Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u svezi putnih isprava hrvatskih državljana

NN 83/1999 (10.8.1999.), Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u svezi putnih isprava hrvatskih državljana

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", broj 77/99) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 101/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 1999. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU PRAVNE OSOBE U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU OVLAŠTENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA U SVEZI PUTNIH ISPRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

I.

Društvo AKD d.o.o., Zagreb, Savska cesta 31, ovlašteno je obavljati poslove:

1. tehničke izrade putovnica,

2. tehničke izrade diplomatskih i službenih putovnica,

3. tiskanja obrazaca putovnice, putnog lista, zajedničke putovnice, vize, putnih isprava prema međunarodnim ugovorima i drugih isprava koje se izdaju uz putne isprave prema međunarodnim ugovorima, a koje su propisane međunarodnim ugovorima te drugih obrazaca vezanih za tehničku izradu putovnice i izdavanje, kao i obrazaca za vođenje evidencije o putnim ispravama iz ove točke,

4. tiskanje obrazaca diplomatske i službene putovnice i viza te drugih obrazaca vezanih za tehničku izradu i izdavanje diplomatske i službene putovnice,

5. vođenje evidencije o izrađenim putovnicama,

6. vođenje evidencije o izrađenim diplomatskim i službenim putovnicama.

II.

Društvo AKD d.o.o. može započeti obavljanje poslova iz točke I. podtočke 1., 3. i 5. ove Odluke nakon pribavljanja odobrenja Ministarstva unutarnjih poslova, a poslove iz točke I. podtočke 2., 4. i 6. ove Odluke nakon pribavljanja odobrenja Ministarstva vanjskih poslova.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 216-02/99-01/02
Urbroj: 5030102-99-2
Zagreb, 4. kolovoza 1999.

Ministar obrane
Pavao Miljavac, v. r.