krasno i Vratnik.

a) Za matično područje Senj pripadajuće naseljeno mjesto je Senj.

b) Za matično područje Krivi Put pripadajuća naseljena mjesta su: Krivi Put, Alan, Podbilo, Veljun, Vrataruša i Mrzli Dol.

c) Za matično područje Sveti Juraj pripadajuća naseljena mjesta su: Sveti Juraj, Klada, Starigrad, Volarice, Biljevine i Lukovo.

d) Za matično područje Jablanac pripadajuća naseljena mjesta su: Jablanac, Prizna i Stinica.

e) Za matično područje Krasno pripadajuće naseljeno mjesto je Krasno i Oltari.

f) Za matično područje Vratnik pripadajuća naseljena mjesta su: Vratnik, Melnice, Crni Kal, Senjska Draga, Stolac i Vrzići.

8. MATIČNI URED BRINJE vodi državne matice za matična područja dosadašnjih matičnih ureda Brinje, Križpolje i Jezerane.

a) Za matično područje Brinje pripadajuća naseljena mjesta su: Brinje, Vodoteč, Žuta Lokva, Rapain Klanac, Prokike i Letinac.

b) Za matično područje Križpolje pripadajuća naseljena mjesta su: Križpolje, Križ Kamenica, Glibodol i Lipice.

c) Za matično područje Jezerane pripadajuća naseljena mjesta su: Jezerane i Stajnica.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

9. MATIČNI URED UDBINA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Udbina, Podlapača i Bunić.

a) Za matično područje Udbina pripadajuća naseljena mjesta su: Udbina, Čojluk, Visuć, Ondić, Poljice, Komić, Kurjak, Srednja Gora, Jošan.

b) Za matično područje Bunić pripadajuća naseljena mjesta su: Bunić, Šalamunić, Debelo Brdo, Pećane, Grabušić, Vedašić, Klašnjica i Frkašić.

c) Za matično područje Podlapača pripadajuća naseljena mjesta su: Podlapača, Breštane, Donji Mekinjar, Tolić, Krbava, Jagodnje i Svračkovo Selo.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

10. MATIČNI URED PLITVIČKA JEZERA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Plitvička Jezera, Ličko Petrovo Selo i Korenica.

a) Za matično područje Plitvička Jezera pripadajuća naseljena mjesta su Plitvička Jezera, Sertić Poljana, Poljanak, Korana, Smoljanac, Rastovača, Plitvica Selo, Gornji Vaganac i Donji Vaganac.

b) Za matično područje Ličko Petrovo Selo pripadajuća naseljena mjesta su: Ličko Petrovo Selo, Rešetar, Zaklopača, Novo Selo Koreničko, Željava, Jezerac, Plitvički Ljeskovac, Prijeboj, Končarev Kraj, Čujića Krčevina.

c) Za matično područje Korenica pripadajuća naseljena mjesta su: Korenica, Kapela Korenička, Drakulić Rijeka, Rudanovac, Homoljac, Vrelo Koreničko, Mihaljevac, Trnavac, Čanak, Kozjan, Krbavica, Vranovača, Kompolje Koreničko, Šeganovac, Kalebovac, Gradina Korenička, Oravac, Jasikovac, Ponor Korenički, Vrpile, Bjelopolje i Tuk Bjelopoljski.

Za rad matičnog ureda i udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

Članak 14.

Za matične urede Virovitičko-podravske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED VIROVITICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Virovitica, Gornje Bazje, Lukač i Špišić Bukovica.

a) Za matično područje Virovitica pripadajuća naseljena mjesta su: Virovitica, Korija, Rezovac, Rezovačke Krčevine, Podgorje, Sveti Đurađ, Jasenaš, Milanovac, Požari, Golo Brdo, Brezik i Čemernica.

b) Za matično područje Gornje Bazje pripadajuća naseljena mjesta su: Gornje Bazje, Terezino Polje, Zrinj Lukački, Katinka i Veliko Polje.

c) Za matično područje Lukač pripadajuća naseljena mjesta su: Lukač, Dugo Selo Lukačko, Budrovac Lukački, Turanovac, Rit i Kapela Dvor.

d) Za matično područje Špišić Bukovica pripadajuća naseljena mjesta su: Špišić Bukovica, Bušetina, Lozan, Rogovac, Okrugljača, Novi Antunovac i Vukosavljevica.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

2. MATIČNI URED SUHOPOLJE vodi državne matice za matično područje dosadašnjih matičnih ureda Suhopolje, Cabuna, Slavonska Pivnica i Gradina.

a) Za matično područje Suhopolje pripadajuća naseljena mjesta su: Suhopolje, Pčelić, Gaćište, Velika Trapinska, Mala Trapinska, Naudovac, Orešac, Bukova, Lipovac, Borova, Zvonimirovo, Pivnica Slavonska, Gvozdanska, Dvorska, Pepelana, Rodin Potok, Levinovac i Sovjak.

b) Za matično područje Cabuna pripadajuća naseljena mjesta su: Cabuna, Budanica, Jugovo Polje, Žiroslavlje, Žubrica i Trnava Cabunska.

c) Za matično područje Gradina pripadajuća naseljena mjesta su: Gradina, Bačevac, Detkovac, Brezovica, Budakovac, Novi Gradac, Rušani, Žlebina, Lug Gradinski i Vladimirovac.

3. MATIČNI URED ORAHOVICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Orahovica, Zdenci, Čačinci, Veliki Rastovac i Crnac.

a) Za matično područje Orahovica pripadajuća naseljena mjesta su: Orahovica, Crkvari, Dolci, Donja Pištana, Duzluk, Gornja Pištana, Kokoćak, Nova Jošava, Stara Jošava, Bijeljevina Orahovička, Karlovac Feričanački, Magadinovac i Šumeđe.

b) Za matično područje Zdenci pripadajuća naseljena mjesta su: Zdenci, Duga Međa, Bankovci, Kutovi, Obradovci, Slavonske Bare, Zokov Gaj i Grudnjak.

c) Za matično područje Čačinci pripadajuća naseljena mjesta su: Čačinci, Bukvik, Brezovljani Vojlovički, Paušinci, Humljani, Krasković, Krajna, Prekoračani, Pušina, Rajevo Polje, Slatinski Drenovac i Vojlovica.

d) Za matično područje Veliki Rastovac pripadajuća naseljena mjesta su: Veliki Rastovac, Mali Rastovac, Staro Petrovo Polje, Novo Petrovo Polje i Donje Predrijevo.

e) Za matično područje Crnac pripadajuća naseljena mjesta su: Crnac, Milanovac, Žabnjača, Breštanovci, Suha Mlaka i Krivaja Pustara.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

4. MATIČNI URED PITOMAČA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Pitomača.

a) Za matično područje Pitomača pripadajuća naseljena mjesta su: Pitomača, Grabrovnica, Kladare, Mala Črešnjevica, Otrovanec, Sedlarica, Stari Gradac, Dinjevac, Turnašica, Velika Črešnjevica, Križnica i Starogradački Marof.

5. MATIČNI URED SLATINA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Slatina, Čađavica, Sopje i Gornji Miholjac.

a) Za matično područje Slatina pripadajuća naseljena mjesta su: Slatina, Bistrica, Donje Kusonje, Novo Kusonje, Golenić, Gornje Kusonje, Hum Varoš, Mačkovac, Ivanbrijeg, Kozice, Lukavac, Medinci, Novi Senkovac, Grabić, Nova Šarovka, Radosavci, Sladojevci, Sladojevački Lug i Donji Meljani.

b) Za matično područje Čađavica pripadajuća naseljena mjesta su: Čađavica, Čađavački Lug, Ilmin Dvor, Noskovci, Noskovačka Dubrava, Donje Bazije, Zvonimirovac, Starin, Šaševo i Vraneševci.

c) Za matično područje Sopje pripadajuća naseljena mjesta su: Sopje, Sopjanska Greda, Kapinci, Vaška, Josipovo i Gornje Predrijevo.

d) Za matično područje Gornji Miholjac pripadajuća naseljena mjesta su: Gornji Miholjac, Bakić, Novaki, Španat i Višnjica.

6. MATIČNI URED VOĆIN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Voćin i Čeralije.

a) Za matično područje Voćin pripadajuća naseljena mjesta su: Voćin, Hum, Dobrić, Kometnik Jorgići, Kuzma, Lisičine, Macute, Popovac, Sekulinci, Smude, Kometnik Zubiči, Ćeralije, Četekovac, Balinci, Bokane, Gornji Meljani, Rijenci i Đuričić.

7. MATIČNI URED NOVA BUKOVICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Nova Bukovica.

a) Za matično područje Nova Bukovica pripadajuća naseljena mjesta su: Nova Bukovica, Miljevci, Donja Bukovica, Gornje Viljevo, Čojlug, Bjelkovac, Dobrović, Bukovački Antunovac, Borik, Mikleuš i Brezik.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

Članak 15.

Za matične urede Požeško-slavonske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED POŽEGA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Požega.

a) Za matično područje Požega pripadajuća naseljena mjesta su: Požega, Bankovci, Krivaj, Dervišaga, Donji Emovci, Gornji Emovci, Emovački Lug, Drškovci, Komušina, Laze Ćosine, Laze Vasine, Laze Prnjavor, Mihaljevci, Novi Mihaljevci, Nova Lipa, Stara Lipa, Novo Selo, Seoci, Šeovci, Alaginci, Turnić, Škrabutnik, Štitnjak, Golobrdci, Marindvor, Ugarci, Kunovci, Vidovci, Gradski Vrhovci, Vrhovci Crkveni i Turnić.

2. MATIČNI URED JAKŠIĆ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Jakšić.

a) Za matično područje Jakšić pripadajuća naseljena mjesta su: Jakšić, Radnovac, Bertelovci, Tekić, Cerovac, Granje, Eminovci, Svetinja, Rajsavac i Treštanovci.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

3. MATIČNI URED BRESTOVAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Brestovac i Orljavac.

a) Za matično područje Brestovac pripadajuća naseljena mjesta su: Brestovac, Završje, Nurkovac, Dolac, Daranovci, Zakorenje, Donji Gučani, Gornji Gučani, Busnovi, Ivandol, Bolomače, Oblakovac, Jaguplije, Skederovci, Vilić Selo, Boričevci, Žigerovci, Pavlovci i Deževci.

b) Za matično područje Orljavac pripadajuća naseljena mjesta su: Orljavac, Kujnik, Pasikovci, Podsreće, Sloboština, Crljenci, Striježevica, Bogdašić, Sažije, Mihajlije, Šeovci Kamenski, Amatovci, Šušnjari, Zvečevo, Mrkoplje, Mijači, Vučjak Kamenski, Kamensko, Kruševo, Rasna, Koprivna, Čečavac, Jeminovac, Šnjegavić, Ruševac, Perenci, Lučinci, Brđani Požeški, Milivojevci, Markovac Požeški, Oljasi, Klisa, Nježić, Ozdakovci, Smoljanovci, Požeški Milanovac, Bratuljevci i Vranić.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

4. MATIČNI URED PLETERNICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Pleternica.

a) Za matično područje Pleternica pripadajuća naseljena mjesta su: Pleternica, Gradac, Ivanin Dvor, Frkljevci, Kadanovci, Vrčin Dol, Sulkovci, Komorica, Koprivnica, Bzenica, Bresnica, Ratkovica, Brodski Drenovac, Bučje, Zagrađe, Bilice, Brđani, Mihaljevići, Buk, Resnik, Svilna, Kalenić, Mihaljevci Pleternički, Mali Bilač, Tulnik, Zarilac, Sesvete, Ćosinac, Knežci, Ašikovci, Lakušija, Trapari, Novoselci, Viškovci, Kuzmica, Srednje Selo, Blacko, Lakušija i Poloje.

5. MATIČNI URED VELIKA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Velika.

a) Za matično područje Velika pripadajuća naseljena mjesta su: Biškupci, Draga, Velika, Potočani, Stražeman, Doljanci, Bešinci, Novi Bešinci, Doljanovci, Podgorje, Kaptol, Komarovci, Golo Brdo, Češljakovci, Trnovac, Poljanska, Kantrovci, Radovanci, Toranj, Ramanovci, Alilovci, Aleksandrovac, Gornji Vrhovci, Potočani i Trenkovo.

6. MATIČNI URED KUTJEVO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Kutjevo.

a) Za matično područje Kutjevo pripadajuća naseljena mjesta su: Kutjevo, Mitrovac, Venje, Vetovo, Hrnjevac, Ferovac, Bjeliševac, Tominovac, Grabarje, Šumanovci, Ovčara, Gradište, Poreč, Ciglenik, Kula, Bektež i Lukač.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

7. MATIČNI URED ČAGLIN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Čaglin.

a) Za matično područje Čaglin pripadajuća naseljena mjesta su: Čaglin, Djedina Rijeka, Duboka, Jasik, Vukojevica, Imrijevci, Dobrogošće, Jezero, Dobra Voda, Jurkovac, Nova Ljeskovica, Stara Ljeskovica, Kneževac, Vlatkovac. Sibokovac, Latinovac, Nova Lipovica, Draganlug, Migalovci, Paka, Ruševo, Sapna, Sovski Dol, Stari Zdenkovac, Novi Zenkovac, Veliki Bilač, Mokreš, Stojčinovac, Darkovac, Milanlug i Ivanovci.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

8. MATIČNI URED PAKRAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Pakrac, Badljevina i Bučje.

a) Za matično područje Pakrac pripadajuća naseljena mjesta su: Pakrac, Dragović, Batinjani, Kusonje, Grahovljani, Prekopakra, Šeovica, Kraguj, Lipovac, Japaga, Gornja Šumetlica, Donja Šumetlica, Brusnik i Španovica.

b) Za matično područje Badljevina pripadajuća naseljena mjesta su: Badljevina, Omanovac, Dereza, Gornja Obrijež, Donja Obrijež, Veliki Banovac, Mali Banovac, Ploštine, Sirač, Gornji Sređani i Donji Sređani.

c) Za matično područje Bučje pripadajuća naseljena mjesta su: Bučje, Branešci, Bjelajci, Ožegovci, Budići, Koturići, Jakovci, Cicvare, Cikote, Rogulje i Glavica.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

9. MATIČNI URED LIPIK vodi državne matice za matična područja dosadašnjih matičnih ureda Lipik i Gaj.

a) Za matično područje Lipik pripadajuća naseljena mjesta su: Lipik, Bjelanovac, Bukovčani, Čaglić, Dobrovac, Filipovac, Jagma, Klisa, Korita, Kovačevac, Kukunjevac, Livađani, Skenderovci i Subocka.

b) Za matično područje Gaj pripadajuća naseljena mjesta su: Poljana, Gaj, Antunovac, Marino Selo, Ribnjaci, Brezine, Bujavica, Brekinska, Strižićevac, Kapetanovo Polje i Toranj.

