Odluka o odlikovanju posmrtno Vlade Gotovca i Ante Mike Tripala Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

NN 127/2000 (20.12.2000.), Odluka o odlikovanju posmrtno Vlade Gotovca i Ante Mike Tripala Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2364

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvat­ske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se

odlikuju
posmrtno

Vlado Gotovac
i
Ante Miko Tripalo

VELEREDOM KRALJA DMITRA ZVONIMIRA S LENTOM I DANICOM

za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske, te za iznimne uspjehe u kulturnom i humanom djelova­nju.

Broj: 01-051-00-4-1/1
Zagreb, 8. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.