Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 120/2000 (1.12.2000.), Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2282

Na teme­lju članka 59. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92 – pro­čiš­ćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98 i 96/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr­ža­noj 23. studenoga 2000. godine donijela

UREDBU

O PRODULJENJU ROKA IZ ČLANKA 8. STAVKA 1. ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Članak 1.

Rok za osigura­nje drugog odgovarajuće­g stana iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92 – pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98 i 96/99), produ­ljuje se do 31. prosinca 2001. godine.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim no­vinama«.

Klasa: 370-01/95-01/08
Urbroj: 5030104-00-7
Zagreb, 23. studenoga 2000.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.