Članak 16.

Za matične urede Brodsko-posavske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED SLAVONSKI BROD vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Slavonski Brod, Bebrina, Klakar i Podcrkavlje.

a) Za matično područje Slavonski Brod pripadajuća naseljena mjesta su: Slavonski Brod, Bukovlje, Brodski Varoš, Gromačnik, Gornja Vrba, Donja Vrba, Rušćica, Vranovci, Podvinje, Rastušje, Tomica i Ješevik.

b) Za matično područje Bebrina pripadajuća naseljena mjesta su: Bebrina, Beravci, Dubočac, Kaniža, Stupnički Kuti, Šumeće i Zbjeg.

c) Za matično područje Klakar pripadajuća naseljena mjesta su: Klakar, Donja Bebrina i Gornja Bebrina.

d) Za matično područje Podcrkavlje pripadajuća naseljena mjesta su: Podcrkavlje, Crni Potok, Donji Slatinik, Dubovik, Glogovica, Gornji Slatinik, Grabarje, Kindrovo, Matković Mala, Oriovčić i Brodski Zdenci.

2. MATIČNI URED SIBINJ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Sibinj i Brodski Stupnik.

a) Za matično područje Sibinj pripadajuća naseljena mjesta su: Sibinj, Gornji Andrijevci, Bartolovci, Slobodnica, Grgurevići, Jakačina Mala, Brčino, Ravan, Čelikovići, Grižići, Završje i Krajačići.

b) Za matično područje Brodski Stupnik pripadajuća naseljena mjesta su: Brodski Stupnik, Stari Slatinik i Lovčić.

3. MATIČNI URED ORIOVAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Oriovac, Lužani i Slavonski Kobaš.

a) Za matično područje Oriovac pripadajuća naseljena mjesta su: Oriovac, Kujnik i Radovanje.

b) Za matično područje Lužani pirpadajuća naseljena mjesta su: Lužani, Bečic, Ciglenik, Malino, Pričac i Živike.

c) Za matično područje Slavonski Kobaš pripadajuće naseljeno mjesto je Slavonski Kobaš.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

4. MATIČNI URED GARČIN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Garčin i Trnjani.

a) Za matično područje Garčin pripadajuća naseljena mjesta su: Garčin, Bicko Selo, Sapci i Selna.

b) Za matično područje Trnjani pripadajuća naseljena mjesta su: Trnjani, Klokočevik, Korduševci, Šušnjevci, Vrhovina i Zadubravlje.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

5. MATIČNI URED VELIKA KOPANICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Velika Kopanica i Gundinci.

a) Za matično područje Velika Kopanica pripadajuća naseljena mjesta su: Velika Kopanica, Beravci i Mala Kopanica.

b) Za matično područje Gundinci pripadajuće naseljeno mjesto je Gundinci.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED VRPOLJE vodi državne matice za matično područje dosadanjeg matičnog ureda Vrpolje.

a) Za matično područje Vrpolje pripadajuća naseljena mjesta su: Vrpolje, Čajkovci i Stari Perkovci.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

7. MATIČNI URED SLAVONSKI ŠAMAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Slavonski Šamac i Sikirevci.

a) Za matično područje Slavonski Šamac pripadajuća naseljena mjesta su: Slavonski Šamac i Kruševica.

b) Za matično područje Sikirevci pripadajuća naseljena mjesta su: Sikirevci i Jaruge.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

8. MATIČNI URED DONJI ANDRIJEVCI vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Donji Andrijevci, Svilaj i Oprisavci.

a) Za matično područje Donji Andrijevci pripadajuća naseljena mjesta su: Donji Andrijevci, Staro Topolje, Novo Topolje, Divoševci i Kupina.

b) Za matično područje Svilaj pripadajuća naseljena mjesta su: Svilaj, Sredanci, Stružani, Zoljani, Prnjavor i Novi Grad.

c) Za matično područje Oprisavci pripadajuća naseljena mjesta su: Oprisavci, Poljanci i Trnjanski Kuti.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

9. MATIČNI URED NOVA GRADIŠKA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Nova Gradiška i Davor.

a) Za matično područje Nova Gradiška pripadajuća naseljena mjesta su: Nova Gradiška, Kovačevac, Prvča, Cernik, Banićevac, Giletinci, Golobrdac, Opatovac, Opršinac, Podvrško, Sinlije, Baćindol, Šagovina Cernička, Strmac, Šumetlica, Vrbje, Bodovaljci, Dolina, Ljupina, Mačkovac, Savski Bok, Sičice, Visoka Greda, Rešetari, Adžamovci, Brđani, Bukovica, Drežnik, Gunjavci, Zapolje, Dragalić, Donji Bogićevci, Gorice, Poljane, Medari, Trnava, Mašić, Šagovina Mašićka i Žuberkovac.

b) Za matično područje Davor pripadajuća naseljena mjesta su: Davor i Orubica.

10. MATIČNI URED STARO PETROVO SELO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Staro Petrovo Selo i Nova Kapela.

a) Za matično područje Staro Petrovo Selo pripadajuća naseljena mjesta su: Staro Petrovo Selo, Laze, Tisovac, Komarnica, Štivica, Godinjak, Starci, Oštri Vrh, Vladisovo, Donji Crnogovci, Gornji Crnogovci, Vrbova, Blažević Dol i Vrbovačko Brdo.

b) Za matično područje Nova Kapela pripadajuća naseljena mjesta su: Nova Kapela, Batrina, Bili Brig, Donji Lipovac, Magić Mala, Seoce, Siče, Srednji Lipovac, Gornji Lipovac, Dragovci, Pavlovci i Stara Kapela.

11. MATIČNI URED OKUČANI vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Okučani, Stara Gradiška i Gornji Bogićevci.

a) Za matično područje Okučani pripadajuća naseljena mjesta su: Okučani, Benkovac, Bijela Stijena, Bobare, Bodegraj, Cage, Čaprginci, Čovac, Dubovac, Lađevac, Lještani, Trnakovac, Vrbljani, Kosovac, Donji Rogolji i Gornji Rogolji.

b) Za matično područje Stara Gradiška pripadajuća naseljena mjesta su: Stara Gradiška, Donji Varoš, Uskoci, Gornji Varoš, Gređani, Novi Varoš i Pivare.

c) Za matično područje Gornji Bogićevci pripadajuća naseljena mjesta su: Gornji Bogićevci, Kosovac, Smrtić, Ratkovac i Širinci.

Članak 17.

Za matične urede Zadarsko-kninske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED ZADAR vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Zadar, Silba, Molat, Veli Iž, Božava i Sali.

a) Za matično područje Zadar pripadajuća naseljena mjesta su: Zadar, Bibinje, Briševo, Diklo-Kožino, Murvica, Petrčane, Sukošan, Debeljak i Gorica.

b) Za matično područje Silba pripadajuća naseljena mjesta su: Silba, Olib i Premuda.

c) Za matično područje Molat pripadajuća naseljena mjesta su: Molat, Ist, Zapuntel i Brgulje.

d) Za matično područje Veli Iž, pripadajuća naseljena mjesta su: Veli Iž, Mali Iž i Rava.

e) Za matično područje Sali pripadajuća naseljena mjesta su: Sali, Zaglav, Žman, Luka, Božava, Brbinj, Dragove, Savar, Soline, Veli Rat i Zverinac.

2. MATIČNI URED ZEMUNIK vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Zemunik i Poličnik.

a) Za matično područje Zemunik pripadajuća naseljena mjesta su: Zemunik Donji i Zemunik Gornji, Galovac, Smoković, Prkos, Škabrnje, Dračevac Ninski i Rupalj.

b) Za matično područje Poličnik pripadajuća naseljena mjesta su: Poličnik, Suhovare i Visočane.

3. MATIČNI URED NIN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Nin.

a) Za matično područje Nin pripadajuća naseljena mjesta su: Nin, Zaton, Privlaka, Vir, Vrsi, Poljica, Žerava, Ninski Stanovi, Poljica Brig.

4. MATIČNI URED PREKO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Preko.

a) Za matično područje Preko pripadajuća naseljena mjesta su: Preko, Ošljak, Kali, Sestrunj, Kukljica, Lukoran, Poljana, Rivanj, Sutomišćica i Ugljan.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

5. MATIČNI URED POSEDARJE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Posedarje, Ražanac, Novigrad i Starigrad.

a) Za matično područje Posedarje pripadajuća naseljena mjesta su: Posedarje, Slivnica, Vinjerac i Islam Latinski.

b) Za matično područje Ražanac pripadajuća naseljena mjesta su: Ražanac, Radovin, Beretini, Dundovići, Jokići, Uzelci, Brkljača, Bolonje, Rudele, Vigani, Žeželji, Marasovići, Dokoza, Ponoši, Pajići, Krneza, Ljubač, Ljubački Stanovi, Garići, Rudići, Škulići, Jordani, Mataci, Čolaci, Miočići, Jovići, Baraća i Rtina.

c) Za matično područje Novigrad pripadajuća naseljena mjesta su: Novigrad, Paljuf i Pridraga.

d) Za matično područje Starigrad pripadajuća naseljena mjesta su: Starigrad, Seline, Tribanj, Šibuljina i Modrić.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED BIOGRAD N/M vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Biograd na moru.

a) Za matično područje Biograd na moru pripadajuća naseljena mjesta su: Biograd na moru, Sveti Filip i Jakov, Banj, Drage, Pakoštane, Raštane, Turanj, Vrana, Vrgada, Kraj, Dobropoljana, Mrljane, Neviđane, Pašman, Tkon i Ždrelac.

7. MATIČNI URED PAG vodi državne matice za matična područja dosadašnjih matičnih ureda Pag i Povljana.

a) Za matično područje Pag pripadajuća naseljena mjesta su: Pag, Gorica, Šimuni, Kolan, Košljun i Mandre.

b) Za matično područje Povljana pripadajuća naseljena mjesta su: Povljana, Dinjiška i Vlašići.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

8. MATIČNI URED OBROVAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Obrovac, Kruševo, Jasenice i Žegar.

a) Za matično područje Obrovac pripadajuća naseljena mjesta su: Obrovac, Golubić, Rovanjska, Bogatnik, Bilišane i Muškovci.

b) Za matično područje Kruševo pripadajuća naseljena mjesta su: Kruševo, Gornji Karin i Zelengrad.

c) Za matično područje Jasenice pripadajuća naseljena mjesta su: Jasenice i Zaton Obrovački.

d) Za matično područje Žegar pripadajuće naseljeno mjesto je Kaštel Žegarski, Krupa, Komazeci i Nadvoda.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

9. MATIČNI URED BENKOVAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Benkovac, Međviđa, Polača, Smilčić i Stankovci.

a) Za matično područje Benkovac pripadajuća naseljena mjesta su: Benkovac, Benkovačko Selo, Brgud, Bjelina, Bruška, Buković, Bulić, Dobropoljci, Donje Ceranje, Donji Karin, Lepuri, Gornje Ceranje, Kolarina, Korlat, Kožlovac, Kula Atlagić, Lisičić, Lišane Ostrovičke, Miranje, Medviđa, Nadin, Ostrovica, Parčić, Perušić Benkovački, Podlug, Popovići, Pristeg, Raštević, Rodaljice, Šopot, Zagrad i Podgrađe.

b) Za matično područje Polača pripadajuća naseljena mjesta su: Polača, Donja Jagodnja, Gornja Jagodnja, Kakma, Lišane Tinjske, Tinj i Zapužane.

c) Za matično područje Smilčić pripadajuća naseljena mjesta su: Smilčić, Donje Biljane, Gornje Biljane, Kašić i Islam Grčki.

d) Za matično područje Stankovci pripadajuća naseljena mjesta su: Stankovci, Banjevci, Radošinovci, Dobra Voda, Velim, Crljenik, Vukšić, Bila Vlaka, Budak, Prović i Morpolača.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

10. MATIČNI URED GRAČAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Gračac, Mazin, Bruvno, Zrmanja, Otrić, Kaldrma i Srb.

a) Za matično područje Gračac pripadajuća naseljena mjesta su: Gračac, Grab, Glogovo, Tomingaj, Deringaj, Omsica, Vučipolje, Gubavčevo Polje, Kijani, Velika Popina.

b) Za matično područje Mazin pripadajuće naseljeno mjesta je Mazin.

c) Za matično područje Bruvno pripadajuća naseljena mjesta su: Bruvno, Klapavica, Rudopolje Bruvansko i Paklaric.

d) Za matično područje Zrmanja pripadajuća naseljena mjesta su: Zrmanja, Pribudić, Prljevo, Zrmanja Vrelo, Kom, Ruišta i Palanka.

e) Za matično područje Otrić pripadajuća naseljena mjesta su: Otrić, Cerovac, Mala Popina, Nadvrelo i Rastičevo.

f) Za matično područje Kaldrma pripadajuća naseljena mjesta su: Kaldrma, Drenovac Osredački, Tiškovec Lički, Dugopolje i Osredci.

g) Za matično područje Srb pripadajuća naseljena mjesta su: Srb, Kupirovo, Kunovac Kupirovački, Dabašnica, Brotnja, Begluci, Zaklopac, Suvaja i Neteka.

Za rad matičnog ureda i udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

Članak 18.

Za matične urede Osječko-baranjske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED OSIJEK vodi državne matice za matično područje dosadašnjih matičnih ureda Osijek, Antunovac, Ivanovac, Josipovac, Višnjevac, Sarvaš, Tenja, Briješće, Beketinci, Čepinski Martinci, Aljmaš, Dalj, Bijelo Brdo, Laslovo, Silaš, Dopsin, Hrastin, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Vladislavci i Vuka.

a) Za matično područje Osijek pripadajuća naseljena mjesta su: Osijek, Podravlje, Tvrđavica, Josipovac, Višnjevac, Sarvaš, Tenja, Briješće, Brijest, Nemetin i Klisa.

b) Za matično područje Antunovac pripadajuća naseljena mjesta su: Antunovac i Ivanovac.

c) Za matično područje Čepin pripadajuća naseljena mjesta su: Čepin, Beketinci, Livana, Ovčara, Čepinski Martinci i Čokadinci.

d) Za matično područje Erdut pripadajuća naseljena mjesta su: Erdut, Aljmaš, Dalj i Bijelo Brdo.

e) Za matično područje Ernestinovo pripadajuća naseljena mjesta su: Ernestinovo, Petrova Slatina, Divoš, Paulin Dvor, Laslovo, Ada, Palača i Silaš.

f) Za matično područje Vladislavci pripadajuća naseljena mjesta su: Vladislavci, Dopsin i Hrastin.

g) Za matično područje Vuka pripadajuća naseljena mjesta su: Vuka, Hrastovac i Lipovac Hrastinski.

