Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-902/1999.

NN 26/2000 (3.3.2000.), Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-902/1999.

531

U »Narodnim novinama«, broj 14/2000. objavljena je Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-902/1999 od 26. siječnja 2000. godine u kojoj su ustanovljene pogreške pa se daje

ISPRAVAK

ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-I-902/1999.

U obrazloženju pod I. u četvrtom stavku, petom retku, umjesto riječi »ili« treba stajati riječ »li«; pod III. u točki 3. trećem stavku u drugom retku umjesto »sveučilište... članka 105. stavka 1., odnosno«, treba stajati »sveučilišta... članka 105. stavka 1., odnosno«,.

Broj: Su-15/2000-10
Zagreb, 28. veljače 2000.

Glavni tajnik
Josip Bedrač, v. r.

_________
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-902/1999 od 26. siječnja 2000. godine