Uredba o izmjeni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 96/1999 (22.9.1999.), Uredba o izmjeni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Hrvatskoga državnoga sabora (»Narodne novine«, broj 131/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 1999. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Članak 1.

U članku 11. stavku 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 29/94, 58/95, 11/97 i 68/98), riječi »dva obroka« zamjenjuju se riječima »jednom obroku«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/95-01/08
Urbroj: 5030109-99-8
Zagreb, 16. rujna 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.