2. MATIČNI URED ĐAKOVO vodi državne matice za matična područja dosadašnjih matičnih ureda Đakovo, Drenje, Bračevci, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Strizivojna, Trnava, Semeljci, Šodolovci i Vrbica.

a) Za matično područje Đakovo pripadajuća naseljena mjesta su: Đakovo, Đurđanci, Budrovci, Piškorevci, Selci Đakovački, Kuševac, Ivanovci Gorjanski, Novi Perkovci i Široko Polje.

b) Za matično područje Drenje pripadajuća naseljena mjesta su: Drenje, Borovik, Kućanci Đakovački, Preslatinci, Pridvorje, Mandićevac, Slatinik Drenjski, Paljevina, Podgorje Bračevačko, Bračevci, Bučje Gorjansko i Potnjani.

c) Za matično područje Gorjani pripadajuća naseljena mjesta su: Gorjani i Tomašanci.

d) Za matično područje Levanjska Varoš pripadajuća naseljena mjesta su: Levanjska Varoš, Slobodna Vlast, Majar, Ovčara, Ratkov Dol, Milinac, Borojevci, Breznica Đakovačka, Čenkovo, Musić i Paučje.

e) Za matično područje Punitovci pripadajuća naseljena mjesta su: Punitovci, Krndija, Josipovac Punitovački i Jurjevac Punitovački.

f) Za matično područje Strizivojna pripadajuća naseljena mjesta su: Strizivojna i Merolino Sikirevačko.

g) Za matično područje Trnava pripadajuća naseljena mjesta su: Trnava, Dragotin, Lapovci, Svetoblažje, Kondrić i Hrkanovci Đakovački.

h) Za matično područje Semeljci pripadajuća naseljena mjesta su: Semeljci, Kešinci, Koritna, Šodolovci, Koprivna, Vrbica i Mrzović.

i) Za matično područje Satnica Đakovačka pripadajuća naseljena mjesta su: Satnica Đakovačka i Gašinci.

j) Za matično područje Viškovci pripadajuća naseljena mjesta su: Viškovci, Forkuševci i Vučevci.

3. MATIČNI URED VALPOVO vodi državne matice za matična područja dosadašnjih matičnih ureda Valpovo, Bizovac, Brođanci, Koška i Petrijevci.

a) Za matično područje Valpovo pripadajuća naseljena mjesta su: Valpovo, Šag, Nard, Ivanovci, Marjančaci, Zelčin, Harkanovci i Ladimirevci.

b) Za matično područje Bizovac pripadajuća naseljena mjesta su: Bizovac, Samatovci, Cret Bizovački, Cerovac, Selci, Brođanci, Habjanovci i Novaki Bizovački.

c) Za matično područje Koška pripadajuća naseljena mjesta su: Koška, Branimirovac, Ledenik, Andrijevac, Lug Subotički, Breznica Našička, Niza, Ordanja, Topoline i Normanci.

d) Za matično područje Petrijevci pripadajuća naseljena mjesta su: Petrijevci i Satnica.

4. MATIČNI URED BELIŠĆE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Belišće.

a) Za matično područje Belišće pripadajuća naseljena mjesta su: Belišće, Bistrinci, Bocanjevci, Kitišanci, Gat, Gorica Valpovačka, Veliškovci, Tiborjanci i Vinogradci.

5. MATIČNI URED DONJI MIHOLJAC vodi državne matice za matična područja dosadašnjih matičnih ureda: Donji Miholjac, Miholjački Poreč, Podgajci Podravski, Marijanci, Podravska Moslavina, Šljivoševci i Viljevo Donje.

a) Za matično područje Donji Miholjac pripadajuća naseljena mjesta su: Donji Miholjac, Rakitovica, Miholjački Poreč, Radikovci, Podgajci Podravski i Sveti Đurađ.

b) Za matično područje Marijanci pripadajuća naseljena mjesta su: Marijanci, Kunišinci, Marijanski Ivanovci, Brezovica, Bočkinci, Čamagajevci i Črnkovci.

c) Za matično područje Podravska Moslavina pripadajuća naseljena mjesta su: Podravska Moslavina, Krčenik, Orešnjak, Gezinci i Martinci Miholjački.

d) Za matično područje Magadenovac pripadajuća naseljena mjesta su: Šljivoševci, Beničanci, Lacići, Kućanci, Malinovac i Magadenovac.

e) Za matično područje Viljevo pripadajuća naseljena mjesta su: Viljevo, Blanje, Bockovac, Cret Viljevski, Ivanovo, Krunoslavlje i Kapelna.

6. MATIČNI URED BELI MANASTIR vodi državne matice za matična područja dosadašnjih matičnih ureda Beli Manastir, Branjina, Jagodnjak, Batina, Topolje, Lug, Karanac, Zmajevac, Baranjsko Petrovo Selo, Bolman, Torjanci, Čeminac, Darda, Draž, Bilje, Kneževi Vinogradi i Popovac.

a) Za matično područje Beli Manastir pripadajuća naseljena mjesta su: Beli Manastir, Branjin Vrh, Šećerana i Šumarina.

b) Za matično područje Čeminac pripadajuća naseljena mjesta su: Čeminac, Novi Čeminac, Kozarac, Jagodnjak, Grabovac i Mitrovac.

c) Za matično područje Darda pripadajuća naseljena mjesta su: Darda, Švajcarnica, Uglješ i Mece.

d) Za matično područje Draž pripadajuća naseljena mjesta su: Draž, Gajić, Batina, Podolje, Topolje i Duboševica.

e) Za matično područje Bilje pripadajuća naseljena mjesta su: Bilje, Kopačevo, Podunavlje, Vardarac, Lug, Kozjak, Tikveš i Zlatna Greda.

f) Za matično područje Kneževi Vinogradi pripadajuća naseljena mjesta su: Kneževi Vinogradi, Karanac, Kotlina, Mirkovac, Sokolovac, Jasenovac, Kamenac, Zmajevac i Suza.

g) Za matično područje Petlovac pripadajuća naseljena mjesta su: Petlovac, Luč, Širine, Baranjsko Petrovo Selo, Novi Bezdan, Bolman, Novi Bolman, Majške Međe, Torjanci, Novo Nevesinje, Sudaraž i Zeleno Polje.

h) Za matično područje Popovac pripadajuća naseljena mjesta su: Popovac, Kneževo i Branjina.

7. MATIČNI URED NAŠICE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Našice, Đurđenovac, Feričanci i Podgorač.

a) Za matično područje Našice pripadajuća naseljena mjesta su: Našice, Makloševac, Ceremošnjak, Granice, Martin, Brezik Našički, Velimirovac, Jelisavac, Lađanska, Lila, Crna Klada, Markovac Našički, Polubaše, Ribnjak, Rozmajerovac, Vukojevci, Gradac Našički, Zoljan i Londžica.

b) Za matično područje Donja Motičina pripadajuća naseljena mjesta su: Donja Motičina, Gornja Motičina i Seona.

c) Za matično područje Đurđenovac pripadajuća naseljena mjesta su: Đurđenovac, Beljevina, Bokšić, Bokšić Lug, Gabrilovac, Klokočevci, Ličko Novo Selo, Lipine, Našičko Novo Selo, Pribiševci, Sušine, Šaptinovci i Teodorovac.

d) Za matično područje Feričanci pripadajuća naseljena mjesta su: Feričanci, Gazije, Vučjak Feričanački i Valenovac.

e) Za matično područje Podgorač pripadajuća naseljena mjesta su: Podgorač, Bijela Loza, Kelešinka, Kršnici, Ostrošinci, Razbojište, Stipanovci, Budimci i Poganovci.

Članak 19.

Za matične urede Šibensko-kninske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED ŠIBENIK vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Šibenik, Primošten i Rogoznica.

a) Za matično područje Šibenik pripadajuća naseljena mjesta su: Šibenik, Bilice, Boraja, Danilo Biranj, Danilo Kraljice, Donje Polje, Dubrava kod Šibenika, Grebaštica, Jadrtovac, Kaprije, Konjevrate, Krapanj, Lozovac, Perković, Prvić Luka, Vrpolje, Zaton, Zlarin, Žirje, Danilo Gornje, Lepenica, Podine, Vrsno, Mravnica, Brnjica, Čvrljevo, Goriš, Gradina, Radonić, Slivno, Prvić Šepurine, Sitno Donje, Strima i Raslina.

b) Za matično područje Primošten pripadajuća naseljena mjesta su: Primošten, Kruševo, Ložnice, Primošten Burnji, Široke, Vadalj i Vezac.

c) Za matično područje Rogoznica pripadajuća naseljena mjesta su: Rogoznica, Dvornica, Jarebinjak, Oglavci, Podglavica, Podorljak, Ražanj, Sapina Doca i Zečevo Rogozničko.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

2. MATIČNI URED SKRADIN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Skradin i Bribirske Mostine.

a) Za matično područje Skradin pripadajuća naseljena mjesta su: Skradin, Bratiškovci, Dubravice, Rupe, Vaćane, Gorice, Ićevo, Bićine, Gračac, Skradinsko Polje, Sonković, Ždrapanj, Plastovo i Velika Glava.

b) Za matično područje Bribirske Mostine pripadajuća naseljena mjesta su: Bribir, Piramatovci, Žažvić, Cicvare, Krković, Ladevci i Medare.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

3. MATIČNI URED VODICE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Vodice.

a) Za matično područje Vodice pripadajuća naseljena mjesta su: Vodice, Čista Mala, Čista Velika, Tribunj, Grabovci i Gaćelezi.

4. MATIČNI URED TISNO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Tisno.

a) Za matično područje Tisno pripadajuća naseljena mjesta su: Tisno, Betina, Dazlina, Jezera, Dubrava kod Tisnoga, Kašić, Kornati, Putičanje, Murter i Pirovac.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

5. MATIČNI URED DRNIŠ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Drniš, Drinovci i Oklaj.

a) Za matično područje Drniš pripadajuća naseljena mjesta su: Drniš, Biočić, Badanj, Kadina Glavica, Kričke, Miočić, Pakovo Selo, Parčić, Pokrovnik, Radonić, Sedramić, Siverić, Štikovo, Tepljuh, Trbounje, Velušić, Kanjane, Lišnjak i Žitnić.

b) Za matično područje Drinovci pripadajuća naseljena mjesta su: Drinovci, Bogatić Miljevački, Brištane, Kaočine, Karalić, Ključ, Širitovci, Nos Kalik i Visovac.

c) Za matično područje Oklaj pripadajuća naseljena mjesta su: Oklaj, Bogatić Prominski, Čitluk, Lukar, Matase, Mratovo, Puljane, Razvođe, Bobodol, Ljubotić i Suknovci.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED GRADAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Gradac i Kljake.

a) Za matično područje Gradac pripadajuća naseljena mjesta su: Gradac, Baljci, Moseć, Otavice i Ružić.

b) Za matično područje Kljake pripadajuća naseljena mjesta su: Kljake, Čavoglave, Mirlović Polje i Umljanović.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

7. MATIČNI URED UNEŠIĆ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Unešić.

a) Za matično područje Unešić pripadajuća naseljena mjesta su: Unešić, Cera, Nevest, Čvrljevo, Ljubostinje, Koprno, Mirlović Zagora, Ostrogašica, Planjane Gornje, Planjane Donje, Podumci, Utore Donje, Utore Gornje, Vinovo Donje, Vinovo Gornje i Visoka.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

8. MATIČNI URED KNIN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Knin, Plavno, Ervenik, Đevrske, Kistanje, Orlić i Kijevo.

a) Za matično područje Knin pripadajuća naseljena mjesta su: Knin, Golubić, Kninsko Polje, Kovačić, Ljubač, Oćestovo, Potkonje, Plavno, Radljevac, Strmica, Polača, Vrpolje i Žagrović.

b) Za matično područje Ervenik pripadajuća naseljena mjesta su: Ervernik, Mokro Polje, Oton, Pađene i Radučić.

c) Za matično područje Kistanje pripadajuća naseljena mjesta su: Kistanje, Biovičino Selo, Gošić, Ivoševci, Kakanj, Kolašac, Krnjeuve, Modrino Selo, Đevrske, Nunić, Parčić, Smrdelje, Varivode i Zečevo.

d) Za matično područje Orlić pripadajuća naseljena mjesta su: Orlić, Biskupija, Markovac, Ramljane, Riđane, Uzdolje, Vrbnik i Zvjerinac.

e) Za matično područje Kijevo pripadajuća naseljena mjesta su: Kijevo, Civljane i Cetina.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

Članak 20.

Za matične urede Vukovarsko-srijemske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED VUKOVAR vodi državne matice za matična područja: Vukovar, Sotin, Borovo Naselje, Bogdanovci, Petrovci, Negoslavci, Svinjarevci i Borovo.

a) Za matično područje Vukovar pripadajuća naseljena mjesta su: Vukovar, Sotin, Jakobovac i Grabovo.

b) Za matično područje Borovo Naselje pripadajuće naseljeno mjesto je Borovo Naselje.

c) Za matično područje Bogdanovci pripadajuće naseljeno mjesto su Bogdanovci.

d) Za matično područje Petrovci pripadajuće naseljeno mjesto su Petrovci.

e) Za matično područje Negoslavci pripadajuće naseljeno mjesto su Negoslavci.

f) Za matično područje Svinjarevci pripadajuće naseljeno mjesto su Svinjarevci.

g) Za matično područje Borovo pripadajuće naseljeno mjesto je Borovo.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

2. MATIČNI URED TOMPOJEVCI vodi državne matice dosadašnjeg matičnog područja: Tompojevci, Berak, Čakovci i Mikluševci.

a) Za matično područje Tompojevci pripadajuće naseljeno mjesto su Tompojevci.

b) Za matično područje Berak pripadajuće naseljeno mjesto je Berak.

c) Za matično područje Čakovci pripadajuća naseljena mjesta su Čakovci i Bokšić.

d) Za matično područje Mikluševci pripadajuće naseljeno mjesto su Mikluševci.

