Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 117/1999 (9.11.1999.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 29. listopada 1999.

Broj: 01-081-99-1772/2
Zagreb, 3. studenoga 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 10/97., 124/97., 68/98. i 22/99.) u članku 20. XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA u općini pod rednim brojem "11. Tisno" u popisu naselja koja ulaze u sastav, naselja: "Kornati" i "Murter" brišu se.

Iza općine pod rednim brojem 11.: "11. Tisno" dodaje se nova općina: "12. Murter" u sastav koje ulaze sljedeća naselja: "Kornati" i "Murter".

Dosadašnji redni broj 12. ispred općine Unešić postaje redni broj 13.

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske raspisat će izbore za članove Općinskog vijeća novoosnovane Općine Murter i Općine Tisno nakon isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata Općinskog vijeća Općine Tisno.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-02/96-01/03
Zagreb, 29. listopada 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.