Ispravak Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj Su-15/1998-52 od 28. travnja 1998.

NN 66/1998 (6.5.1998.), Ispravak Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj Su-15/1998-52 od 28. travnja 1998.

U "Narodnim novinama", broj 48/1998. objavljeni su odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-762/1996, U-I-763/1996, U-I-795/1996 do U-I-906/1996, U-I-934/1996, U-I-945/1996, U-I-69/1997 do U-I-100/1997, U-I-107/1997, U-I-109/1997, U-I-115/1997, U-I-164/1997, U-I-170/1997, U-I-228/1997, U-I-321/1997, U-I-329/1997, U-I-353/1997, U-I-460/1997 do U-I-464/1997, U-I-477/1997, U-I-594/1997 do U-I-597/1997, U-I-645/1997, U-I-1115/1997, U-I-1272/1997, U-I-1286/1997, U-I-188/1998 u kojima su ustanovljene pogreške pa se daje

ISPRAVAK

ODLUKE I RJEŠENJA
USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

broj: U-I-762/1996, U-I-763/1996, U-I-795/1996 do U-I-906/1996, U-I-934/1996, U-I-945/1996, U-I-69/1997 do U-I-100/1997, U-I-107/1997, U-I-109/1997, U-I-115/1997, U-I-164/1997, U-I-170/1997, U-I-228/1997, U-I-321/1997, U-I-329/1997, U-I-353/1997, U-I-460/1997 do U-I-464/1997, U-I-477/1997, U-I-594/1997 do U-I-597/1997, U-I-645/1997, U-I-1115/1997, U-I-1272/1997, U-I-1286/1997, U-I-188/1998

Prilikom uspoređivanja objavljenog teksta sa njegovim izvornikom ustanovljene su pogreške.

U obrazloženju pod I točka 2. stavak 1. redak 29. umjesto riječi "ostali" treba stajati riječi "postali"; pod II točka 3. stavak 1. redak 1. umjesto riječi "utvrđena" treba stajati riječ "uređena"; pod III točka 13. stavak 2. redak 1. umjesto "od" treba stajati "pod"; na kraju odluke i rješenja iza navedenih brojeva treba stajati "Zagreb, 31. ožujka 1998."

NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici u broju 48 iz 1998.g.

Broj: Su-15/1998-52
Zagreb, 28. travnja 1998.

Glavni tajnik
Josip Bedrač, v. r.