3. MATIČNI URED TRPINJA vodi državne matice dosadašnjeg matičnog područja Trpinja, Bobota, Bršadin, Pačetin i Vera.

a) Za matično područje Trpinja pripadajuće naseljeno mjesto je Trpinja.

b) Za matično područje Bobota pripadajuća naseljena mjesta su Bobota, Ludvinci i Ćelije.

c) Za matično područje Bršadin pripadajuća naseljena mjesta su Bršadin i Lipovača.

d) Za matično područje Pačetin pripadajuće naseljeno mjesto je Pačetin.

e) Za matično područje Vera pripadajuće naseljeno mjesto je Vera.

4. MATIČNI URED TOVARNIK vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Tovarnik, Ilača, Lovas i Opatovac.

a) Za matično područje Tovarnik pripadajuće naseljeno mjesto je Tovarnik.

b) Za matično područje Ilača pripadajuće naseljeno mjesto je Ilača.

c) Za matično područje Lovas pripadajuće naseljeno mjesto je Lovas.

d) Za matično područje Opatovac pripadajuće naseljeno mjesto je Opatovac.

5. MATIČNI URED ILOK vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Ilok, Mohovo, Šarengrad i Bapska.

a) Za matično područje Ilok pripadajuće naseljeno mjesto je Ilok.

b) Za matično područje Mohovo pripadajuće naseljeno mjesto je Mohovo.

c) Za matično područje Šarengrad pripadajuće naseljeno mjesto je Šarengrad.

d) Za matično područje Bapska pripadajuće naseljeno mjesto je Bapska.

6. MATIČNI URED VINKOVCI vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Vinkovci, Privlaka, Mirkovci i Rokovci.

a) Za matično područje Vinkovci pripadajuće naseljeno mjesto su Vinkovci.

b) Za matično podruje Privlaka pripadajuće naseljeno mjesto je Privlaka.

c) Za matično područje Mirkovci pripadajuće naseljeno mjesto su Mirkovci.

d) Za matično područje Rokovci pripadajuća naseljena mjesta su Rokovci i Andrijaševci.

7. MATIČNI URED OTOK vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Otok i Komletinci.

a) Za matično područje Otok pripadajuće naseljeno mjesto je Otok.

b) Za matično područje Komletinci pripadajuće naseljeno mjesto su Komletinci.

8. MATIČNI URED IVANKOVO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Ivankovo, Retkovci, Jarmina, Stari Mikanovci i Vođinci.

a) Za matično područje Ivankovo pripadajuće naseljeno mjesto je Ivankovo.

b) Za matično područje Retkovci pripadajuća naseljena mjesta su Retkovci i Prkovci.

c) Za matično područje Jarmina pripadajuće naseljeno mjesto je Jarmina.

d) Za matično područje Stari Mikanovci pripadajuće naseljeno mjesto su Stari Mikanovci.

e) Za matično područje Vođinci pripadajuća naseljena mjesta su Vođinci i Novi Mikanovci.

9. MATIČNI URED MARKUŠICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Markušica, Gaboš i Ostrovo.

a) Za matično područje Markušica pripadajuća naseljena mjesta su: Markušica i Podrinje.

b) Za matično područje Gaboš pripadajuća naseljena mjesta su Gaboš i Karađićevo.

c) Za matično područje Ostrovo pripadajuće naseljeno mjesto je Ostrovo.

10. MATIČNI URED NUŠTAR vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Nuštar, Cerić i Marinci.

a) Za matično područje Nuštar pripadajuće naseljeno mjesto je Nuštar.

b) Za matično područje Cerić pripadajuće naseljeno mjesto je Cerić.

c) Za matično područje Marinci pripadajuće naseljeno mjesto su Marinci.

11. MATIČNI URED NIJEMCI vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Nijemci, Đeletovci, Šidski Banovci i Lipovac.

a) Za matično područje Nijemci pripadajuća naseljena mjesta su: Nijemci, Podgrađe i Donje Novo Selo.

b) Za matično područje Đeletovci pripadajuće naseljeno mjesto su Đeletovci.

c) Za matično područje Šidski Banovci pripadajuća naseljena mjesta su Šidski Banovci i Vinkovački Banovci.

d) Za matično područje Lipovac pripadajuća naseljena mjesta su: Lipovac i Apševci.

12. MATIČNI URED TORDINCI vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Tordinci, Antin i Korođ.

a) Za matično područje Tordinci pripadajuće naseljeno mjesto su Tordinci.

b) Za matično područje Antin pripadajuća naseljena mjesta su: Antin i Mlaka Antinska.

c) Za matično područje Korođ pripadajuće naseljeno mjesto je Korođ.

13. MATIČNI URED STARI JANKOVCI vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Stari Jankovci, Novi Jankovci, Slakovci, Orolik i Srijemske Laze.

a) Za matično područje Stari Jankovci pripadajuće naseljeno mjesto su Stari Jankovci.

b) Za matično područje Novi Jankovci pripadajuće naseljeno mjesto su Novi Jankovci.

c) Za matično područje Slakovci pripadajuće naseljeno mjesto su Slakovci.

d) Za matično područje Orolik pripadajuće naseljeno mjesto je Orolik.

e) Za matično područje Srijemske Laze pripadajuće naseljeno mjesto su Srijemske Laze.

14. MATIČNI URED ŽUPANJA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Županja, Bošnjaci i Štitar.

a) Za matično područje Županja pripadajuće naseljeno mjesto je Županja.

b) Za matično područje Bošnjaci pripadajuće naseljeno mjesto su Bošnjaci.

c) Za matično područje Štitar pripadajuće naseljeno mjesto je Štitar.

15. MATIČNI URED CERNA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Cerna i Gradište.

a) Za matično područje Cerna pripadajuća naseljena mjesta su: Cerna i Šiškovci.

b) Za matično područje Gradište pripadajuće naseljeno mjesto je Gradište.

16. MATIČNI URED BABINA GREDA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Babina Greda.

a) Za matično područje Babina Greda pripadajuće naseljeno mjesto je Babina Greda

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

17. MATIČNI URED VRBANJA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Vrbanja, Soljani i Strošinci.

a) Za matično područje Vrbanja pripadajuće naseljeno mjesto je Vrbanja.

b) Za matično područje Soljani pripadajuće naseljeno mjesto su Soljani.

c) Za matično područje Strošinci pripadajuće naseljeno mjesto su Strošinci.

18. MATIČNI URED DRENOVCI vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Drenovci, Rajevo Selo, Posavski Podgajci i Račinovci.

a) Za matično područje Drenovci pripadajuće naseljeno mjesto su Drenovci.

b) Za matično područje Rajevo Selo pripadajuće naseljeno mjesto je Rajevo Selo.

c) Za matično područje Posavski Podgajci pripadajuće naseljeno mjesto su Posavski Podgajci.

d) Za matično područje Račinovci pripadajuća naseljena mjesta su: Račinovci i Đurići.

19. MATIČNI URED GUNJA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Gunja.

a) Za matično područje Gunja pripadajuće naseljeno mjesto je Gunja.

Članak 21.

Za matične urede Splitsko-dalmatinske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED SPLIT vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Split, Grohote, Podstrana, Žrnovnica i Slatine.

a) Za matično područje Split pripadajuća naseljena mjesta su: Split, Stobreć i Kamen.

b) Za matično područje Grohote pripadajuća naseljena mjesta su: Grohote, Gornje Selo, Donje Selo, Srednje Selo, Rogać, Nečujam, Stomorska, Gornja Krušica, Maslinica i Donja Krušica.

c) Za matično područje Podstrana pripadajuća naseljena mjesta su: Podstrana, Grljevac, Strožanac, Sveti Martin i Podstrana Gornja.

d) Za matično područje Žrnovnica pripadajuća naseljena mjesta su: Žrnovnica, Srinjine, Sitno Gornje i Sitno Donje.

e) Za matično područje Slatine pripadajuće naseljeno mjesto su Slatine.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

2. MATIČNI URED TROGIR vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Trogir, Blizna i Marina.

a) Za matično područje Trogir pripadajuća naseljena mjesta su: Trogir, Žedno, Arbanija, Prapatnica, Okrug Gornji, Okrug Donji, Seget Gornji, Seget Donji, Bristivica, Ljubitovica, Drvenik Veliki, Drvenik Mali, Divulje, Plano i Seget Vranjica.

b) Za matično područje Blizna pripadajuća naseljena mjesta su: Blizna Donja, Blizna Gornja, Rastovac, Mitlo i Vinovac.

c) Za matično područje Marina pripadajuća naseljena mjesta su: Marina, Dograde, Gustirna, Pozorac, Svinca, Najevi, Sevid, Vrsine, Poljica i Vinišće.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

3. MATIČNI URED VRGORAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Vrgorac.

a) Za matično područje Vrgorac pripadajuća naseljena mjesta su: Vrgorac, Zavojane, Veliki Prolog, Umčani, Stilja, Ravča, Prapatnica, Orah, Mijaca, Kozica, Poljica, Raščane i Dragljane.

4. MATIČNI URED SINJ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Sinj, Hrvace, Dicmo i Otok.

a) Za matično područje Sinj pripadajuća naseljena mjesta su: Sinj, Brnaze, Glavice, Karakašica, Čitluk, Jasensko, Suhač, Lučane, Radošić, Turjaci, Gala, Gljev, Bajagić, Obrovac i Han.

b) Za matično područje Hrvace pripadajuća naseljena mjesta su: Hrvace, Rumin, Potravlje, Maljkovo, Satrić, Zelovo, Bitelić Donji, Bitelić Gornji, Dabar, Vučipolje, Zasiok i Laktac.

c) Za matično područje Dicmo pripadajuća naseljena mjesta su: Dicmo, Ercegovci, Kraj Osoje, Krušvar, Prisoje, Sičane i Sušci.

d) Za matično područje Otok pripadajuća naseljena mjesta su: Otok, Ovrlje i Korita.

5. MATIČNI URED VRLIKA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Vrlika i Otišić.

a) Za matično područje Vrlika pripadajuća naseljena mjesta su: Vrlika, Ježević, Garjak, Koljane, Kosore, Maovice, Podosoje, Bravčev Dolac, Vinalić i Otišić.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED TRILJ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Trilj, Grab, Ugljane i Tijarice.

a) Za matično područje Trilj pripadajuća naseljena mjesta su: Trilj, Bisko, Čaporice, Košute, Gardun, Vedrine, Jabuka, Strmendolac, Velić, Vojnić, Vrpolje i Čačvina.

b) Za matično područje Grab pripadajuća naseljena mjesta su: Grab, Ruda, Krivodol, Vrabač, Podi i Udovičići.

c) Za matično područje Ugljane pripadajuća naseljena mjesta su: Ugljane, Budimiri, Nova Sela i Vinine.

d) Za matično područje Tijarica pripadajuća naseljena mjesta su: Tijarica, Voštane, Strizirep, Ljut, Rože i Kamensko.

7. MATIČNI URED MAKARSKA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Makarska.

a) Za matično područje Makarska pripadajuća naseljena mjesta su: Makarska, Makar-Kotišina, Veliko Brdo, Tučepi, Podgora, Drašnice, Igrane, Živogošće, Drvenik, Zaostrog, Bast, Baška Voda, Brela, Gornja Brela, Gradac, Brist i Podac.

8. MATIČNI URED VIS vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Vis i Komiža.

a) Za matično područje Vis pripadajuća naseljena mjesta su: Vis, Podstražje, Rukavac, Brgujac, Milna, Dračevo Polje, Marinje Zemlje, Žužeca, Plisko Polje i Podselje.

b) Za matično područje Komiža pripadajuća naseljena mjesta su Komiža, Biševo, Borovik, Podšpilje, Žena Glava, Sveti Andrija, Oključna, Duboka i Podhumlje.

Za rad matičnog ureda i matična područja odredit će se uredovni dani.

9. MATIČNI URED HVAR vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Hvar, Stari Grad i Vrbanj.

a) Za matično područje Hvar pripadajuća naseljena mjesta su: Hvar, Brusje, Grablje i Milna

b) Za matično područje Stari Grad pripadajuća naseljena mjesta su: Stari Grad, Selca, Rudina i Dol.

c) Za matično područje Vrbanj pripadajuće naseljeno mjesto je Vrbanj.

Za rad matičnog ureda i matična područja odredit će se uredovni dani.

10. MATIČNI URED JELSA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Jelsa, Vrboska, Zastražišće, Gdinj, Bogomolje i Sućuraj.

a) Za matično područje Jelsa pripadajuća naseljena mjesta su: Jelsa, Pitve, Vrisnik, Svirče, Zavala i Sveta Nedjelja.

b) Za matično područje Vrboska pripadajuće naseljeno mjesto je Vrboska.

c) Za matično područje Zastražišće pripadajuća naseljena mjesta su: Zastražišće i Poljica.

d) Za matično područje Gdinj pripadajuće naseljeno mjesto je Gdinj.

e) Za matično područje Bogomolje pripadajuće naseljeno mjesto je Bogomolje.

f) Za matično područje Sućuraj pripadajuće naseljeno mjesto je Sućuraj.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

11. MATIČNI URED IMOTSKI vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Imotski.

a) Za matično područje Imotski pripadajuća naseljena mjesta su: Imotski, Glavina Gornja, Vinjani Donji, Vinjani Gornji, Runovići, Zmijavci, Hršćevani, Podbablje Gornje, Podosoje, Kamenmost, Drum, Proložac Donji, Proložac Gornji, Medov Dolac, Dobrinče, Lokvičići, Dolića Draga, Krivodol, Šumet, Poljica, Grubine, Medvidovića Draga, Ivanbegovina, Rićice, Glavina Donja i Slivno.

12. MATIČNI URED ZAGVOZD vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Zagvozd.

a) Za matično područje Zagvozd pripadajuća naseljena mjesta su: Zagvozd, Biokovsko Selo, Krstatice, Rašćani Gornji i Župa.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

13. MATIČNI URED CISTA PROVO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Cista Provo.

a) Za matično područje Cista Provo pripadajuća naseljena mjesta su: Cista Provo, Aržano, Biorine, Cista Velika, Dobranje, Lovreć, Opanci, Studenci i Svib.

14. MATIČNI URED KAŠTEL SUĆURAC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Kaštel Sućurac.

a) Za matično područje Kaštel Sućurac pripadajuća naseljena mjesta su: Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac.

15. MATIČNI URED KAŠTEL NOVI vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Kaštel Novi, Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac.

a) Za matično područje Kaštel Novi pripadajuća naseljena mjesta su: Kaštel Novi, Kaštel Stari, Kaštel Štafilić, Kaštel Lukšić i Radošić.

b) Za matično područje Lećevica pripadajuća naseljena mjesta su: Lećevica, Divojevići, Dugobabe, Kladnjice, Korušca, Nisko, Radošić i Uble.

c) Za matično područje Prgomet pripadajuća naseljena mjesta su: Prgomet, Labin, Trolokve i Bogdanovići.

d) Za matično područje Primorski Dolac pripadajuća naseljena mjesta su: Primorski Dolac i Sitno.

16. MATIČNI URED SOLIN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Solin, Klis, Dugupolje, Donji Muć, Sutina, Vrba, Ogorje, Prugovo, Brštanovo i Dugobabe.

a) Za matično područje Solin pripadajuća naseljena mjesta su: Solin, Vranjic, Mravince i Kućine.

b) Za matično područje Klis pripadajuća naseljena mjesta su: Klis, Konjsko i Koprivno.

c) Za matično područje Dugopolje pripadajuća naseljena mjesta su: Dugopolje, Kotlenice i Liska.

d) Za matično područje Donji Muć pripadajuća naseljena mjesta su: Muć Donji, Muć Gornji i Postinje Gornje, Sutina, Neorić i Sutinsko Zelovo, Vrba, Bračević, Crivac, Postinje Donje i Ramljane, Ogorje Gornje, Ogorje Donje, Pribude, Radunić, Milešina Velika i Milešina Mala.

e) Za matično područje Prugovo pripadajuća naseljena mjesta su: Prugovo, Broćanac i Gizdavac.

f) Za matično područje Brštanovo pripadajuća naseljena mjesta su: Brštanovo i Nisko.

g) Za matično područje Dugobabe pripadajuća naseljena mjesta su: Dugobabe, Vučevica i Korušca.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

17. MATIČNI URED SUPETAR vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Supetar, Sutivan, Postira, Nerežišća, Milna, Bol, Pućišća, Selca i Povlja.

a) Za matično područje Supetar pripadajuća naseljena mjesta su: Supetar i Mirca.

b) Za matično područje Sutivan pripadajuće naseljeno mjesto je Sutivan.

c) Za matično područje Postira pripadajuća naseljena mjesta su: Postira, Dol, Škrip i Splitska.

d) Za matično područje Nerežišća pripadajuća naseljena mjesta su: Nerežišća i Donji Humac.

e) Za matično područje Milna pripadajuća naseljena mjesta su: Milna, Ložišća i Bobovišća.

f) Za matično područje Bol pripadajuća naseljena mjesta su: Bol i Murvica.

g) Za matično područje Pućišća pripadajuća naseljena mjesta su: Pućišća, Pražnica i Gornji Humac.

h) Za matično područje Selca pripadajuća naseljena mjesta su: Selca, Sumartin, Novo Selo i Zaseoci.

i) Za matično područje Povlja pripadajuće naseljeno mjesto je Povlja.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

18. MATIČNI URED OMIŠ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Omiš, Srijane i Šestanovac.

a) Za matično područje Omiš pripadajuća naseljena mjesta su: Omiš, Čišća-Ostrvica, Čelina-Lokva, Dubrava, Duće-Dugi Rat, Gata, Jesenice, Kostanje, Kučiće, Marušići-Mimice, Nova Sela, Pisak, Podašpilje-Svinišće, Podgrađe, Seoca, Slime, Smolonje, Zvečanje, Trnbusi i Tugare.

b) Za matično područje Srijane pripadajuća naseljena mjesta su: Srijane, Donji Dolac, Gornji Dolac i Putišići.

c) Za matično područje Šestanovac pripadajuća naseljena mjesta su: Šestanovac, Blato na Cetini, Grabovac, Katuni, Kreševo, Zadvarje i Žeževica.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

Članak 22.

Za matične urede Istarske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED PAZIN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Pazin, Motovun, Lupoglav, Cerovlje, Karojba i Tinjan.

a) Za matično područje Pazin pripadajuća naseljena mjesta su: Pazin, Batlug, Brešćić, Jarbulišće, Mrkoči, Salamunišće, Sveti Križ, Bazgalji, Balarini, Bolčići, Brtačići, Češići, Čuleti, Funčići, Lopatari, Lovrinići, Luckići, Marcani, Sveta Marija Magdalena, Štihovići, Šujevići, Tudori, Beram, Belci, Čipri, Ladavci, Kirci, Mečarići, Podberam, Šuškali, Brajkovići, Bujići, Frankovići, Rudine, Škrapi, Zovići, Bertoši, Cekovica, Fatori, Hrestenica, Klemenići, Kuhari, Maršeti, Matići, Miljavci, Sironići, Stancija Pataj, Šermani, Velanov Breg, Vranići, Butoniga, Bašići, Blekani, Cesari, Gabrijelići, Glavanovići, Šajkovići, Tončići, Turki, Gračišće, Baldeti, Breščić, Češići, Čulji, Forlani, Gojtani, Gržići, Kostrčani, Levini, Lovrenčići, Mali Škljonki, Marcani, Mraki, Relji, Stancija Martinčić, Sveti Juraj, Škvari, Šporari, Tončini, Usoje, Valeti, Veliki Škljonki, Vlahovići, Žlepčari, Grdoselo, Baničići, Belići, Čerišnjevica, Ćušići, Katun Grdoselski, Kras Grdoselski, Mišoni, Pujasi, Racanija, Šišovići, Heki, Boljki, Brešćari, Defari, Dobrili, Dvoričani, Frančini, Grubiši, Guštini, Lušetići, Munci, Ružići, Slokovići, Trošti, Žbrlini, Jakačići, Baštini, Brozani, Bertetići, Kalandrići, Kaligari, Lančišće, Mrleti, Pažanići, Pužari, Simunčići, Kašćerga, Bankovci, Bravari, Draga, Hreljki, Jelenkovići, Jukani, Koračini, Petkovići, Sankovići, Smoljani, Stancija Kašćerga, Šipraki, Ukotići, Kršikla, Brtonići, Frki, Gambari, Gržani, Kišići, Opatija, Petrovići, Lindar, Bakši, Bakšoti, Barišići, Bežići, Durari, Ivoli, Jankovići, Jerolimi, Lindarski Križ, Mačinići, Matunčići, Miličići, Zabreg, Mandalenčići, Bakši, Bregi, Brljafi, Buršići, Čubanići, Darišće, Deltini, Dermiti, Dončišće, Jadrohi, Jelčići, Katun Gračaski, Križarovica, Putinji, Raji, Milotski Breg, Hrvatini, Jašići, Barake, Brestovica, Gortanov Breg, Juraleti, Mečari, Rijavac, Rošeti, Rusijani, Stancija Rihter, Valići, Vela Vala, Žudeka, Stari Pazin, Bortuli, Ciburi, Fakini, Foškići, Jelinčići, Jureši, Kras Staropazinski, Lovrin, Mačići, Pilati, Rogovići, Sarčija, Srbljani, Stancija Godina, Stancija Mrak, Šepčići, Sveti Petar u Šumi, Banovci, Dajčići, Dolčani, Dolinci, Dragovanci, Glavica, Gljuščići, Grčeti, Grgani, Jopi, Jukini, Juršići, Kranjci, Kristani, Kočevari, Pamići, Pickini, Slavčići, Tomažini, Turčinovići, Videti, Škopljak, Bažoni, Brežani, Lovrići, Matkovići, Poldrugovci, Runki, Škrbani, Žuhčići, Trviž, Katun Trviški, Vela Traba, Cvitani, Mala Traba, Ruhci, Zabrežani, Cerovci, Drndići, Gajmovići, Kašćergani, Katun Lindarski, Maretići, Pariži, Pulići, Sergovići, Šajini, Zgrablići, Zamask, Bregi, Flegi, Križišće, Kršin, Petehi, Šimunčići, Mavrini, Frančez, Zamaski Dol, Cuf, Korona, Lužer, Pavletići, Pekasi, Petohlebi, Rumini, Tončinići, Trloni, Zarečje, Bani, Bežići, Brhaji, Dušani, Gabrijelićev Brijeg, Kažel, Kovačići, Rimanići, Slavčići, Šestani, Simičići i Zarečki Breg.

b) Za matično područje Motovun pripadajuća naseljena mjesta su: Motovun, Brkač, Bataji, Breg, Kolari, Kranceti, Krbina, Monforno, Ravan, Rudeli, Rušnjak, Sirotići, Stancija Koraca, Špini, Tomci, Kaldir, Brdari, Brtoši, Brtošići, Cvitki, Gali, Klarići, Laze, Paladini, Petretići, Prodani, Štefanićev Breg, Štefanići, Valenti, Božići, Dagoštini, Divjaki, Meloni, Murari, Nadalini, Pavati, Perčić, Režari, Roš, Sveti Bartol, Beletićev Breg, Benčići, Fijorini, Flegi, Jesika, Kal, Kaligari, Kotigi, Piški, Šćulci, Valenti, Vežnaveri i Žugani.

c) Za matično područje Lupoglav pripadajuća naseljena mjesta su: Lupoglav, Lesišćina, Bašići, Brgini, Dajčići, Filinići, Gamberi, Jadrinčići, Kosići, Luketići, Malinari, Mrzlići, Muzorini, Silonji, Sveti Stjepan, Škratlji, Španjari, Viskovići, Barbići, Kovači, Mariškići, Mikulčići, Orešje, Prčini, Ribarići, Škrlji, Vidici, Semići, Beletići, Banjuhi, Dvorani, Prusjani, Hacmani, Vranja, Baričevići, Brci, Grozići, Kikovija, Mavrovija, Rušanija, Sergovija, Stara Cesta, Boljun, Brus, Furlanići, Komarija, Rakanati, Ravno Brdo, Šupljini, Boljunsko Polje, Brnci, Fabići, Katun, Kirčija, Križmanija, Kurelovići, Mandići, Martići, Novljani, Opatija, Pikulići, Rumanija, Šestani, Brest pod Učkom, Dolenja Vas, Bafi, Ivšići, Kancijanići, Mateši, Miheljci, Molji, Pavići, Pengari, Prašići, Purini, Staraji, Suši, Šekulini, Vuki i Zajci.

d) Za matično područje Cerovlje pripadajuća naseljena mjesta su: Cerovlje, Belaj, Baresići, Fućki, Kovači, Miličići, Perasići, Šerebi, Šimuni, Špelići, Tajnari, Vela Belajska, Borut, Budaki, Bužići, Čuleti, Dausi, Grdinići, Kosovija, Lovrinčići, Moloni, Orlovići, Poli Faroš, Poljanice, Sandalji, Selo, Stipani, Ćusi, Marečići, Srpani, Šegari, Toncini, Draguć, Kovačići, Marinčići, Markulini, Zajerci, Gologorica, Baroni, Gospodi, Jakotići, Juratići, Kamenik, Posini, Piljani, Rismanica, Sidreti, Stancija Gologorica, Stepen, Štrapići, Vicini, Zovići, Gologorički Dol, Bratičići, Gržani, Kočebari, Lukačići, Radetići, Stancija, Šepčići, Želeski, Gradinje, Banovina, Dubari, Gajani, Kranjčići, Mandari, Matuljci, Muzlavci, Ragovinci, Runkovci, Grimalda, Cerje, Krušjak, Podmeja, Podmerišće, Korelići, Bijančići, Brčine, Glavini, Jakolići, Komari, Krpani, Mesarići, Ravni, Rigi, Novaki Pazinski, Bani, Brdo, Dujanići, Flegari, Jerončići, Križmani, Martinčići, Mohorići, Oravići, Perucići, Skoki, Oslići, Baštini, Bezjaki, Flegi, Šegari, Škrinjari, Tibole, Paz, Andrevići, Bregi, Čehi, Filipići, Furuli, Gržini, Ivančići, Klis, Krbavčija, Makarunska Vas, Muzari, Perčevija, Rakovik, Rudetija, Tenčići, Tupalica, Pagubice, Drenovik, Mlake, Omošćice, Orlišće, Zabrdo, Previž, Anzuri, Bubići, Čohilji, Grandići, Grešti, Juršići, Komarija, Lovrečići i Stancija Previž.

e) Za matično područje Karojba pripadajuća naseljena mjesta su: Karojba, Kamena Vas, Kvešti, Rabotani, Močibobi, Soldatići, Motovunski Novaki, Brigi, Jugovac, Klambeši, Kontići, Križmani, Lakošeljci, Margaroti, Pilati, Rupići, Rakotule, Kramari, Kuzmi, Milići, Mrtva Stanica, Močitada, Nadalini, Pahovići-Konobari, Radoslavi, Rapki, Pupičići, Špinovci, Škropeti, Fideli, Francovići, Livaki, Peckini i Žudigi.

f) Za matično područje Tinjan pripadajuća naseljena mjesta su: Tinjan, Brčići, Jurići, Pajići, Rajki, Travani, Brečevići, Banki, Grintavica, Milohanići, Jakovici, Bašići, Butori, Ćervari, Ivetići, Lovrečići, Mohori, Pilari, Rudići, Srbinjak, Stancija Piškova, Vitasi, Ježenj, Čubanj, Mali Ježenj, Veli Ježenj, Ježenj, Kringa, Brinjani, Danijeli, Faturi, Gregi, Gregorci, Hrvatini, Kucići, Pavletići, Prenci, Stancija Rajkova, Tomičini, Zavod, Muntrilj, Duhići, Jurasi, Radetići, Frankovići, Fratrije, Gospodi, Jelovci, Kmačići, Mofardini, Pinezići, Ribari, Terlevići, Zlatini, Grimani, Hlistići, Jakovci, Milinki, Milotići, Pajci, Peljaki, Picupari, Šurani, Žužići, Bratovići, Pinčani i Starići.

2. MATIČNI URED BUJE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Buje.

a) Za matično područje Buje pripadajuća naseljena mjesta su: Buje, Bracanija, Bibali, Gamboci, Jurcanija, Ljubljanija, Kontarini, Kršete, Kukov Vrh, Triban, Vinela, Krasica, Baredine, Stancija Loj, Beki, Brajki, Bucaji, Dorina, Donji Mužolini, Gornji Mužolini, Glavači Gopci, Jugovci, Kostelac, Plac, Punta, Stancija, Stancija Zubin, Vrhi, Lozari, Jurkovica, Mirna, Kaštel, Kaldanija, Bužin, Fratrija, Markovac, Mazurija, Plovanija, Simonetija, Škudelin, Vinjarija, Medigija, Montrin, Morozija, Volpija, Vrh, Juki, Brtonigla, Kršin, Fernetići, Grobice, Turini, Radini, Lukoni, Kovri, Donji Katunari, Katunari Pišine, Stancija Drušković, Škrinjari, Marinčići, Boboći, Grožnjan, Bijele Zemlje, Gardini, Jarpetar, Jermani, Lorencini, Pižoni, Rupe, Sažoni, Stancija Lakoti, Kušći, Sveti Ivan, Šegari, Bolara, Danijeliši, Deškovići, Duri, Flegi, Gorjani, Gržini, Jadrini, Koće, Mali Kalćini, Veliki Kalćini, Perini, Peroj, Pertići, Radanići, Regancini, Kuberton, Bužleti, Donja Gomila, Gornja Gomila, Gojaki, Martinčići, Altini, Bankovci, Cerje, Dubci, Franci, Glavice, Krastići, Kave, Klija, Ljubići, Piuki, Sveti Florijan, Šaini, Vrnjak, Kostanjica, Antoni, Denići, Gerica, Get, Mengoti, Ponte Porton, Vrh Radovac, Stancija Koraca, Sveti Stjepan, Završje, Antonci, Buri Buzećani, Kortina, Krti, Paoletići, Pigini, Pincini, Rucaj, Kortinari, Kaštelir, Kolari, Poropati, Ćirkoti, Štroligi, Boškari, Meštri, Mužići, Podestadići, Rovini, Varvari, Momjan, Brda, Vigini, Stanovići, Brić, Kortina, Kućibreg, Dugo Brdo, Škrlići, Marušići, Črnci, Šajni, Lalovići, Paliski, Tarkusi, Merišće, Dramac, Mali Breg, Rožmanija, Veli Breg, Benecani, Bošketo, Brešani, Kanedolo, Kluni, Kortivi, Kremenje, Krug, Matići, Mikorići, Most, Smilovići, Stancijeta, Sveti Mavar, Škarjevac, Oskoruš, Oprtalj, Lozarija, Sveta Elena, Armanija, Vižintini Vrhi, Talari, Vranci, Kaligarići, Gržići, Baštići, Šegari, Oršići, Sveti Ivan, Sveta Lucija, Disioti, Kavi, Frančići, Orlići, Krastići, Laganiši, Šegalini, Jadroni, Krti, Paoletići, Potoki, Pincini, Jakusi, Markovići, Škofi, Šorgi, Končari, Mohorići, Strahi, Ćepić, Novaki, Grguri, Prišći, Šterna, Čački, Meteži, Sveti Valentin, Rakari, Zrenj, Medici, Stanići, Pici, Rumeni, Mataheji, Vižintini, Šauleti, Kluni, Benčići, Orijak, Klarići, Poli, Boškari, Čabarnica, Žnjidarići, Donje Baredine, Kazete, Križine, Kakovići, Šćavonija, Gadari, Vižinada, Paldigija, Todeški, Malotija, Bekari, Vrh Činić, Krč, Baracija, Stancija Zrinjski, Jurini, Šibenija, Sorbar, Bazuja, Škrlini, Dragoćevac, Stražice, Soline, Vale, Gambocija, Grmunija, Stancija Petrinja, Specijarija, Škrile, Veli Mlun, Mlini, Valentići, Vrh Marzari, Stancija Koči, Vižintini Završki, Zabrda, Zubini, Stancija Torčelo, Raskršće, Šaltarija, Stancija Božić, Hitrici, Stanica, Trampuši, Toškani, Sveti Duh, Vrh Roman, Vrh Kostanjice, Peterlin, Stancijeta, Valenti, Viđini, Barići, Dobrilovići, Sveti Jure, Ražmani, Kornarija, Montižel, Mandrije, Mlin, Stancija Silić, Dionizi, Peršići, Bonaci, Karšeti, Kolovoz, Cekini Čulihi, Makovci, Butori, Jugovci, Štrcaj, Filarija, Pašudija, Rušeti, Brajki, Fratri, Ociakari.

3. MATIČNI URED UMAG vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Umag.

a) Za matično područje Umag pripadajuća naseljena mjesta su: Umag, Babići, Ravna Dolina, Seget, Karpijan, Srbarica, Stanica, Cupilija, Mazurija, Klija, Kaldanija, Molin, Kaza Nova, Špina, Sveti Pelegrin, Sterpin, Bašanija, Pineta, Svijetionik, Kmeti, Boško, Lokvini, Oblog, Šaini, Sveta Marija na Krasu, Markocija, Bušćina, Farnažine, Kapitanija, Kolombanija, Koršija, Kočevarija, Škarlanija, Tavijanija, Murine, Fratrici, Galići, Kagarot, Adanija, Kolombera, Monterol Rotarija, Šćavonija, Tigor, Turkija, Vrh Benolići, Ungarija, Caknicija, Petrovija, Brig, Finida, Jeci, Đuba, Makale, Rožac, Specola, Merlada, Monte, Špinel, Vilanija, Sveti Nikola, Sveti Vid, Buroli, Lovrečica, Babići Donji, Barići, Biribaci, Zakinji, Dolinci, Gornji Babići, Kanal, Koreniki, Kubertoni, Škavnice, Škrinjari, Šverki, Karigador, Križine, Sveti Ivan, Materada, Čepljani, Boškarija, Grm, Juricani, Babica, Donji Picudo, Frleti, Gradin, Kranceti, Momikija, Sošići, Zvegar, Alesi, Zeleni Vrh, Piceti, Kovilje, Martinčići, Matelići, Vardica, Goli Vrh, Gornji Picudo, Grota, Savudrija, Alberi, Borozija, Crveni Vrh, Juricanija, Stella Maris, Frančeskija, Kortina, Korona, Medigija, Siparina, Štrika, Valfontane, Velika Stancija, Vila Stancija Ambrozi, Stancija Lakoti, Kušći, Sveti Petar, Volparija, Valica, Barboj, Brutija, Crni Grad, Grupija, Kanegra, Katoro, Salvela, Soši, Zambratija, Monteneto, Romanija, Sipar, Fatrica, Stancija Ambrozi i Vila Cijani.

4. MATIČNI URED NOVIGRAD vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Novigrad.

a) Za matično područje Novigrad pripadajuća naseljena mjesta su: Novigrad, Karpinjan, Bužinija, Fakinija, Vinjeri, Puljere, Paslija, Praščerija, Kršin, Sveti Servul, Stancija Vinjeri, Cesta Kontesa, Stancijeta, Velika Stancija, Stancija Rosello, Mirna, Antenal, Dajla, Fermići, Karigador, Stancija Bružada, Paolija, Šaini, Zidine, Sveti Benedikt, Punta, Stancija Fava, Salvela, Kras, Monterol, Fiorini, Vitorija, Tigori, Štroligarija, Balbije, Nova Vas, Čendaki, Gornji Serbani, Medelini, Pavići, Donji Serbani, Dubac, Špinotija, Paklena Dolina, Valica, Kastanija, Šaini kod Novigrada, Vergal, Tere, Sveti Vidal, Vila Adorna, Celega i Roželija.

5. MATIČNI URED BUZET vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Buzet, Lanišće, Roč i Livade.

a) Za matično područje Buzet pripadajuća naseljena mjesta su: Buzet, Mali Mlun, Veli Mlun, Pruhari, Mala Huba, Šakori, Mandalenići, Srnegla, Huleti, Sv. Ivan, Cunj, Selca, Brežac, Pod Baštion, Korta, Pintori, Praščari, Sv. Ivan Dol, Strana, Brgad, Mavrići, Podbreg, Sv. Martin, Krbavčići, Rumeni, Počekaji, Finderli, Majcani, Stupari, Mandaši, Kružići, Svi Sveti, Juričići, Rošovo, Komunšćica, Most, Brtonjica, Maruškići, Lokarija, Jagodići, Marinci, Vidaci, Pengari, Peničići, Kozari, Kegji, Podkuk, Mikolići, Prodani, Korta, Sveti Donat, Čela, Jurcanija, Bržendi, Brnkali, Podrebar, Dobrovica, Potohlebi, Štrped, Baredine, Mišini, Abrami, Črnica, Požane, Postaje, Kajini, Perci, Šantići, Podrečak, Salež, Banici, Seljaci, Jurati, Hrib, Škuljari, Mažinjica, Sveti Duh, Črnci, Jermaniši, Žonti, Trkusi, Opatija, Rušnjak, Ugrini, Confi, Jakci, Konti, Goričica, Mlini, Račice, Juradi, Čabranija, Čuhrija, Donji Kontići, Gornji Kontići, Kosoriga, Martinci, Bakar, Racari, Dobrovice, Račički Brijeg, Rimnjak, Zabrda, Krušvari, Pašutići, Kortina, Urihi, Jezer, Sovinjak, Sušanj, Klarići, Dršćari, Valice, Valari, S. Kirin, Pračana, Beneži, Pigini, Brnozi, Majeri, Lokvica, Sirotići, Tuki, Sovinjska Brda, Drobežija, Krtov Breg, Majeri, Sovinjsko Polje, Cunjci, Srgobani, Sovinjak, Jermanija, Vrh, Barušići, Gregorići, Luskići, Klarići, Šimići, Dobrova, Dol, Marčenegla, Sladetija, Marčeneško Polje, Medveje, Negnar, Kjeka, Paladini, Senj, Matiško, Ščulci i Glavići.

b) Za matično područje Lanišće pripadajuća naseljena mjesta su: Lanišće, Dane, Brest, Brgudac, Podgaće, Prapoće, Račja, Vas, Rašpor, Trstenik, Vodice, Jelovice, Kropinjak, Črnehi, Brljavci, Slum i Klenovšćak.

c) Za matično područje Roč pripadajuća naseljena mjesta su: Roč, Ročko Polje, Premci, Pahari, Bršćak, Draga, Žulići, Pavletići, Stanica Roč, Hlaji Jakumasi, Sušići, Puški, Blatna Vas, Brul, Kuhari, Čiritež, Ilići, Forčići, Birićija, Latini, Gornja Nugla, Donja Nugla, Mištrići, Nemarniki, Kompanj, Klamčić, Klobasi, Kosići, Krulčići, Pernići, Špilići, Krkuž, Grondari, Hrbatija, Rim, Grgurinčići, Brižac, Malinci, Mučan, Benčići, Bernobići, Grabri, Kortina, Podpećina, Zubalići, Duričići, Iveči, Erkovčići, Boraj, Stancija, Škrinjari, Kras, Črnehi Hum, Michi, Kotle, St. Hum Kuhari, Bartuli i Marčibreg.

d) Za matično područje Livade pripadajuća naseljena mjesta su: Livade, Bazjaki, Fakini, Mavretići, Šalići, Zbini, Pirelići, Foškići, Ivkovići, Lubjani, Štelki, Kortina, Benčani, Beninčići, Maršići, Škeri, Štelki, Golubići, Antonci, Cotići, Pašini, Respili, Šabani, Gradinje, Sv. Stjepan, Šegalini, Mikolotići, Škavaci, Ipši, Tašići, Krajići, Balini, Pavletići, Bartolići, Černekov Brijeg, Sv. Silvestar, Šimeći, Švikarija, Valice, Žugani, Krti, Dršćari, Klarići, Sovinšćina, Sušani, Puhi, Pigini i Pišmenjak.

6. MATIČNI URED LABIN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Labin.

a) Za matično područje Labin pripadajuća naseljena mjesta su: Labin, Kature, Brdo, Čekadi, Montozi, Podvinje, Principi, Škrilice, Smolići, Marcilnica, Bartići, Junac, Kandelevo, Kopač, Breg Šikuli, Ivanovci, Brgod, Kumini, Lončari, Macarini, Mikulezići, Stanje, Špari, Vlaška, Duga Luka, Gondolići, Gal, Pomužnjak, Tancabel, Gora Glušići, Dropini, Golač, Katići, Markoni, Mikaljini, Prodol, Kapelica, Blato, Duh, Kranjci, Majel, Žugaj, Marciljani, Bečići, Blaškovići, Bobkova Dubrova, Faraguni, Markolini, Tomažići, Polje, Reburići, Rovinjezi, Presika, Maur, Vlastelini, Sveta Marina, Prkusnica, Bastijan, Rogočana, Salakovci, Trget, Baršica, Kapelica, Trgetari, Burijaki, Ivanušići, Peršići, Škarpoci, Županeti, Sveti Bartul, Vinež, Golčić Breg, Viškovići, Brovinje, Crni, Kršćin, Sveti Lovreć Labinski, Letiši, Tunarica, Drenje, Katarovo, Šimunići, Zrnjana, Koromačno, Crni rt. Ravni, Skitača, Cerovica, Stanišovi, Knapići, Španjoli, Vlakovo, Škvaranska, Viškovići, Barbići, Frančići, Kunj, Letajac, Mali Golji, Mali Turini, Marići, Markoci, Cere, Beučići, Škarpoci, Sv. Martin, Mala Čamparovica, Vela Čamparovica, Paradiž, Ružići, Farkalonci, Rašani, Snašići, Topid, Knapići, Zartinj, Veli Golji, Veli Turini, Tomovi, Zupanići, Maretići, Matijuci, Žnjidari, Eržišće, Jurazini, Krajdrage, Nedešćina, Beneci, Klapčići, Santalezi, Brnjci, Lukići, Stepančići, Tomažići, Stepčići, Strmac, Barčica, Dubrova, Poldrugovci, Vrećari, Gorica, Krapan, Most Raša, Štalije, Valeta, Raša, Kokoti, Klavar, Rabac, Remac, Ripenda-Kosi, Knapići, Mali Kosi, Škrinjari, Veli Kosi, Ripenda Kras, Bembići, Boljevići, Kalusovo, Maconji, Mikoti, Murati, Vicani, Ripenda-Verbanci, Breg, Knapići, Ladin, Smokovica, Veselici, Šumber, Balarini, Blaškovići, Branjevac, Falori, Fućki, Golomničari, Grašići, Katun, Noškovići, Radovići, Stancija, Šćedin i Vrt.

7. MATIČNI URED PODPIĆAN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Podpićan.

a) Za matično područje Podpićan pripadajuća naseljena mjesta su: Podpićan, Lanišće, Antunci, Baraki, Ilija, Liverići, Maslovići, Rumanci, Skrobinci, Tomažini, Tomelinci, Polje Čepić, Brnići, Fonovići, Kloštar, Pilari, Žulići, Purići, Purgarija-Čepić, Filipaši, Zatka-Čepić, Cunjani, Jančari, Kankaraš, Paronići, Šegavci, Montovani, Čopi, Gusteria, Kunici, Marfani, Maršani, Milanovići, Petrinčići, Rebani, Zatkari, Orič, Jurani, Lanči, Medenišće, Piletići, Stari Grad, Sveta Katarina, Andretići, Belušići, Benazići, Benići, Bolobani, Debeli Bajci, Ilići, Ivšići, Jakovici, Marinjaši, Obrš, Šimunic, Toničevci, Tučići, Žudigi, Blaškovići, Brenkovići, Frankoli, Jakovčići, Kostadini, Miščići, Paliski, Boljevići, Kožljanići, Vlašići, Čambarelići, Carići, Markoni, Kršan, Baći, Juršići, Stare Staze, Lazišće, Sinkovići, Šestani, Veljaki, Baraki-Polje, Sošići, Jakomići, Bafi, Bilići, Blaškovići, Braušić, Donji Kralji, Floričići, Gornji Kralji, Lazišće, Lukačići, Opatići, Slavići, Šestani, Švići, Kukurini, Bajci, Barišići, Čehi, Marišće, Perinići, Šilci, Vodogradnja, Pićan, Lukeži, Medigi, Papići, Pedrovica, Rimanići, Tominčići, Zajci, Benkovići, Brižac, Bugarini, Cinzebi, Hajnozići, Ivšišće, Klesari, Mašinarija, Most, Oršanići, Roviži, Runki, Svetinčići, Žiganti, Kožljak, Gorinci, Gradina, Katun, Škalameri, Zagrad, Žuknica, Plomin, Plomin Luka, Ivanići, Malini, Vozilići, Stabljevac, Zagorje, Donadići, Paroni, Jasenovik, Picići, Polje, Salamuni, Škavreti, Škrlji, Kostrčani, Brdo, Brig, Dolišćina, Draga, Miheli, Trkovci, Letaj, Kontuši, Lencovija, Mavrovići, Pulići, Travalji, Vala, Nova Vas, Bašići, Matiši, Sušnjevica, Baketi, Bakotići, Zankovci, Dražine, Škabići, Grobnik, Krnelići, Morovići, Žmarelj, Krbune, Bajci, Beloglavski Breg, Blažići, Kaligari, Komarišće, Listići, Pećarići, Puhari, Runki, Stojšići, Šilići, Vlašići, Tupljak, Babići, Fonovci, Gopci, Kalčići, Karlići, Kristofići, Mandići, Pavičevci, Smilovići, Tončetići i Vrtlić.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

8. MATIČNI URED POREČ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Poreč, Višnjan, Vižinada, Kaštelir, Tar, Vrsar i Sveti Lovreč.

a) Za matično područje Poreč pripadajuća naseljena mjesta su: Poreč, Veli Maj, Mali Maj, St. Benuška, Gulići, Vranići, Ćervar, Porat, Saladinka, Sveta Ana, St. Vodopija, Molindrio, St. Volpi, St. Padovan, Vrvari, Musalež, Valkarin, Fuškulin, Jasenovica, Litari, Dračevac, Starići, Muntižana, Ćuši, Mugeba, St. Bečić, Žbandaj, Radmani, Kirmenjak, Ladrovići, Micetići, Ružići, Jehnići, St. Kaligari, Filipini, Buići, Kadumi, Radoši, Mihelići, Nova Vas, Mihatovići, Blagdanići, Magrini, Brčići, Dekovići, Kukci, Stranići, Cancini, Kosinožići, St. Portun, Bašarinka, Veleniki, Antonci i Vržnaveri.

b) Za matično područje Višnjan pripadajuća naseljena mjesta su: Višnjan, Strpačići, Barat, Babudri, Bokići, Benčani, Butori, Štuti, Tićan, Srebrnići, Deklevi, Koćići, Bucalovići, Farini, Radoši, Kolombera, Milanezi, Ligovići, Bačva, Košutići, Ženodraga, Rafaeli, Pršurići, Žikovići, Prkovići, Markovac, Broskvari, Baškoti, Korlevići, Vranići, Barići, Vejaki, Prašćari, Diklići, Cerion, Perhati, Cvitani, Zoričići, Radovani, Gambetići, Fabci, Vrhjani, Majkusi, Tripari, Sveti Ivan, Sinožići, Rapavel, Smolići, Mališi, Anžići, Kurjavići i Žužići.

c) Za matično područje Vižinada pripadajuća naseljena mjesta su: Vižinada, Žudetići, Vrbani, Crklada, Bajkini, Šurani, Nardući, Vranje Selo, Markovići, Ćuki, Vrh Lašići, Ohnići, Baldaši, Bukori, Oršići, Vranići, Danci, Lašići, Ferenci, Staniši, Filipi, Grubici, Čandeti, Sveta Ana, St. Ferenci, Mekiši, Sveti Vital Brig, Velići, Kruštari i Jadruhi.

d) Za matično područje Kaštelir pripadajuća naseljena mjesta su: Kaštelir, Babići, Tadini, Krančići, Mekiši, Cerjani, Valentići, Brnobići, Rojci, Roškići, Kovači, Deklići, Labinci, Dvori i Montikal.

e) Za matično područje Tar pripadajuća naseljena mjesta su: Tar, Frata, St. Valeta, St. Blek, Tarska Vala, St. Špin, Rogovići, Kornarija, Perci, Rošini, Barbići, Gedići, St. Vergotin, Vabriga, Rt. Zub i Valeta.

f) Za matično područje Vrsar pripadajuća naseljena mjesta su: Vrsar, Gradina, Marasi, Begi, Kloštar, Kontešići, Bralići, Delići, Flengi i Funtana.

g) Za matično područje Sveti Lovreč pripadajuća naseljena mjesta su: Lovreč, Pajari, Jurcani, Ćehići, Šeraje, Šušnjići, Medvidići, Rajki, Perini, Heraki, Krunčići, Medaki, Stranići, Kršuli, Frnjolići, Kapovići, Jakići Donji, Lim, Selina, Knapići, Zgrabljići, Vošteni, Orbani, Radići, Jakići Gornji, Ivići, Lakovići, Baderna, Rupeni, Jurići, Rakovci, Štifanići, Kuneli, Banki, Morgantići, Bratovići, Katun, Bonaci i Matulini.

9. MATIČNI URED PULA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Pula, Sveti Vinčent, Barban i Krnica.

a) Za matično područje Pula pripadajuća naseljena mjesta su: Pula, Galižana, Kavran, Ližnjan, Loborika, Marčana, Medulin, Muntić, Pomer, Premantura, Šišan, Štinjan, Valtura, Adreški, Marleza, Radeki-Polje, Stancija Grado, Lodeš, Peličeti, Petriš, Vaserman, Belasovi Dvori, Drakarovi, Dražini, Galantovi, Kabolini, Kapovi, Kavrančevi, Križančevi, Ljubićevi, Mitrovi, Pločevi, Santini, Tronovi, Vidasovi, Petekova, Karboneća, Stancija Ševe, Banjole, Vinkuran, Šikići-Škatari, Gabrovići, Valdebek, Vintijan, Stancija Kaić, Sladonja, Ušićevi Dvori, Valtursko Polje.

b) Za matično područje Svetvinčenat pripadajuća naseljena mjesta su: Svetvinčenat, Šikuti, Brhanići, Bokordići, Peresiji, Pajkovići, Pusti, Pustijanci, Foli, Bričanci, Ferlini, Bibići, Kersani, Žlapani, Smoljanci, Salambati, Rapanji, Krančići, Vidulini, Krase, Štokovci, Bijažići, Pekici, Režanci, Boškari, Čubrunići.

c) Za matično područje Barban pripadajuća naseljena mjesta su: Barban, Hrboki, St. Palion, Jurićevkal, Koromani, Camlići, Melnica, Frkeči, Grabri, Kvarantija, Špadići, Prhati, Barani, Bateli, Gubavica, Prnjani, Špadi, Puntera, Rebići, Beloči, Dobrani, Plehuti, Vadreš, Filini, Mavrići, Regulići, Sankovići, Šugari, Draguzeti, Bilići, Grandići, Fumeti, Pavlići, Kožljani, Celići, Orihi, Petehi, Poljaki, Rajki, Rojnići, Trošti, Valići, Želiski, Bateli, Goleševo, Ivanošići, Majčići, Bašići, Cvitići, Gorica, Grgeci, Dolica, Medančići, Raponji, Risi, Varož, Belavići, Jukići, Bratulići, Hrelići, Biletići, Kujići, Borinići, Goćan, Prnjana, Sutivanac, Manjadvorci, Matulji, Kanceliri.

d) Za matično područje Krnica pripadajuća naseljena mjesta su: Krnica, Cokuni, Cveki, St. Komparička, Luka Krnica, Mali Vareški, Jovići, Mutvoran, Pavićinj, Peruški, Išići, Marusi, St. Elija, Prodol, St. Brečevac, Stara Stancija, Škabići, Šegotići, Veliki Vareški, Rakalj, Stancija Škabić, Stancija Grgošani.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

10. MATIČNI URED VODNJAN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Vodnjan i Fažana.

a) Za matično područje Vodnjan pripadajuća naseljena mjesta su: Vodnjan, Gajana, Baretini, Batvaći, Tršićani, Gajana Cesta, Golubovo, Krnjaloža, Mednjan, Negrin, Turnina, Barbariga, Betiga, Mandriol, Murage, St. Falaš, Guran, Kacana, Majmajola, Salvela, Sv. Cecilija, St. Celija, Jurišići, Butkovići, Dokići, Klarići, Mandelići, Mićini, Muškovići, Orlići, Pačići, Paradiž, Cukrići, Cirka, Stancija, Grgur, Sv. Kirin, Bankovići, Bršćići, Bonašini, Gilešići, Ivšići, Cetinići, Kužinići, Matelići, St. Negrićani, Filipana, Balići, Dvori, Orbanići, Boduleri, Kuftići, Livovići, Inezići, Šarići, Krvavići, Marovići, Šajni, Bićići, Glavani, Bulići, Računići, Škitaća, Trlji i Škicini.

b) Za matično područje Fažana pripadajuća naseljena mjesta su: Fažana, Peroj, Brijuni, Stancija Barbo, Šurida, Valbandon, Nagrin, Batiga, Mandriol, Golubovo, Murage, Batvači, Mednjan, Gaza, Mali Brijuni, Toronda, Sveti Jerolim.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

11. MATIČNI URED ROVINJ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Rovinj, Kanfanar, Bale i Žminj.

a) Za matično područje Rovinj pripadajuće naseljeno mjesto je Rovinj i Rovinjsko Selo.

b) Za matično područje Kanfanar pripadajuća naseljena mjesta su: Kanfanar, Burići, Barat, Červari, Dubravci, Draguzeti, Jural, Kurili, Korenići, Ladići, Marići, Maružini, Mrgani, Okreti, Pilkovići, Bubani, Brajkovići, dio Limskog kanala, Matohanci, Putini, Šorići i Žuntići.

c) Za matično područje Bale pripadajuća naseljena mjesta su: Bale, Čubani, Golaš, Krmed, Pižanovac, Stancija Bembo, Črni Bjek, Stancija Valencan i Stancija Menegeti.

d) Za matično područje Žminj pripadajuća naseljena mjesta su: Žminj, Andrijaši, Antončići, Balići, Badnjevari, Barišini, Baštijanići, Blagari, Blažunčići, Benčići, Bošci, Brkići, Črnji, Čubani, Debeljuhi, Dohrani, Damijanići, Donci, Dončići, Feštini, Folići, Fradelani, Gajmani, Galanti, Guzini, Gradišće, Grizili, Gržini, Haluzi na Ceru, Haluzi, Humnjani, Hreljini, Hrelji, Hrusteti, Jurići, Jurkoti, Jušani, Laginji, Leprinčani, Lucijani, Kablari, Kadrijol, Kmeti, Kinkeli, Kosići, Kuhari, Klimni, Kranjčići, Kresini, Krničari, Krničari Donji, Križanci, Križmani, Krajcar Brijeg, Karlovići, Karnevali, Kršanci, Krculi, Kapeti, Matijaši, Mačini, Maksi, Marinčevina, Maraškini, Matkići, Mengići, Milanezi, Modrušani, Matiki, Mužini, Orbanići, Orbanići Donji, Otočani, Paladnjaki, Pamići, Petrići, Petecoli, Pifari, Petešljari, Petešići, Pohmani, Potreti, Pucići, Pucići Donji, Prkačini, Sandari, Slivari, Stancija Batišta, Stancija Brnelić, Stancija Reti, Stancija Kajić, Stancija Napulion, Stancija Šeger, Stancija Žufić, Stancija Sv. Foška, Stancija Rovis, Šivati, Šoštari, Škopljani, Švogari, Rojnići, Roži, Rudani, Tankovići Gornji, Tankovići Donji, Tomišići, Tončaki, Tudari, Vadediji, Vidulini, Vlašići, Zahariji, Zamudići, Zeci, Žagrići, Žaori i Žgombini.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

Članak 23.

Za matične urede Dubrovačko-neretvanske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED DUBROVNIK vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Dubrovnik, Župa Dubrovačka i Orašac.

a) Za matično područje Dubrovnik pripadajuća naseljena mjesta su: Dubrovnik, Koločep, Lopud, Osojnik, Šumet, Knežica, Komolac, Rožat, Čajkovići, Prijevor, Čajkovica, Podbrežje, Petrovo Selo, Mokošica, Gornje Obuljeno, Donje Obuljeno, Nova Mokošica, Sustjepan i Bosanka.

b) Za matično područje Župa Dubrovačka pripadajuća naseljena mjesta su: Brašina, Brgat Donji, Brgat Gornji, Buići, Čelopeci, Čibača, Grbavac, Makoše, Martinovići, Petrača, Plat, Soline, Zavrelje, Mlini, Srebreno i Kupari.

c) Za matično područje Orašac pripadajuća naseljena mjesta su: Orašac, Brsečine, Kliševo, Dubravica, Gromača, Ljubač, Mravinjac, Trsteno, Zaton i Mrčevo.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

2. MATIČNI URED OREBIĆ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Orebić, Ston, Trpanj, Kuna i Janjina.

a) Za matično područje Orebić pripadajuća naseljena mjesta su: Orebić, Kučište, Viganj, Lovište, Nakovanj, Stankovići i Podgorje.

b) Za matično područje Ston pripadajuća naseljena mjesta su: Ston, Mali Ston, Doli, Broce, Česvinica, Hodilje, Luka, Duba Stonska, Zaton Doli, Boljenovići, Sparagovići, Zabrđe, Dančanje i Metohija.

c) Za matično područje Trpanj pripadajuća naseljena mjesta su: Trpanj, Donja Vrućica, Gornja Vrućica i Duba Pelješka.

d) Za matično područje Kuna pripadajuća naseljena mjesta su: Kuna Pelješka, Potomje, Pijavičino, Podobuče, Oskorušno i Donja Banda.

e) Za matično područje Janjina pripadajuća naseljena mjesta su: Janjina, Brijesta, Dubrava, Drače, Osobjava, Popova Luka, Putnikovići, Tomislavovac, Trstenik, Žuljana i Sreser.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

3. MATIČNI URED SLANO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Slano, Ošlje, Šipan i Mljet.

a) Za matično područje Slano pripadajuća naseljena mjesta su: Slano, Banići, Ćepikuće, Majkovi, Lisac, Podimoč, Mravinca, Podgora, Trnova, Trnovica i Točionik.

b) Za matično područje Ošlje pripadajuća naseljena mjesta su: Ošlje, Visočani, Smokovljani, Stupa, Topolo, Štedrica i Imotica.

c) Za matično područje Šipan pripadajuća naseljena mjesta su Šipanska Luka i Suđurađ.

d) Za matično područje Mljet pripadajuća naseljena mjesta su: Babino Polje, Korita, Maranovići, Prožura, Blato, Goveđari, Babine Kuće, Njivice, Okuklje, Pomena, Polače, Pristanište, Prožurska Luka, Ropa, Saplunara, Sobra i Soline.

Za rad matičnog ureda i udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

4. MATIČNI URED CAVTAT vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Cavtat i Gruda.

a) Za matično područje Cavtat pripadajuća naseljena mjesta su: Cavtat, Brotnice, Čilipi, Drvenik, Duba Konavoska, Gabrili, Jasenica, Komaji, Kuna Konavoska, Mihanići, Močići, Zvekovica, Pridvorje, Stravča, Šilješci i Uskoplje.

b) Za matično područje Gruda pripadajuća naseljena mjesta su: Gruda, Vitaljina, Đurinići, Mikulići, Pločice, Poljice, Radovčići, Popovići, Palje Brdo, Zastolje, Vodovađa, Dubravka, Dunave, Molunat, Ljuta i Lovorno.

Za matično područje Gruda odredit će se uredovni dani.

5. MATIČNI URED KORČULA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Korčula.

a) Za matično područje Korčula pripadajuća naseljena mjesta su: Korčula, Lumbarda, Žrnovo, Pupnat i Račišće.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED VELA LUKA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Vela Luka, Blato i Smokvica.

a) Za matično područje Vela Luka pripadajuća naseljena mjesta su Vela Luka i Potirna.

b) Za matično područje Blato pripadajuće naseljeno mjesto je Blato.

c) Za matično područje Smokvica pripadajuća naseljena mjesta su Smokvica i Čara.

Za udaljena matična područja odredit će se uredovni dani.

7. MATIČNI URED LASTOVO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Lastovo.

a) Za matično područje Lastovo pripadajuća naseljena mjesta su: Lastovo, Ubli, Pasadur, Zaklopatica, Skrivena Luka, Glavat i Sušac.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

8. MATIČNI URED METKOVIĆ vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Metković.

a) Za matično područje Metković pripadajuća naseljena mjesta su: Metković, Vid, Desne, Mali Prolog, Bijeli Vir, Vidonje, Dubravica, Glušci, Prud, Krvavac, Kula Norinska, Momići, Podrujnica, Borovci, Dobranje, Badžula, Mlinište, Mislina, Otrić Seoci, Kobiljača, Dubrave, Pozla Gora, Brečići, Šubir Škola i Nova Sela.

9. MATIČNI URED OPUZEN vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Opuzen.

a) Za matično područje Opuzen pripadajuća naseljena mjesta su: Opuzen, Buk Vlaka, Vlaka, Blace, Duboka, Klek, Komarna, Lovorje, Mihalj, Otok-Duba, Podgradina, Raba, Trn, Tuštevac i Slivno Ravno.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

10. MATIČNI URED PLOČE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Ploče i Komin.

a) Za matično područje Ploče pripadajuća naseljena mjesta su: Ploče, Baćina, Rogotin, Plina, Staševica, Štarić Struga i Banja.

b) Za matično područje Komin pripadajuće naseljeno mjesto je Komin.

Članak 24.

Za matične urede Međimurske županije određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim mjestima:

1. MATIČNI URED ČAKOVEC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Čakovec, Novo Selo na Dravi i Sveti Juraj na Bregu.

a) Za matično područje Čakovec pripadajuća naseljena mjesta su: Čakovec, Ivanovec, Krištanovec, Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo Rok, Pribislavec, Savska Ves, Strahoninec, Šenkovec i Sljemenice.

b) Za matično područje Novo Selo na Dravi pripadajuća naseljena mjesta su: Novo Selo na Dravi, Kuršanec, Šandorovec i Totovec.

c) Za matično područje Sveti Juraj na Bregu pripadajuća naseljena mjesta su: Lopatinec, Mali Mihaljevec, Pleškovec, Vučetinec, Dragoslavec, Frkanovec, Okrugli Vrh, Brezje, Knezovec i Zasadbreg.

2. MATIČNI URED DEKANOVEC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Dekanovec, Domašinec, Podturen i Belica.

a) Za matično područje Dekanovec pripadajuća naseljena mjesta su: Dekanovec, Gardinovec i Novakovec.

b) Za matično područje Domašinec pripadajuća naseljena mjesta su: Domašinec i Turčišće.

c) Za matično područje Podturen pripadajuća naseljena mjesta su: Podturen, Sivica i Celine.

d) Za matično područje Belica pripadajuće naseljeno mjesto je Belica.

3. MATIČNI URED PRELOG vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Prelog, Draškovec, Donji Kraljevec, Sveti Juraj u Trnju, Hodošan i Goričan.

a) Za matično područje Prelog pripadajuća naseljena mjesta su: Prelog, Cirkovljan, Čehovec, Oporovec i Otok.

b) Za matično područje Draškovec pripadajuća naseljena mjesta su: Draškovec, Čukovec i Hemuševec.

c) Za matično područje Donji Kraljevec pripadajuće naseljeno mjesto je Donji Kraljevec.

d) Za matično područje Sveti Juraj u Trnju pripadajuća naseljena mjesta su: Sveti Juraj u Trnju, Donji Pustakovec i Palinovec.

e) Za matično područje Hodošan pripadajuća naseljena mjesta su: Hodošan i Donji Hraščan.

f) Za matično područje Goričan pripadajuće naseljeno mjesto je Goričan.

4. MATIČNI URED KOTORIBA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Kotoriba, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Sveta Marija.

a) Za matično područje Kotoriba pripadajuće naseljeno mjesto je Kotoriba.

b) Za matično područje Donji Vidovec pripadajuće naseljeno mjesto je Donji Vidovec.

c) Za matično područje Donja Dubrava pripadajuće naseljeno mjesto je Donja Dubrava.

d) Za matično područje Sveta Marija pripadajuća naseljena mjesta su: Sveta Marija i Donjih Mihaljevac.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

5. MATIČNI URED MALA SUBOTICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Mala Subotica i Orehovica.

a) Za matično područje Mala Subotica pripadajuća naseljena mjesta su: Mala Subotica, Držimurec, Palovec, Sveti Križ, Strelec i Štefanec.

b) Za matično područje Orehovica pripadajuća naseljena mjesta su: Orehovica, Podbrest i Vularija.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

6. MATIČNI URED MURSKO SREDIŠĆE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Mursko Središće, Vratišinec, Selnica i Sveti Martin na Muri.

a) Za matično područje Mursko Središće pripadajuća naseljena mjesta su: Mursko Središće i Štrukovec.

b) Za matično područje Vratišinec pripadajuća naseljena mjesta su: Vratišinec, Ferketinec, Gornji Kraljevec, Križovec, Peklenica, Miklovec i Žiškovec.

c) Za matično područje Selnica pripadajuća naseljena mjesta su: Selnica, Zebanec Gornji, Zebanec Donji, Zebanec Selo, Donji Koncovčak, Zaveščak, Bukovec, Plešivica, Merhatovec i Praporčan.

d) Za matično područje Sveti Martin na Muri pripadajuća naseljena mjesta su: Sveti Martin na Muri, Gradiščak, Hlapičina, Lapšina, Grkaveščak, Gornji Koncovščak, Žabnik, Vrhovljan, Kapelšćak, Brezovec, Jurovec, Čestijanec i Marof.

7. MATIČNI URED NEDELIŠĆE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Nedelišće i Macinec.

a) Za matično područje Nedelišće pripadajuća naseljena mjesta su: Nedelišće, Dunjkovec, Pušćine, Slakovec, Pretetinec i Gornji Kuršanec.

b) Za matično područje Macinec pripadajuća naseljena mjesta su: Macinec, Trnovec, Gornji Hrašćan i Črečan.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

8. MATIČNI URED ŠTRIGOVA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Štrigova i Gornji Mihaljevec.

a) Za matično područje Štrigova pripadajuća naseljena mjesta su: Štrigova, Banfi, Grabovnik, Jurovčak, Robađe, Sveti Urban, Leskovec, Prekopa, Jalševec, Stanetinec i Železna Gora.

b) Za matično područje Gornji Mihaljevec pripadajuća naseljena mjesta su: Gornji Mihaljevec, Gornja Dubrava, Preseka, Prhovec, Vugrišinec, Badličan, Martinuševec, Tupkovec, Bogdanovec, Dragoslavec Selo, Dragoslavec Breg i Vukanovec.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

Članak 26.

Za matične urede Grada Zagreba određuju se sljedeća matična područja s pripadajućim naseljenim mjestima:

1. MATIČNI URED CENTAR vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Centar.

a) Za matično područje Centar pripadajuće naseljeno mjesto je Zagreb-Centar.

2. MATIČNI URED ČRNOMEREC vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Črnomerec.

a) Za matično područje Črnomerec pripadajuće naseljeno mjesto je Zagreb-Črnomerec.

3. MATIČNI URED DUBRAVA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Dubrava.

a) Za matično područje Dubrava pripadajuće naseljeno mjesto je Zagreb-Dubrava.

4. MATIČNI URED TREŠNJEVKA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Trešnjevka.

a) Za matično područje Trešnjevka pripadajuće naseljeno mjesto je Zagreb-Trešnjevka.

5. MATIČNI URED PEŠČENICA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Peščenica.

a) Za matično područje Peščenica pripadajuće naseljeno mjesto je Zagreb-Peščenica i Ivanja Reka.

6. MATIČNI URED TRNJE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Trnje.

a) Za matično područje Trnje pripadajuće naseljeno mjesto je Zagreb-Trnje.

7. MATIČNI URED SUSEDGRAD vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Zagreb-Susedgrad.

a) Za matično područje Susedgrad pripadajuće naseljeno mjesto je Susedgrad.

8. MATIČNI URED MAKSIMIR vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Maksimir.

a) Za matično područje Maksimir pripadajuće naseljeno mjesto je Zagreb-Maksimir i Markuševec.

b) Za matično područje Markuševec pripadajuće naseljeno mjesto je Markuševec.

Za matično područje Markuševec odredit će se uredovni dani.

9. MATIČNI URED MEDVEŠČAK vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Medveščak.

a) Za matično područje Medveščak pripadajuće naseljeno mjesto je Zagreb-Medveščak.

10. MATIČNI URED NOVI ZAGREB vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Novi Zagreb.

a) Za matično područje Novi Zagreb pripadajuće naseljeno mjesto je Zagreb-Novi Zagreb.

11. MATIČNI URED LUČKO vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Lučko i Brezovica.

a) Za matično područje Lučko pripadajuća naseljena mjesta su: Lučko, Hrvatski Leskovac, Ježdovec, Horvati i Demerje.

b) Za matično područje Brezovica pripadajuća naseljena mjesta su: Brezovica, Zadvorsko, Desprim, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Zadvorsko, Hudi Bitek, Grančari, Odranski Obrež, Strmec, Kupinečki Kraljevec, Brebrenica i Starjak.

Za rad matičnog ureda odredit će se uredovni dani.

12. MATIČNI URED ODRA vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Odra, Sveta Klara i Dragonožec.

a) Za matično područje Odra pripadajuća naseljena mjesta su: Odra, Buzin, Mala Mlaka, Jakuševac, Hrašće Turopoljsko i Veliko Polje.

b) Za matično područje Sveta Klara pripadajuća naseljena mjesta su: Zagreb - Sveta Klara, Botinec, Donji Čehi, Gornji Čehi.

c) Za matično područje Dragonožec pripadajuća naseljena mjesta su: Gornji Dragonožec, Donji Dragonožec, Gornji Trpuci, Donji Trpuci, Lipnica i Havidić Selo.

Za rad matičnog ureda i matična područja odredit će se uredovni dani.

13. MATIČNI URED SESVETE vodi državne matice za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda Sesvete.

a) Za matično područje Sesvete pripadajuća naseljena mjesta su: Zagreb - Sesvete, Adamovec, Kraljevec, Kašina, Soblinec, Belovar, Blaguša, Cerje, Dumovec, Dobrodol, Drenčec, Đurekovec, Gajec, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Goranec, Jesenovec, Kašinska Sopnica, Kučanec, Kučilovina, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Paruževina, Planina Donja, Planina Gornja, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Šašinovec, Šimunčevec, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec, Žerjavinec, Budenec, Glavničica i Vuger Selo.

Članak 27.

Za rad matičnog ureda potrebno je osigurati odgovarajući prostor i propisanu opremu za smještaj i čuvanje državnih matica i druge dokumentacije trajne vrijednosti.

Članak 28.

Za provedbu ove Uredbe zaduženi su župani i Ministarstvo uprave.

Članak 29.

Matični uredi koji još uvijek obavljaju poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa nastavljaju s radom u dosadašnjim sjedištima do donošenja rješenja ministra uprave o prestanku obavljanja tih poslova (ovjeravanja potpisa, rukopisa i prijepisa).

Članak 30.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. veljače 1998. godine.

Klasa: 223-01/97-01/02
Urbroj: 5030102-97-1
Zagreb, 30. prosinca 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.